Home / Gedichten / Een plicht van gewicht

Een plicht van gewicht

Dichter(es): E. Tima
Met dank aan Jeanne Albers voor het insturen van de tekst

Doe, op aanstaanden woensdag,
Katholiek, uw plicht!
Op lijst vijfentwintig,
Zij uw oog gericht!
Dáárop, moet ge stemmen,
’t Zijn mannen van geloof!
’t Zijn menschen van geweten,
Geen stem zij hun ontroofd!
Zij zijn uw stemmen waardig,
Zij werken voor uw heil,
En hebben tot uw welzijn,
Hun tijd en leven, veil!
En laat u niet verblinden,
Door ’t felle, scherpe rood,
Dat, o zooveel beloften,
In valschen schijn, u bood
Ons leert de ondervinding,
Dat dáár, waar ‘rood’ regeert,
Geen God, geen wet, geen klooster,
Geen Godsdienst wordt geëerd!
Men vindt de diepste ellende,
En ziet den grootsten nood,
In ‘landen van beloften’
Van ’t felle, scherpe rood!
En daarom, katholieken,
Gedenkt uw zwaren plicht,
De stem van ieder onzer,
Is van het grootst gewicht.
Al kost het dan ook moeite,
Of hebt ge weinig tijd,
Zorgt dat ge’ aanstaanden woensdag,
Beslist, aanwezig zijt!

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten