Home / Gedichten / Aan die komen

Aan die komen

Adama van Scheltema 1877 - 1924, gedicht over WO I)
Met dank aan Andreas Jaquet voor het insturen van de tekst

Gedenkt, gij kinderen van vrede
Bloemen aan den boom van geluk
Gedenkt het vreselijk verleden
Gedenkt die de aarde voor u kneedden
Als wortelen van uw geluk!

Gedenkt, gij die lachenden, levensblijden
Het geluid op aarde van den schrik
En luistert aan den afgrond der tijden
Naar den kreet die uw ziel bereidden
Als naar de echo van een snik

Gedenkt, gij gezegenden en gezonden
Hen die vielen voor uw blijde eeuw-
Zie Hun gelaat en wilde wonden
Zie het zwarte gat hunner monden
Nog open voor een laatsten schreeuw

Gedenkt, gij de smekende ogen
En al de stamelende pijn
Van die, verbrijzeld en bloedovergoten
Langzaam den donkeren dood ingezogen
Gedenkt gij, die uw verlossers zijn

Gedenkt gij den dreun van hun schreden
Tast terug in den donkeren vloed
Van die den ijzeren strijd voor u streden
Tast terug in het zinkend verleden
Dat uw hand nog drupt van hun bloed

Gedenkt die, wat zij deden en zagen
Nimmer meer wisten uit hun geest
Die door al hun gruwelijke dagen
Aller gruwelen bleven dragen
Gedenkt de gewonden van geest

Gedenkt ons, die allen vochten
Gedenkt ons aller bitteren strijd
Gedenkt ons, die den weg voor u zochten
Gedenkt ons, die nog niet vinden mochten
Gedenkt gedenkt onzen blinden tijd

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten