WerkloosheidsuitkeringDuur, hoogte en voorwaarden (vanaf 2016)

Hoogte WW
De Werkloosheidswetuitkering (WW) bedraagt de eerste twee maanden 75% van uw loon. Daarna wordt dat 70%. Zie ook de site van de rijksoverheid.
De uitkering (per dag) is nooit hoger dan het maximumdagloon waarmee het UWV erkent. Zie hiervoor de site van het UWV.

Duur WW
U heeft minimaal 3 maanden recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Zie ook de site van de rijksoverheid.

Voorwaarden voor een WW uitkering
Om voor een WW uitkering in aanmerking te komen, gelden momenteel (januari 2011) de volgende voorwaarden:

 • U moet uiteraard werkloos zijn. Dat betekent voor de WW:
  • u moet minimaal 5 arbeidsuren per week verliezen (werkt u minder dan 5 uur per week, dan moet u minimaal de helft van de arbeidsuren verliezen);
 • U mag geen recht meer hebben op loon over de verloren arbeidsuren;
 • U kunt direct aan de slag als u een baan vindt of krijgt aangeboden;
 • U bent verzekerd voor de Werkloosheids Wet;
 • U hebt zich tijdig geregistreerd als werkzoekende bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI);
 • U heeft niet zelf ontslag genomen of verwijtbaar werkloos;
 • U mag niet onder een van de uitsluitingsgronden vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een Ziektewet- of WAO-uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt;
 • U moet voldoet aan de ’26 uit 36 weken’-eis. Dit houdt in: u moet in de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid tenminste 26 weken hebben gewerkt. Dit hoeven geen full-time weken te zijn: 1 dag per week werken geldt als een volledige werkweek. Vakantieweken waarin het loon werd doorbetaald tellen ook mee. De volgende weken tellen niet mee voor het vaststellen van de weken-eis:
  • de weken waarin u ziek was;
  • de weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt;
  • de weken die al zijn meegeteld voor een eerder recht op uitkering.

Bron: Rijksoverheid

Terug naar financiële pagina

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten