NieuwtjesOp deze pagina worden nieuwtjes gemeld waarvan we menen dat die voor u als jongere of oudere senior interessant kunnen zijn. Ze zijn gerubriceerd op datum. Bovenaan het laatste nieuwtje. Klik op de tekst om naar het betreffende artikel te gaan en op lees verder om het hele artikel te lezen.

Nieuws over deze site

Persberichten

Live nieuws van andere sites

Nieuws over deze site

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van SeniorPlaza.nl hebben wij een nieuwsbrief gemaakt. Klik hier om deze te lezen.

Persberichten

Overhemden app

Overhemden.com lanceert als eerste niche winkel een overhemden app. De app geeft toegang tot meer dan 2.000 verschillende overhemden van nationale en internationale merken. Hiermee wordt een belangrijke drempel weggenomen voor het online winkelen op mobiel.
“De wereld van herenmode en mooi overhemden kopen verschuift langzaam naar online en apps. Wij bieden een zo goed mogelijke en zo persoonlijke mogelijke ervaring op dit nieuwe medium”, aldus Sean Heukels, oprichter van Overhemden.com. “Maar we zijn natuurlijk nog immer telefonisch bereikbaar voor écht persoonlijk advies, de app zit tenslotte op je telefoon”.

Mobile Friendly Shoppen

De app is volledig ingericht op de wensen van de mobiele gebruiker. Het ontwerp is daarom zo schoon mogelijk gehouden. De app navigeert met een paar knoppen die bovendien groot genoeg zijn voor nieuwe senior shoppers. De overhemden worden in hoge resolutie getoond. En de kenmerken van het product zijn gemakkelijk te vinden. Verder onthoudt de app persoonlijke voorkeuren als boordmaat en bestelgegevens. Tot slot is het eenvoudig om in het platform af te rekenen met alle bekende betaalmethoden.

Downloaden

De app is te downloaden in de iOS Store en de Google Play Store. Kijk voor meer informatie op overhemden.com/apps.


Levenstestament populair

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert. In één kalenderjaar zijn ruim 100.000 levenstestamenten en notariële volmachten gemaakt. Het aantal vragen over het levenstestament blijft toenemen. Niet alleen van cliënten zelf, maar ook van hun naasten en professionals, onder andere uit de zorg. Daarom heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verschillende boekjes beschikbaar.

Waar zeg ik JA tegen?

Recent is het boekje ‘Waar zeg ik JA tegen?’ uitgegeven. Hierin staat kort en bondig wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die uw belangen behartigt of hiervoor is gevraagd (de gevolmachtigde). Het boekje helpt mantelzorgers bij het nemen van een besluit of ze deze taak wel op zich willen én kunnen nemen. Het boekje bevat een stappenplan die de mantelzorger aan de hand neemt bij de voorbereidingen op zijn rol en zorgt voor houvast in de uitvoering van deze taak. Het boekje kunt u hier downloaden.

Wie geeft u het vertrouwen?

Als u een volmacht geeft moet dat aan iemand zijn in wie u het volste vertrouwen heeft. Het is belangrijk dat u nadenkt over wie u wilt vragen om uw zaken te behartigen. In het boekje ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ leest u hier meer over. Het boekje kunt u hier downloaden.


78% van de Nederlanders ooit iets verzameld

Postzegels meest populair onder verzamelaars
Den Haag, 23 juni 2014. Bijna veertig procent (39%) van de Nederlanders heeft ooit postzegels verzameld. Postzegels zijn het meest populair onder verzamelaars, gevolgd door munten (23%), voetbalplaatjes (19%) en flippo’s (18%). Slechts 22% van de respondenten heeft nooit iets verzameld en is dat evenmin van plan. 12% van de ondervraagden geeft aan opnieuw postzegels te willen verzamelen. Opvallend is dat vooral kinderen verzamelen, maar dat Nederlanders tegelijk ook het idee hebben dat verzamelen een oubollige hobby is. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) dat in april 2014 werd uitgevoerd onder 620 respondenten.

Verzamelaars starten jong

De meeste verzamelaars starten jong, tussen de 8 en 10 jaar, en stoppen rond hun 12e jaar door interesse in andere zaken. Op latere leeftijd pakken ze het weer op. Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen bij het beeld van een postzegelverzamelaar refereren aan iemand die nieuwsgierig is, oog voor detail heeft en creatief en slim is. Veel respondenten hebben bij postzegels fijne herinneringen aan hun opa, vader of andere familieleden”, aldus Bulterman.

Identiteit postzegelverzamelaar

Het merendeel van de verzamelaars verzamelt postzegels van een bepaald land (54%) en 39% verzamelt postzegels van alle landen. Een klein aantal (17%, waarvan het merendeel vrouwen) verzamelen op onderwerp als bloemen, postzegels met enge dieren, Franse zangers, Amerikaanse filmsterren of Duitse dichters. Volgens postzegelhandelaren neemt deze vorm van verzamelen duidelijk toe, alsook het aantal vrouwelijke verzamelaars. Bij postzegelverzamelaars zijn vooral de zegels met leden van het koninklijk huis populair en vinden de meesten de oude postzegels mooier dan de nieuwe met een 1 of 2 erop. Ook de kinderpostzegels series van bijvoorbeeld Anton Pieck, vlinders, bloemen of de koetjes ’aan elkaar’ worden gespaard. Postzegels verzamelen doet het merendeel van de ondervraagden omdat ze het leuk vinden om te doen. Het gaat ze om het plezier, niet om de waarde van de zegels.


Dienstverlening aangepast lezen in de openbare bibliotheek

Vanaf 1 november 2012 biedt de Stichting Aangepast Lezen aan bibliotheken de mogelijkheid om de dienstverlening aangepast lezen te integreren in de eigen lokale bibliotheek.

Door het sluiten van een samenwerkingsconvenant kunnen bibliotheken zich inschrijven bij Aangepast Lezen en vervolgens gebruik maken van de online dienstverlening, de website en de Daisylezer-app. Bibliotheken ontvangen tevens van Aangepast Lezen een gratis (actuele) zichtcollectie van 50 Daisy-cd’s en promotiemateriaal.

De zichtcollectie kan eenvoudig aangevuld of gewisseld worden. De Daisy-cd’s uit deze collectie kunnen worden meegegeven aan een potentiële klant. Is de klant naar aanleiding van deze eerste kennismaking enthousiast, dan kan de klant aangemeld worden voor een vrijblijvend proeflidmaatschap aangepast lezen. De klant kan vervolgens gedurende drie maanden gebruik maken van de volledige dienstverlening aangepast lezen. Na de drie maanden beslist de klant zelf of het lidmaatschap wordt voortgezet.
Bibliotheken die het convenant aangaan, dragen zorg dat de dienstverlening zichtbaar is in de fysieke en digitale bibliotheek, dat medewerkers de deskundigheidsbevordering volgen en dat er naast het aanbod van de zichtcollectie Daisy-roms, ook een aanbod is aan grootletterboeken.

Aangepast Lezen hoopt dat door deze samenwerkingsmogelijkheid het voor (potentiële) leesbeperkte klanten duidelijker wordt dat aangepast lezen een dienstverlening van de openbare bibliotheek is.

Het convenant wordt ondersteund door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Nederlands Uitgeversverbond (NUV). De Stichting Aangepast Lezen biedt boeken, kranten en tijdschriften in een aangepaste leesvorm voor als het ‘gewone’ lezen niet meer gaat. Aangepast Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken en voert haar dienstverlening uit onder regie van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Meer informatie.

Live nieuws van andere sites

 • Serie 'Jong ontmoet Oud' gebundeld in boekje Dynamic Duo's
  on 24 november 2017 at 10.07

  SLIEDRECHT Vijftien jongeren en ouderen werden door correspondenten van Het Kompas Sliedrecht geïnterviewd in het kader van het project 'Jong ontmoet Oud' opgezet door de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen, de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht. […]

 • ABP: Komende vijf jaar geen pensioenverhoging
  on 24 november 2017 at 09.56

  Volgens het ABP is de premiestijging nodig omdat het pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat mensen steeds ouder worden. Ook heeft de verschuiving van eindloonregeling naar middelloonregeling een verhogend effect op de premie. Daar staat tegenover dat de stijging van ... […]

 • Beurzen vlak op Black Friday
  on 24 november 2017 at 09.33

  ... heeft het levensmiddelenconcern een headhunter in de arm genomen om een opvolger van huidig topman Paul Polman te vinden. Polman heeft zijn vertrek bij het concern nog niet aangekondigd. Bronnen van Sky News verwachten dat de 61-jarige Polman binnen anderhalf jaar met pensioen gaat. […]

 • Het gaat niet alleen om de Wet Hillen: Burger is er voor overheid
  on 24 november 2017 at 09.22

  Van Rooijen doorzag wat het voor veelal ouderen met een eigen huis betekent. Niet alleen in de portemonnee, waar het de spreekwoordelijke druppel is die de emmer doet overlopen. Ouderen blijven qua koopkracht ver achter bij werkenden. Veel lastenverzwaringen worden uitsluitend op hun bordje ... […]

 • 'Ik wil de dood uit de taboesfeer halen'
  on 24 november 2017 at 09.11

  De NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, is een grote vereniging met meer dan 160.000 leden. Een van die leden is de Arnhemse Suzan Kemperman. Als verpleegkundige komt ze regelmatig in aanraking met ouderen voor wie het leven 'voltooid' is, maar voor jongeren ... […]

 • Pensioenpremies komend jaar door ABP verhoogd
  on 24 november 2017 at 09.00

  Als de beleidsdekkingsgraad op zijn minst 110 procent bedraagt, mag ABP de pensioenen verhogen. Op 31 oktober van dit jaar lag die beleidsdekkingsgraad op 100,2 procent, waardoor de pensioenen in 2018 niet kunnen meegroeien met de inflatie, zo laat het grootste pensioenfonds van Nederland ... […]

 • Informatiebijeenkomst project 'Tijd van je leven'
  on 24 november 2017 at 08.15

  HALSTEREN - LEPELSTRAAT - Eenzaamheid bij ouderen is een groot gezondheidsprobleem. Uit onderzoek blijkt dat in de regio West-Brabant 47% van de ouderen zich eenzaam voelt. GGD West-Brabant is zich steeds meer bewust geworden hoe waardevol de samenwerking is tussen de zorgsector ... […]

 • Mbo-student geschorst na beledigen ouderen
  on 24 november 2017 at 08.15

  Een studente van het Albeda Collega in Rotterdam is door haar school geschorst vanwege een filmpje waarin zij respectloze uitlatingen deed over haar werk met ouderen. In het filmpje, dat inmiddels van de sociale media is verwijderd, zegt de studente onder andere dat ze zich schaamt omdat ze de ... […]

 • 'Paul Polman (Unilever) gaat binnen anderhalf jaar met pensioen'
  on 24 november 2017 at 08.03

  Bronnen van Sky News verwachten dat de 61-jarige Polman binnen anderhalf jaar met pensioen gaat. Eerder dit jaar was Unilever doelwit van een overnamepoging door Kraft Heinz. Nadat die toenadering werd afgewezen kondigde het bedrijf aan de margarinetak in de verkoop te doen. De veiling van ... […]

 • Gezond tot aan het pensioen met een game…
  on 24 november 2017 at 07.52

  Medewerkers die op de werkvloer een 'blended' leefstijlprogramma aangeboden krijgen, gaan gezonder leven, verliezen gewicht en worden mentaal fitter. Werkend Nederland moet straks tot zijn 67e doorwerken, maar vertoont evenals niet-werkend Nederland ongezond gedrag: roken, drinken, ... […]

 • Hierdoor kunnen ouderen of zieken langer thuis blijven wonen in Brummen
  on 24 november 2017 at 07.52

  BRUMMEN - Niets is vervelender dan je huis uitmoeten omdat je te ziek of te oud bent om zelfstandig te kunnen wonen. In de gemeente Brummen gaat dat, voor een deel, veranderen. Er komt een zogenaamde 'blijverslening' beschikbaar. Met die lening kunnen inwoners van Brummen hun huis ... […]

 • Zorg verandert, dat is wel wennen
  on 24 november 2017 at 05.26

  Een leuk idee, maar, onderkent Jan de Vries, clustermanager langdurige zorg bij ZorgSaam Ouderen- en Thuiszorg, 'elke verandering wekt ook weerstand op'. ,,Zeker bewoners die al langer in Bachten Dieke zijn, hadden er moeite mee. Voor hen is het een hele omslag, maar de tijd dat wij bewoners ... […]

 • Eerste dinerprogramma ouderen zeer succesvol
  on 24 november 2017 at 05.15

  Aalten- De talentverbinder van Aalten, Richard Jongetjes, kijkt met grote tevredenheid terug op het eerste dinerprogramma voor ouderen uit de ... […]

 • Vervroegd pensioen levert honderden miljoenen op
  on 24 november 2017 at 02.37

  N-VA-vicepremier Jan Jambon is de gespierde j'accuse vanuit Vlaanderen over een 'hoognodige' fusie v... Leidt Google straks uw stad? Mobiliteit ... […]

 • Wie o wie wil goedbetaalde baan in Friesland?
  on 23 november 2017 at 23.48

  ... een mooi dorp in het zuidwesten van Friesland”, zo begint Eke Krijnen haar oproep. De huisarts wordt binnenkort 66 jaar, en moet gaan denken aan pensioen. Iemand mag zijn plek overnemen in de praktijk. Een gouden kans, zou je denken. „Met het huidige huisartsentekort in de landelijke gebieden ... […]

 • Studente geschorst na 'Ik schaam me kapot' over ouderen
  on 23 november 2017 at 21.45

  ROTTERDAM - Het Rotterdamse Albeda Collega heeft een studente geschorst omdat ze zich op sociale media laatdunkend had uitgelaten over werken met ouderen, tijdens haar stage bij oudereninstelling Laurens. Op het filmpje, dat niet meer online te zien is, zei het meisje: „Kan iemand mij even ... […]

 • Studente geschorst na 'Ik schaam me kapot' over ouderen
  on 23 november 2017 at 21.45

  ROTTERDAM - Het Rotterdamse Albeda Collega heeft een studente geschorst omdat ze zich op sociale media laatdunkend had uitgelaten over ... […]

 • "Wie jong begint te werken, gaat erop achteruit": Kamer keurt eenheid van loopbaan in pensioenen ...
  on 23 november 2017 at 20.37

  De plenaire Kamer heeft de hervorming van de eenheid van loopbaan in de pensioenen goedgekeurd. Daardoor wordt het mogelijk dat iemand na een loopbaan van 45 jaar nog pensioenrechten opbouwt. De oppositie klaagt aan dat iemand die op zeer jonge leeftijd is beginnen werken en op het ... […]

 • Kamer maakt extra pensioen voor lange loopbanen mogelijk
  on 23 november 2017 at 20.37

  Voor wie vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen voor de pensioenberekening. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) haalde het voorbeeld aan van iemand die op zijn 18 jaar is beginnen werken en na zijn 63 jaar aan de slag blijft. Die zou daardoor ... […]

 • Kamer keurt eenheid van loopbaan in pensioenen goed
  on 23 november 2017 at 20.37

  De plenaire Kamer heeft donderdag de hervorming van de eenheid van loopbaan in de pensioenen goedgekeurd. Daardoor wordt het mogelijk dat iemand na een loopbaan van 45 jaar nog pensioenrechten opbouwt. De oppositie klaagt aan dat iemand die op zeer jonge leeftijd is beginnen werken en ... […]

Howdy,
Buy Premium Version to add more powerful tools to this place. https://wpclever.net/downloads/wp-admin-smart-search
X

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten