Home / Gedichten / De Heer zal voorzien

De Heer zal voorzien

1883 I.M. Ross
Met dank aan Suze Mulder voor het insturen van de tekst

Brengt de toekomst vreugd’ of zorgen?
’t Blijft voor mijn beneveld oog
Door Gods wijsheid gansch verborgen,
Wat zij mij ook baren moog!
Steeds verrassend is het leven
Nieuw en frisch en ongedacht
Wat de Heer mij morgen geve
Heb ik heden niet verwacht

Vrees ik soms voor donkere dagen
Zorge Gods waakt ook bij nacht
’t Kruis, dat Hij mij geeft te dragen
Drukt zoo zwaar niet als ik dacht
In mijn droeven lijdensbeker
Mengt Hij ’t bitter bij het zoet,
Moet mijn naam ook Mara wezen
’t Is de Heer, die ’t alles doet.

Moog’lijk vind ik nieuwe vreugde
Op mijn verder levenspad,
Schenkt Hij wat mij ’t meest verheugde
Blijdschap, die ik voorheen niet had
Moog’lijk naderen zegeningen
Dat mijn ziel van vreugde trilt
En ik stamelend slechts kan zingen
“Heer, wat zijt Gij goed en mild”

Van de toekomst niets te weten,
Is zoo heerlijk en zoo goed
Eigen wenschen te vergeten,
Wijl ik stil verbeiden moet.
Rustig leg ik mij terneder
Aan Gods trouwe vaderhart
Wetende: Hij mint mij teeder
Sluimer ik gerust en zacht.

Liever ga ‘k in blind vertrouwen,
Door ’t geloof, blijmoedig voort
Dan dat ‘k alles mocht aanschouwen
Zonder steun op ’s Heeren woord
Toch koos ik de onwetendheid
Ik wil mij liever stil gewennen
Aan den weg, dien God mij leidt

Zie ik donk’re wolken dreigen
Dagen van verdriet en leed
‘k Wil geduldig dragen, zwijgen
Wijl de Heer mijn nooden weet
Nimmer boven mijne krachten
Nooit te zwaar was mijn verdriet

‘k Kan dus alles rustig wachten
Want ik weet: “De Heer voorziet!”

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten