NieuwtjesOp deze pagina worden nieuwtjes gemeld waarvan we menen dat die voor u als jongere of oudere senior interessant kunnen zijn. Ze zijn gerubriceerd op datum. Bovenaan het laatste nieuwtje. Klik op de tekst om naar het betreffende artikel te gaan en op lees verder om het hele artikel te lezen.

Nieuws over deze site

Persberichten

Live nieuws van andere sites

Nieuws over deze site

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van SeniorPlaza.nl hebben wij een nieuwsbrief gemaakt. Klik hier om deze te lezen.

Persberichten

Overhemden app

Overhemden.com lanceert als eerste niche winkel een overhemden app. De app geeft toegang tot meer dan 2.000 verschillende overhemden van nationale en internationale merken. Hiermee wordt een belangrijke drempel weggenomen voor het online winkelen op mobiel.
“De wereld van herenmode en mooi overhemden kopen verschuift langzaam naar online en apps. Wij bieden een zo goed mogelijke en zo persoonlijke mogelijke ervaring op dit nieuwe medium”, aldus Sean Heukels, oprichter van Overhemden.com. “Maar we zijn natuurlijk nog immer telefonisch bereikbaar voor écht persoonlijk advies, de app zit tenslotte op je telefoon”.

Mobile Friendly Shoppen

De app is volledig ingericht op de wensen van de mobiele gebruiker. Het ontwerp is daarom zo schoon mogelijk gehouden. De app navigeert met een paar knoppen die bovendien groot genoeg zijn voor nieuwe senior shoppers. De overhemden worden in hoge resolutie getoond. En de kenmerken van het product zijn gemakkelijk te vinden. Verder onthoudt de app persoonlijke voorkeuren als boordmaat en bestelgegevens. Tot slot is het eenvoudig om in het platform af te rekenen met alle bekende betaalmethoden.

Downloaden

De app is te downloaden in de iOS Store en de Google Play Store. Kijk voor meer informatie op overhemden.com/apps.


Levenstestament populair

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert. In één kalenderjaar zijn ruim 100.000 levenstestamenten en notariële volmachten gemaakt. Het aantal vragen over het levenstestament blijft toenemen. Niet alleen van cliënten zelf, maar ook van hun naasten en professionals, onder andere uit de zorg. Daarom heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verschillende boekjes beschikbaar.

Waar zeg ik JA tegen?

Recent is het boekje ‘Waar zeg ik JA tegen?’ uitgegeven. Hierin staat kort en bondig wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die uw belangen behartigt of hiervoor is gevraagd (de gevolmachtigde). Het boekje helpt mantelzorgers bij het nemen van een besluit of ze deze taak wel op zich willen én kunnen nemen. Het boekje bevat een stappenplan die de mantelzorger aan de hand neemt bij de voorbereidingen op zijn rol en zorgt voor houvast in de uitvoering van deze taak. Het boekje kunt u hier downloaden.

Wie geeft u het vertrouwen?

Als u een volmacht geeft moet dat aan iemand zijn in wie u het volste vertrouwen heeft. Het is belangrijk dat u nadenkt over wie u wilt vragen om uw zaken te behartigen. In het boekje ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ leest u hier meer over. Het boekje kunt u hier downloaden.


78% van de Nederlanders ooit iets verzameld

Postzegels meest populair onder verzamelaars
Den Haag, 23 juni 2014. Bijna veertig procent (39%) van de Nederlanders heeft ooit postzegels verzameld. Postzegels zijn het meest populair onder verzamelaars, gevolgd door munten (23%), voetbalplaatjes (19%) en flippo’s (18%). Slechts 22% van de respondenten heeft nooit iets verzameld en is dat evenmin van plan. 12% van de ondervraagden geeft aan opnieuw postzegels te willen verzamelen. Opvallend is dat vooral kinderen verzamelen, maar dat Nederlanders tegelijk ook het idee hebben dat verzamelen een oubollige hobby is. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) dat in april 2014 werd uitgevoerd onder 620 respondenten.

Verzamelaars starten jong

De meeste verzamelaars starten jong, tussen de 8 en 10 jaar, en stoppen rond hun 12e jaar door interesse in andere zaken. Op latere leeftijd pakken ze het weer op. Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen bij het beeld van een postzegelverzamelaar refereren aan iemand die nieuwsgierig is, oog voor detail heeft en creatief en slim is. Veel respondenten hebben bij postzegels fijne herinneringen aan hun opa, vader of andere familieleden”, aldus Bulterman.

Identiteit postzegelverzamelaar

Het merendeel van de verzamelaars verzamelt postzegels van een bepaald land (54%) en 39% verzamelt postzegels van alle landen. Een klein aantal (17%, waarvan het merendeel vrouwen) verzamelen op onderwerp als bloemen, postzegels met enge dieren, Franse zangers, Amerikaanse filmsterren of Duitse dichters. Volgens postzegelhandelaren neemt deze vorm van verzamelen duidelijk toe, alsook het aantal vrouwelijke verzamelaars. Bij postzegelverzamelaars zijn vooral de zegels met leden van het koninklijk huis populair en vinden de meesten de oude postzegels mooier dan de nieuwe met een 1 of 2 erop. Ook de kinderpostzegels series van bijvoorbeeld Anton Pieck, vlinders, bloemen of de koetjes ’aan elkaar’ worden gespaard. Postzegels verzamelen doet het merendeel van de ondervraagden omdat ze het leuk vinden om te doen. Het gaat ze om het plezier, niet om de waarde van de zegels.


Dienstverlening aangepast lezen in de openbare bibliotheek

Vanaf 1 november 2012 biedt de Stichting Aangepast Lezen aan bibliotheken de mogelijkheid om de dienstverlening aangepast lezen te integreren in de eigen lokale bibliotheek.

Door het sluiten van een samenwerkingsconvenant kunnen bibliotheken zich inschrijven bij Aangepast Lezen en vervolgens gebruik maken van de online dienstverlening, de website en de Daisylezer-app. Bibliotheken ontvangen tevens van Aangepast Lezen een gratis (actuele) zichtcollectie van 50 Daisy-cd’s en promotiemateriaal.

De zichtcollectie kan eenvoudig aangevuld of gewisseld worden. De Daisy-cd’s uit deze collectie kunnen worden meegegeven aan een potentiële klant. Is de klant naar aanleiding van deze eerste kennismaking enthousiast, dan kan de klant aangemeld worden voor een vrijblijvend proeflidmaatschap aangepast lezen. De klant kan vervolgens gedurende drie maanden gebruik maken van de volledige dienstverlening aangepast lezen. Na de drie maanden beslist de klant zelf of het lidmaatschap wordt voortgezet.
Bibliotheken die het convenant aangaan, dragen zorg dat de dienstverlening zichtbaar is in de fysieke en digitale bibliotheek, dat medewerkers de deskundigheidsbevordering volgen en dat er naast het aanbod van de zichtcollectie Daisy-roms, ook een aanbod is aan grootletterboeken.

Aangepast Lezen hoopt dat door deze samenwerkingsmogelijkheid het voor (potentiële) leesbeperkte klanten duidelijker wordt dat aangepast lezen een dienstverlening van de openbare bibliotheek is.

Het convenant wordt ondersteund door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Nederlands Uitgeversverbond (NUV). De Stichting Aangepast Lezen biedt boeken, kranten en tijdschriften in een aangepaste leesvorm voor als het ‘gewone’ lezen niet meer gaat. Aangepast Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken en voert haar dienstverlening uit onder regie van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Meer informatie.

Live nieuws van andere sites

 • Bordspel moet valpartijen bij ouderen terugdringen
  on 25 april 2018 at 02.15

  Bordspel moet valpartijen bij ouderen terugdringen. Truiense verpleegkundigen lanceren 'Het Grote Valpreventiespel'. Vandaag om 02:57 door JOOS ... Hoe verklein je het risico op een valpartij bij ouderen? Peggy Lavaerts (50) en Robin Biets (30), twee Truiense verpleegkundigen in de geriatrische ... […]

 • Bezieler gemeenteblad Koksijde op pensioen
  on 25 april 2018 at 00.33

  Jan Huyghe (61) uit Oostduinkerke gaat op 1 mei met pensioen. Hij is de bezieler van het maandelijkse infoblad Tij-dingen dat sinds 1996 in de brievenbus van de Koksijdenaren belandt. “Ik ben van Veurne afkomstig maar woon sinds 1996 in Oostduinkerke”, vertelt Jan. “Na mijn studies Letteren en ... […]

 • Lachend 80 of jankend?
  on 25 april 2018 at 00.00

  'Ouderen niet meer opereren is ineens bespreekbaar”, kopte NRC boven een artikel van Enzo van Steenbergen en Frederiek Weeda. Ik wil niet beweren dat er onmiddellijk paniek uitbrak in huize Abrahams, maar er werden wel enkele kritische vragen gesteld. Is hier sprake van oprechte bezorgdheid ... […]

 • Meer dodelijke ongelukken met elektrische fiets, vooral ouderen slachtoffer
  on 24 april 2018 at 23.15

  Van Nieuwenhuizen is 'blij om te zien dat steeds meer ouderen langer deelnemen aan het verkeer. Dat geeft hun de vrijheid zelf op pad te gaan'. Maar extra aandacht voor deze groep is geboden. De minister wijst op een campagne voor veilig fietsen voor ouderen die haar ministerie op touw heeft ... […]

 • Voor het eerst meer doden op de fiets dan in de auto
  on 24 april 2018 at 22.52

  Daarvan is weer driekwart 65-plusser. Sowieso zijn ouderen op de fiets vaak betrokken bij dodelijke ongelukken. Twee derde van alle fietsdoden was vorig jaar 65 jaar of ouder. Ook afgezet tegen de bevolkingsomvang is dit een relatief groot aandeel, terwijl ouderen de minste kilometers maken, zegt ... […]

 • Minister bezorgd om 'kwetsbare' oudere fietser
  on 24 april 2018 at 22.41

  Van Nieuwenhuizen is ,,blij om te zien dat steeds meer ouderen langer deelnemen aan het verkeer. Dat geeft hun de vrijheid zelf op pad te gaan.'' Maar extra aandacht voor deze groep is geboden. De minister wijst op een campagne voor veilig fietsen voor ouderen die haar ministerie op touw heeft ... […]

 • Fietsers voor het eerst bovenaan bij dodelijke verkeersongevallen
  on 24 april 2018 at 22.30

  De elektrische fiets is enorm populair onder ouderen. Kamminga: 'En we tellen steeds meer ouderen. Dat is nu eenmaal een demografisch gegeven.' Uit onderzoeken is nog niet komen vast te staan dat ouderen vaak te hard rijden op zo'n e-bike en daarbij hun eigen afnemende fysieke mogelijkheden ... […]

 • Minister bezorgd om 'kwetsbare' oudere fietser
  on 24 april 2018 at 22.18

  Van Nieuwenhuizen is „blij om te zien dat steeds meer ouderen langer deelnemen aan het verkeer. Dat geeft hun de vrijheid zelf op pad te gaan.” Maar extra aandacht voor deze groep is geboden. De minister wijst op een campagne voor veilig fietsen voor ouderen die haar ministerie op touw heeft ... […]

 • Voor het eerst vielen er meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto
  on 24 april 2018 at 21.56

  Vooral ouderen verongelukken. Twee derde van de omgekomen fietsers was ouder dan 65 jaar, terwijl die groep de minste fietskilometers maakt. Het CBS heeft de oorzaken van de ongevallen niet bekendgemaakt, wel dat een kwart daarvan gebeurde op een e-bike. De bestuurders daarvan zijn ook ... […]

 • Lintjesregen inwoners Zwartewaterland
  on 24 april 2018 at 21.56

  Mevrouw Jennie Schmidt-van Hezel verricht veel werk voor ouderen. Vanaf 1993 is zij bestuurslid van de ANBO, afdeling Hasselt, en ze is inmiddels 12 jaar voorzitter. Actief bij de Stichting Welzijn Ouderen, onder meer als seniorenvoorlichter en een graag geziene vrijwilliger bij tal van activiteiten in de ... […]

 • Aantal verkeersdoden provincie omlaag, meer fietsongevallen
  on 24 april 2018 at 21.56

  "Als je kijkt naar het aantal fietsslachtoffers in de provincie Utrecht dan ligt dat relatief hoog", zegt Monique Peterzen van het CBS. "Wat daarbij opvalt, is dat vooral ouderen het slachtoffer zijn." Ouderen zitten niet het meeste op fiets, dat zijn schoolgaande kinderen, maar ze zijn wel een fysiek kwetsbare ... […]

 • Das Podcast! Dertig minuten over pensioen, het ABP en gegoochel met miljarden
  on 24 april 2018 at 20.26

  Twee miljoen (gepensioneerde) ambtenaren en onderwijzers mogen tot en met 30 april hun stem uitbrengen bij de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Sinds een paar jaar is het instellen van een gekozen verantwoordingsorgaan bij pensioenfondsen wettelijk ... […]

 • 'Maak pensioenfondsen toegankelijk voor zelfstandigen'
  on 24 april 2018 at 18.51

  Vorige maand kwam de Belgische Eurocommissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) met haar voorstel „om de toegang tot de sociale bescherming voor alle werknemers en zelfstandigen te verbeteren”. Daarin staat ook het verplichte pensioen en de verplichte verzekeringen voor zelfstandigen. […]

 • Tweede seizoen voor SBS6-succes De wereld rond met 80-jarigen
  on 24 april 2018 at 17.03

  Een groep praatgrage ouderen die gezamenlijk op wereldreis gaat, kan dat leuke televisie opleveren? Jazeker, zo bleek uit het eerste seizoen van De wereld rond met 80-jarigen. De serie was zo'n groot succes dat hij terug is bij SBS6 (morgenavond 20:30 UUR). Deze keer met nog markantere oudjes ... […]

 • Nel Oskam met pensioen
  on 24 april 2018 at 16.07

  Gouda - Het hing al een tijdje in de lucht, maar ze wilde persé het 25 jarig jubileum van 'haar' Goudse schouwburg goed afronden. Schouwburgdirecteur Nel Oskam verlaat eind van het jaar de Goudse schouwburg en Cinema Gouda. Haar officiële afscheid is op 5 november. Ruim 40 jaar heeft Nel zich ... […]

 • Tweede loopbaan
  on 24 april 2018 at 15.56

  Wat het wel doet is de schijn wegnemen dat zware beroepen een carrière voor het leven zijn. Bij een AOW-leeftijd van 67 jaar hoeft niemand meer te verwachten dat hij of zij een fysiek zwaar vak tot aan het pensioen kan volhouden. We nemen voor altijd afscheid van het idee dat je een bepaald beroep ... […]

 • André van Leeuwen vertrekt bij Kavo
  on 24 april 2018 at 15.11

  Dga André van Leeuwen gaat per 1 mei met pensioen. De nieuwe directie (Nijenhuis en Bloemberg) zijn allebei al meer dan tien jaar werkzaam bij het bedrijf. "We zullen ervoor waken dat onze klanten en relaties geen merkbare veranderingen ondervinden", aldus Peter Bloemberg. Van Leeuwen ... […]

 • Opnieuw eis van dertig jaar voor dakloze die twee bejaarden wurgde
  on 24 april 2018 at 14.48

  S. ontkent dat hij beide senioren heeft gedood, ondanks dat hij werd aangehouden met bloed van de twee ouderen op zijn kleding. Hij beweert dat er door een ruzie met Griffiths, daags voor diens dood, bloed op hem was gekomen. Het lichaam van Küster had hij levenloos op straat aangetroffen en ... […]

 • Kavo-directeur Van Leeuwen met pensioen
  on 24 april 2018 at 14.48

  Geplaatst op: 24 april 2018, 15:55 door: Emil Peeters. Leestijd: 1 minuut. André van Leeuwen, directeur en eigenaar van onderdelendistributeur Kavo Parts, draagt het stokje over aan Herald Nijenhuis en Peter Bloemberg. Met ingang van mei 2018 gaat André van Leeuwen van zijn pensioen genieten. […]

 • Ceo Randstad vindt minister Koolmees maar ouderwets
  on 24 april 2018 at 14.15

  De overheid doet er in zijn ogen beter aan een 'deltaplan' te ontwikkelen zodat werknemers zaken als pensioen, sociale zekerheid en opleidingen kunnen meenemen van de ene naar de andere werkgever, of dat ze nu vast of flexibel contract hebben. De benadering van het kabinet is 'ouderwets', ... […]

X

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten