Home / Gedichten / Het liefste vaderland

Het liefste vaderland


Wat is het liefste vaderland?
Zou het Frankrijk zijn of Engeland?
Zij noemen zich beschaafd op aard,
Daar kunstzin zich aan weelde paart.
O neen, o neen, o neen, o neen!
Dat is het niet, zoek elders heen.

Wat is het liefste vaderland?
Dan Duitsland toch, of Zwitserland?
Waar wetenschap het voorhoofd plooit
Of waar natuur zich prachtig tooit?
O neen, o neen, o neen, o neen!
Dat is het niet, zoek elders heen.

Wat is het liefste vaderland?
Het Turkse rijk, der Russen land?
Daar waar slecht willekeur regeert
Of slavernij den mens onteert?
O neen, o neen, o neen, o neen!
Dat is het niet, zoek elders heen.

Wat is het liefste vaderland?
Och, noem mij eindelijk eens dat land.
Is het Rome, Spanje of Turijn,
Waar volk en land vulkanen zijn?
O neen, o neen, niet dat gebied.
Zoek niet zo ver, daar vindt ge het niet.

Dat is mijn liefste vaderland,
Waar eendracht is de hechtste band,
Waar het volk dat vreemde last en leed
Ruim tachtig jaar voor vrijheid streed.
O ja dat volk hoe min het schijnt,
Moet wel een dappere natie zijn

Dat is mijn liefste vaderland
Waar recht en wet gaan hand aan hand,
Gods woord geëerd is en geacht,
Als erfdeel van het voorgeslacht.
O ja dat volk hoe min het schijnt,
Moet wel een vrome natie zijn

Dat is mijn liefste vaderland
Waar het volk geen laster vreest noch schand’,
Maar richt waar men zijn erf bespot,
De hand aan het zwaard, het oog op God.
O ja dat volk hoe min het schijnt,
Moet wel een fiere natie zijn.

Dat is mijn liefste vaderland,
Waaruit het volk de misdaad bant.
De kinderen opleidt vroom en vroed,
Het kwade haat het goede doet.
O ja dat volk hoe min het schijnt,
Moet wel een edele natie zijn.

O zie in gunste op ons neer,
Bewaar ons Nederlands volk o heer!
Leer zo te leven vroom van zin,
En zegen onze koningin.
Bestuur en leidt ons aan uw hand,
Dan is het mijn liefste vaderland.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten