Home / Gedichten / Waar het meest wordt geleden

Waar het meest wordt geleden

(P.A. de Génestet 1829-1861)
Met dank aan Jeanne Albers voor het insturen van de tekst

Het knaapje sluimert! maar de moeder aan zijn sponde
Bespiedt de onvaste rust van ’t krank en lijdend kind;
Ach, hoe dat hoofdje gloeit! ’t Is alles stil in ’t ronde,
Doch in heur ziele niet, die vreest, zoveel zij mint.

O God, waar hier op aard wel ’t innigst wordt gestreden?….
Aan ’t fiere kinderbed, Heer! Daar buigt ook ’t twijflend hoofd
Des fiere mans zich neer met staamlende gebeden;
Geen moeder die niet bidt en in haar God gelooft!

Aan ’t kinderbed, Heer! daar worstlen in de harten
Gedachten, waar het hart voor week wordt, of voor breekt.
Daar lijdt een liefde, die, bij ’t foltren van haar smarten,
Uw liefde zoeken moet en vurigst tot Haar smeekt.

Ook nergens, stil geloof, is deze Liefde u nader,
Daar waar uw lijden klimt, bij ’t klimmen der gebeën …
Van ’t krankbed van ons troost trekt gij ons hart, o Vader,
Ten Hemel uwer kindren heen.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten