NieuwtjesOp deze pagina worden nieuwtjes gemeld waarvan we menen dat die voor u als jongere of oudere senior interessant kunnen zijn. Ze zijn gerubriceerd op datum. Bovenaan het laatste nieuwtje. Klik op de tekst om naar het betreffende artikel te gaan en op lees verder om het hele artikel te lezen.

Nieuws over deze site

Persberichten

Live nieuws van andere sites

Nieuws over deze site

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van SeniorPlaza.nl hebben wij een nieuwsbrief gemaakt. Klik hier om deze te lezen.

Persberichten

Overhemden app

Overhemden.com lanceert als eerste niche winkel een overhemden app. De app geeft toegang tot meer dan 2.000 verschillende overhemden van nationale en internationale merken. Hiermee wordt een belangrijke drempel weggenomen voor het online winkelen op mobiel.
“De wereld van herenmode en mooi overhemden kopen verschuift langzaam naar online en apps. Wij bieden een zo goed mogelijke en zo persoonlijke mogelijke ervaring op dit nieuwe medium”, aldus Sean Heukels, oprichter van Overhemden.com. “Maar we zijn natuurlijk nog immer telefonisch bereikbaar voor écht persoonlijk advies, de app zit tenslotte op je telefoon”.

Mobile Friendly Shoppen

De app is volledig ingericht op de wensen van de mobiele gebruiker. Het ontwerp is daarom zo schoon mogelijk gehouden. De app navigeert met een paar knoppen die bovendien groot genoeg zijn voor nieuwe senior shoppers. De overhemden worden in hoge resolutie getoond. En de kenmerken van het product zijn gemakkelijk te vinden. Verder onthoudt de app persoonlijke voorkeuren als boordmaat en bestelgegevens. Tot slot is het eenvoudig om in het platform af te rekenen met alle bekende betaalmethoden.

Downloaden

De app is te downloaden in de iOS Store en de Google Play Store. Kijk voor meer informatie op overhemden.com/apps.


Levenstestament populair

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert. In één kalenderjaar zijn ruim 100.000 levenstestamenten en notariële volmachten gemaakt. Het aantal vragen over het levenstestament blijft toenemen. Niet alleen van cliënten zelf, maar ook van hun naasten en professionals, onder andere uit de zorg. Daarom heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verschillende boekjes beschikbaar.

Waar zeg ik JA tegen?

Recent is het boekje ‘Waar zeg ik JA tegen?’ uitgegeven. Hierin staat kort en bondig wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die uw belangen behartigt of hiervoor is gevraagd (de gevolmachtigde). Het boekje helpt mantelzorgers bij het nemen van een besluit of ze deze taak wel op zich willen én kunnen nemen. Het boekje bevat een stappenplan die de mantelzorger aan de hand neemt bij de voorbereidingen op zijn rol en zorgt voor houvast in de uitvoering van deze taak. Het boekje kunt u hier downloaden.

Wie geeft u het vertrouwen?

Als u een volmacht geeft moet dat aan iemand zijn in wie u het volste vertrouwen heeft. Het is belangrijk dat u nadenkt over wie u wilt vragen om uw zaken te behartigen. In het boekje ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ leest u hier meer over. Het boekje kunt u hier downloaden.


78% van de Nederlanders ooit iets verzameld

Postzegels meest populair onder verzamelaars
Den Haag, 23 juni 2014. Bijna veertig procent (39%) van de Nederlanders heeft ooit postzegels verzameld. Postzegels zijn het meest populair onder verzamelaars, gevolgd door munten (23%), voetbalplaatjes (19%) en flippo’s (18%). Slechts 22% van de respondenten heeft nooit iets verzameld en is dat evenmin van plan. 12% van de ondervraagden geeft aan opnieuw postzegels te willen verzamelen. Opvallend is dat vooral kinderen verzamelen, maar dat Nederlanders tegelijk ook het idee hebben dat verzamelen een oubollige hobby is. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) dat in april 2014 werd uitgevoerd onder 620 respondenten.

Verzamelaars starten jong

De meeste verzamelaars starten jong, tussen de 8 en 10 jaar, en stoppen rond hun 12e jaar door interesse in andere zaken. Op latere leeftijd pakken ze het weer op. Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen bij het beeld van een postzegelverzamelaar refereren aan iemand die nieuwsgierig is, oog voor detail heeft en creatief en slim is. Veel respondenten hebben bij postzegels fijne herinneringen aan hun opa, vader of andere familieleden”, aldus Bulterman.

Identiteit postzegelverzamelaar

Het merendeel van de verzamelaars verzamelt postzegels van een bepaald land (54%) en 39% verzamelt postzegels van alle landen. Een klein aantal (17%, waarvan het merendeel vrouwen) verzamelen op onderwerp als bloemen, postzegels met enge dieren, Franse zangers, Amerikaanse filmsterren of Duitse dichters. Volgens postzegelhandelaren neemt deze vorm van verzamelen duidelijk toe, alsook het aantal vrouwelijke verzamelaars. Bij postzegelverzamelaars zijn vooral de zegels met leden van het koninklijk huis populair en vinden de meesten de oude postzegels mooier dan de nieuwe met een 1 of 2 erop. Ook de kinderpostzegels series van bijvoorbeeld Anton Pieck, vlinders, bloemen of de koetjes ’aan elkaar’ worden gespaard. Postzegels verzamelen doet het merendeel van de ondervraagden omdat ze het leuk vinden om te doen. Het gaat ze om het plezier, niet om de waarde van de zegels.


Dienstverlening aangepast lezen in de openbare bibliotheek

Vanaf 1 november 2012 biedt de Stichting Aangepast Lezen aan bibliotheken de mogelijkheid om de dienstverlening aangepast lezen te integreren in de eigen lokale bibliotheek.

Door het sluiten van een samenwerkingsconvenant kunnen bibliotheken zich inschrijven bij Aangepast Lezen en vervolgens gebruik maken van de online dienstverlening, de website en de Daisylezer-app. Bibliotheken ontvangen tevens van Aangepast Lezen een gratis (actuele) zichtcollectie van 50 Daisy-cd’s en promotiemateriaal.

De zichtcollectie kan eenvoudig aangevuld of gewisseld worden. De Daisy-cd’s uit deze collectie kunnen worden meegegeven aan een potentiële klant. Is de klant naar aanleiding van deze eerste kennismaking enthousiast, dan kan de klant aangemeld worden voor een vrijblijvend proeflidmaatschap aangepast lezen. De klant kan vervolgens gedurende drie maanden gebruik maken van de volledige dienstverlening aangepast lezen. Na de drie maanden beslist de klant zelf of het lidmaatschap wordt voortgezet.
Bibliotheken die het convenant aangaan, dragen zorg dat de dienstverlening zichtbaar is in de fysieke en digitale bibliotheek, dat medewerkers de deskundigheidsbevordering volgen en dat er naast het aanbod van de zichtcollectie Daisy-roms, ook een aanbod is aan grootletterboeken.

Aangepast Lezen hoopt dat door deze samenwerkingsmogelijkheid het voor (potentiële) leesbeperkte klanten duidelijker wordt dat aangepast lezen een dienstverlening van de openbare bibliotheek is.

Het convenant wordt ondersteund door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Nederlands Uitgeversverbond (NUV). De Stichting Aangepast Lezen biedt boeken, kranten en tijdschriften in een aangepaste leesvorm voor als het ‘gewone’ lezen niet meer gaat. Aangepast Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken en voert haar dienstverlening uit onder regie van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Meer informatie.

Live nieuws van andere sites

 • Eenzaam oud worden op het platteland wordt onbetaalbaar
  on 21 februari 2018 at 07.18

  "Studies tonen aan dat zo'n vijftig procent van de ouderen wel eens worstelt met eenzaamheid", zegt Vandekerckhove. "Een studie van de Koning Boudewijnstichting uit 2012 toonde aan dat tegen 2020, wat zo goed als morgen is, maar liefst 1 miljoen Belgen last zullen hebben van eenzaamheid en dat ... […]

 • Let op: valse mail van CJIB in omloop!
  on 21 februari 2018 at 07.07

  Het tv-programma Opgelicht?! van AVROTROS besteedde er reeds aandacht aan. 'Bij ons komen de laatste tijd veel ouderen met deze mails aan de balie, helaas hebben sommige inderdaad betaald. Ouderen zijn niet altijd op de hoogte van deze manier van oplichting,' aldus politie Zoetermeer. […]

 • Het begon allemaal als een lolletje
  on 21 februari 2018 at 06.45

  Van een heel andere orde zijn de optreden die de mannen verzorgen voor ouderen in verpleeghuizen. Ze zingen dan de liedjes van vroeger. Muziek brengt oude herinneringen en emoties naar boven. Het gebeurt dat ouderen die nauwelijks nog spreken, tijdens het optreden opbloeien en uit volle ... […]

 • Snippet Concepts wil einde maken aan 'saaie merkencontent met nul interactie'
  on 21 februari 2018 at 06.33

  Iedereen kan een lijstje of video maken met 6 tips om je pensioen op orde te krijgen, maar hoe maak je content over dat soort saaie dingen waar mensen echt over na gaan denken, die mensen raakt? Dat hebben wij de afgelopen jaren geleerd van onze branded content campagnes, die de redacties ... […]

 • Met pensioen zijn is plezant
  on 21 februari 2018 at 03.22

  En of ze genieten van het leven, koningin Paola (80) en koning Albert (83). Gisteren vertoonden ze zich samen in Brussel voor de mis ter nagedachtenis van overledenen uit de familie. Ze namen daarbij de tijd om de aanwezige fans te begroeten. Die royaltyliefhebbers werden overigens beloond voor ... […]

 • Eurocommissaris krijgt al aanvullend pensioen
  on 21 februari 2018 at 02.26

  Eurocommissaris voor Milieu Arias Canete (68) ontvangt al maandelijks een aanvullend pensioen uit het vrijwillige fonds voor Europarlementsleden uit de periode 1990-2009. Wie twee termijnen van vijf jaar bijdroeg, ontvangt ongeveer 2.800 euro bruto per maand. Het fonds kent al een actuarieel ... […]

 • Door ziekteverzuim lekt een half miljard euro weg uit de zorg
  on 21 februari 2018 at 00.56

  “Ouderen krijgen eerder te maken met chronische klachten aan gewrichten”, zegt Schurink. “Maar bij jongeren zie je meer uitval door mentale problemen. Wat opvalt is dat tegenwoordig het ziekteverzuim in alle leeftijdscategorieën stijgt. Dat was tot vier jaar geleden niet zo.” Een oudere werknemer die ... […]

 • Ouderendebat aftrap lokale verkiezingsstrijd
  on 20 februari 2018 at 22.41

  Een kleine greep uit de vele punten die aan de orde kwamen waren betaalbare en geschikte woningen voor ouderen, ondersteuning bij het langer zelfstandig wonen, eenzaamheid, ontlasten van mantelzorgers, zorggelden niet oppotten maar inzetten, toegankelijkheid en bereikbaarheid van ... […]

 • Raad stelt 80.000 euro beschikbaar voor realisering Dorpsbieb Weerselo
  on 20 februari 2018 at 21.22

  Bijvoorbeeld door te kiezen voor een laagdrempelige plek waar mensen komen, een leeskring voor ouderen en peuters en ruime openingstijden. Verder is een aantal locaties beoordeeld met als uitkomst de vestiging van een dorpsbieb in Het Trefpunt. Reden hiervoor is de centrale rol en ligging in het ... […]

 • Wmo-hulp schiet nog vaak tekort in Breda
  on 20 februari 2018 at 17.37

  Het gaat met name om ouderen en om personen met meervoudige beperkingen of psychische problemen. Het tekort zou er vooral zijn op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding bij zelfredzaamheid en mantelzorgondersteuning. Om de weinig zelfredzame burgers beter te bereiken, moet de ... […]

 • Pensioen zonder belofte
  on 20 februari 2018 at 17.00

  Je aan een belofte houden, door de belofte te breken. Dat klinkt onmogelijk, maar in het spiegelpaleis van het Nederlandse pensioen kan alles. Voormalig ABP-bestuurders Jelle Mensonides en Jean Frijns schreven op Mejudice een artikel waarin ze dit keurig aantonen. Pensioenfondsen kunnen zich ... […]

 • Gemeenten willen af van verbod op leeftijdsdiscriminatie
  on 20 februari 2018 at 16.41

  ... gemeenten met een zogeheten Generatiepact. Via deze regeling mogen ouderen minder uren werken en op een gezonde manier tot aan hun pensioen in hun baan blijven. Jongeren kunnen die uren dan opvangen. Volgens een woordvoerster verjongt het personeelsbestand bij gemeenten hierdoor. […]

 • Nieuwe tool verbindt oma met de wereld
  on 20 februari 2018 at 16.18

  Op deze manier kunnen ouderen meekomen met de digitale wereld waar we in leven, zonder dat zij met die technologie te maken hoeven te hebben. 'De analoge wereld wordt dus verbonden met de digitale wereld, maar zo dat iedereen op z'n eigen manier kan blijven communiceren. ' Tot nu toe is er ... […]

 • Kleine waarschuwing van tevreden kiezers in Dinkelland: 'Denk aan de kernen'
  on 20 februari 2018 at 16.07

  "Ze willen ouderen stimuleren om meer te bewegen, maar vervolgens gaat het zwembad in Ootmarsum dicht. In Denekamp komt een prachtig zwembad van zeven miljoen, maar wat hebben de ouderen van Ootmarsum daar aan?" Ondergeschoven kindje. Ook Bernadette Broenink doet een oproep aan ... […]

 • Eigenaar Qlassic Bois Margot ontkracht woorden Simon Delestre, 'voorlopig nog geen sportief ...
  on 20 februari 2018 at 15.56

  Delestre gaf aan dat de hengst overmatig last heeft van eczeem aan zijn achterbenen en dat door de intense behandeling er werd besloten om hem met sportief pensioen te laten gaan. Eigenaar Rodolphe Bonnet ontkracht deze woorden echter. Volgens hem gaat het namelijk weer goed met de hengst ... […]

 • Een nieuw beschikbare premie pensioencontract
  on 20 februari 2018 at 15.45

  Van groot belang is dat ook een doorbeleg life cycle wordt aangeboden waarin de deelnemer al tijdens de pensioenopbouw kan beleggen en kan voorsorteren op doorbeleggen na pensioendatum (dus niet alleen na ingang van het pensioen doorbeleggen). De deelnemer mist anders een groot ... […]

 • Richard Spooner's Cristallo gaat met pensioen
  on 20 februari 2018 at 15.33

  “Dat was voor mij het beste moment, toen hij en ik werden wie we zijn. Dat was voor mij een heel dierbaar moment omdat ik zo'n band met hem ontwikkeld had.” Cristallo mag nu, samen met Spooner's voormalige toppaard Robinson (v. Raphael), dertig jaar oud, gaan genieten van zijn pensioen. […]

 • Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen
  on 20 februari 2018 at 15.22

  Steeds vaker komen werknemers(vertegenwoordigingen) erachter dat de pensioenopbrengsten van het veranderde pensioen tegenvallen en anders zijn dan wat werd voorgespiegeld bij de gepresenteerde verandering. Zo zijn er veel schrijnende gevallen waarbij het pensioen meer dan 50% lager is ... […]

 • Roze Ouderen-Zwolle
  on 20 februari 2018 at 15.11

  Onderzoek wijst echter uit dat ouderen lang niet altijd voor hun ge- aardheid uit durven te komen als ze te maken krijgen met enige vorm van zorg. Daarom hebben Driezorg en WijZ de handen ineen geslagen. In de week van zorg en welzijn wordt een expositie “nooit meer in de kast” geopend in de ... […]

 • Verschil in depressie tussen jongeren en ouderen?
  on 20 februari 2018 at 15.00

  Ziet depressie er voor jong en oud hetzelfde uit? Hangt de veroudering van het lichaam samen met depressie? Promovendus Roxanne Schaakxs onderzocht of er een verband is tussen depressie en leeftijd. Depressie. Depressie is een ernstige psychiatrische stoornis die zorgt voor een grote ziektelast. […]

Howdy,
Buy Premium Version to add more powerful tools to this place. https://wpclever.net/downloads/wp-admin-smart-search
X

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten