Home / Gedichten / Maarten Luther King

Maarten Luther King

Dichter(es): Agricola
Met dank aan Jeanne Albers voor het insturen van de tekst

Christus laat wel zinken,
maar Hij laat niet verdrinken.

Christus is gemeenschaps Goed.
Zwijg, lijd, nijd en verdraag,
dat g’ uw nood aan niemand klaag’.
Wil ook niet met uw God versagen:
uw hulp komt zeker alle dagen.

Het Testament, dat kostbaar boek,
leert kunst en wijsheid door onderzoek.
Wel hem, die altijd er naar leeft,
God zal ’t al zeeg’nen wat hij heeft.
Het Woord van God blijft steeds bestaan,
en biedt het hemelrijk ons aan.
Wij moeten heengaan van deez’ aard’,
maar ’t Woord van God blijft ons bewaard,
het sterkt ons eens in stervensnood,
en redt ons van de eeuw’ge dood.

Als elk zijn eigen les wil leren,
dan zal hij niets in huis ontberen.
Het is beslist een flinke man,
die goed zijn vrouw verzorgen kan.

Het is beslist een goede vrouw,
die aan haar eigen man blijft trouw.
Een echtvriend moet geduldig zijn,
zijn vrouw niet houden voor een zwijn.

Een huisvrouw moet verstandig zijn,
weten, hoe ’s mans manieren zijn.
Daar zal God Zijn genade geven,
dat z’ als gehuwden rustig leven;
de duivel zal Hij van hen weren,
zodat zijn list hen niet zal deren.

De heer moet zelf ook zijn een knecht,
zal ’t in zijn huis toegaan naar recht.
De vrouw moet zelf een dienstmaagd zijn,
zal ’t met haar huis in orde zijn.

Daar ’t personeel er nooit aan denkt,
wat nut of schaad’ aan ’t huis toebrengt,
zij trekken zich er niets van aan,
want ’t gaat hun eigen goed niet aan.

Zij zijn slechts gast en vreemd in huis.
De eigenaar blijft altijd thuis.
Aan ’t veld doet nog het meeste goed
de mest, die valt van ’s meesters voet.

Het beste wordt gevoed het paard,
waarop het oog des meesters staart.
Het oog der vrouw kan beter koken,
dan maagd en knecht, die ’t vuur opstoken.

Geen slimmer man op aard’
dan wie zijn tong bewaart.
Als ge iets weet, zwijg dan,
gaat het u goed, blijf dan,
bezit ge wat, bewaar het goed,
het ongeluk komt spoedig met zijn brede voet.

Geloof niet alles wat ge hoort,
zeg niet alles wat ge weet,
doe niet alles wat ge wilt.

Veel valse meesters zijn thans bezig liederen te dichten,
neem u in acht voor hen, en leer hen recht te richten.
Waar God bouwt aan Zijn Kerk en met Zijn Woord,
daar wil de duivel zijn met leugen en met moord.

Het goed te menen
doet velen wenen.
Vrienden in de nood
gaan twintig kilo in een lood.

Klimt echter hoger nog de nood,
dan vijftig in een vierde lood.

Eet wat gaar is,
drink wat klaar is,
spreek wat waar is.

Wanneer God uw Vriend niet is,
dan helpt geen enkele vriend;
maar wanneer Hij uw Vriend is,
dan doet het er niet toe,
als niemand uw vriend is.Kijk voor een samenvatiing van een film over Maarten Luther King: https://youtu.be/wXuZOMDxoeM

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten