Home / Gedichten / Brave ouders

Brave ouders

(Jean-Louis Pisuisse 1880 - 1927)
Met dank aan Jeanne Albers voor het insturen van de tekst

’n Jonge man, ’n meisje teer
Die wilde, elkander trouwen…
Daar was geen and’re reden veur
Als dat z’ elkander wouên.
Hij was ’n zorgelooze kwant
En zij ’n argloos kind,
Die droomden zich de huw’lijksband
’n Rose zijden lint…

Gelukkig had zij nog ’n Pa,
’n Heel verstandig vader.
En bovendien nog ’n Mama,
En deze twee tegader
Die waakten voor het levensheil
Van hun geliefde dochter:
Ze kenden same ’n ouwe dweil
Met duiten. En die kocht’r.

’t Jonge meisje werd ‘mevrouw’,
Maar van den dorren ouwe
Kon ’t arme kind dat leven wou
En liefde zocht, niet houe.
En als ’t Lente, voorjaar was,
Dan had ze oogenblikken,
Dan zocht ze buite ’n plekje in ’t gras…
Daar zat ze stil te snikken.

En ’t eindigde met ’n schandaal,
’n Echtbreuk en ’n scheiding –
Voor leutertantes allemaal
’n Reden tot verblijding.
De theestoof en de koffiekan,
Die zongen ’t zelfde wijsje.
Want heel de stad sprak schande van
Dat zedelooze meisje.

De man, die troostte zich weldra,
Hij kocht wel gauw ’n ander…
Maar ’t ergst was ’t voor haar Pa en Ma,
Zoo zei men tot elkander.
Je dochter als ’n slet in huis,
Je zou ’t geen vijand wenschen….
Ja, ja, zoo’n kind dat is ’n kruis
Voor zulke nette menschen.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten