Gezondheid
Klik op de knoppen voor meer informatie

Onafhankelijk Trapliften Advies

 

 

Nieuws over gezondheid

Mensen met veelvuldig nachtelijk toiletbezoek ervaren lagere kwaliteit van leven

Amsterdam, donderdag 23 maart 2017 – Nycturie (nachtplassen) is een veel voorkomend verschijnsel in Nederland. Naar schatting moet 1.7 miljoen Nederlanders doorgaans zelfs twee keer of vaker per nacht naar het toilet. Het gaat dan voornamelijk om volwassenen ouder dan 55 jaar. Nycturie is een chronische aandoening die de nachtrust verstoort. In aanloop naar de lancering van een bewustwordings-campagne met als thema ‘plasmoe’ deed Motivaction onderzoek onder Nederlanders tussen de 50 en 70 jaar die 2 keer of vaker uit bed moeten om te plassen. Volgens een derde van de ondervraagden heeft dit een negatieve impact op het dagelijks functioneren. Bijna de helft van de mensen heeft zelfs het gevoel dat nycturie leidt tot een verminderde levenskwaliteit.

Verminderde levenskwaliteit
Eén van de belangrijkste nadelige gevolgen van nycturie is een verminderde nachtrust. Zo blijkt dat 25% van de ondervraagden door de toiletbezoeken gemiddeld langer dan één uur per nacht wakker is. Bij 17% is dit twee uur of langer en bij 7% zelfs drie uur of langer. Ruim een derde van de doelgroep (37%) geeft dan ook aan de volgende dag doorgaans vermoeid of zeer vermoeid wakker te worden. Het veelvuldige nachtelijk toiletbezoek uit zich overdag o.a. in verminderde concentratie en/of de behoefte aan meer tijd voor bepaalde dagelijkse taken of werkzaamheden. Onderzoeksresultaten laten zien dat mensen met nycturie hun algemene kwaliteit van leven gemiddeld lager beoordelen dan mensen die ’s nachts minder vaak of helemaal niet uit bed hoeven om te plassen. Eerder onderzoek toonde al aan dat nycturie-patiënten met een chronisch tekort aan slaap een verhoogd risico op depressie hebben en dat nycturie een belangrijke risicofactor is voor vallen en breuken.

Bewustwording
Hoewel een groot deel van de mensen met nycturie hier in het dagelijks leven negatieve effecten van ondervindt, kwam uit het onderzoek naar voren dat slechts iets meer dan een derde (37%) van de ondervraagden het probleem wel eens met de huisarts heeft besproken. Drie opvallende redenen achter die passiviteit: men gaat er vaak vanuit dat nycturie bij de leeftijd hoort (37%), een bezoek aan de dokter is nooit bij hen opgekomen (26%) of men denkt bij voorbaat dat er niets aan gedaan kan worden (16%). De bewustwordingscampagne ‘Plasmoe’ moet hierin meer duidelijkheid brengen. In veel gevallen is er iets aan nycturie te doen. “Ik raad iedereen die hinder ervaart van nycturie aan, dit bij de huisarts aan te kaarten,” aldus Dr. Bert-Jan de Boer, huisarts te Bilthoven. “Als huisartsen kunnen wij, afhankelijk van eventuele oorzaken, samen met de patiënt naar een beleid op maat zoeken.”

Over het onderzoek
De bevindingen van het onderzoek naar de gevolgen van nycturie zijn gebaseerd op een online enquête waarvoor een representatieve steekproef is uitgevoerd onder 3.166 mannen en vrouwen tussen de vijftig en de zeventig jaar. Met behulp van selectievragen werd bepaald dat 524 mensen tot de doelgroep van dit onderzoek behoorden: mensen die 2x of vaker ‘s nachts uit bed moeten om te plassen. De enquête is gehouden tussen 6 en 10 februari 2017, afgewogen op de kenmerken leeftijd, opleiding, geslacht, regio en mentaliteit. Het veldwerk is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Plasmoe
De website www.plasmoe.nl informeert over de gevolgen van nycturie en mogelijke oorzaken. Tevens krijgt u advies met een arts te gaan praten wanneer u er problemen van ondervindt. Ook kan u hier een Plasmoe Check doen en een Nachtplasboekje downloaden dat na invulling nuttige informatie voor de huisarts kan bieden.

Voorkom vallen

In Nederland moet iedere 6 minuten een 65+er als gevolg van een val behandeld worden op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. De letsels ten gevolge van een valongeval, bijvoorbeeld gebroken heup of hersenletsel, kunnen een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven en zelfstandigheid. Gelukkig hoeven we het toenemen van het risico op vallen als je ouder wordt niet te accepteren als een voldongen feit. U kunt veel doen om de kans op een val te verkleinen, waardoor u langer zelfstandig en vitaal kunt blijven.

Tips

Klik op de afbeelding voor de brochure met tips.

Bekijk hier een filmpje met tips en adviezen om vallen te voorkomen.
Valpreventieweek
Van 1 tot en met 7 oktober 2016 organiseert VeiligheidNL de jaarlijkse Valpreventieweek. Tijdens de Valpreventieweek besteden zorgverleners extra aandacht aan valpreventie en motiveren zij ouderen om mobiel te blijven. Heeft u niet zovaak contact met zorgverleners, dan gaat deze themaweek misschien aan uw aandacht voorbij. Het is, ook als u zich nog zeker en gezond voelt, echter wel belangrijk om eens stil te staan bij ‘vallen’. Kijkt u ook eens rond in huis of u de risico’s op vallen kunt verkleinen. Dan blijven zorgverleners waarschijnlijk voorlopig niet nodig voor u.

Loeplamp
Naarmate we ouder worden, kunnen we minder goed zien dan jonge mensen. Ook bij mensen die geen oogafwijkingen hebben, zorgt het normale verouderingsproces ervoor dat ze slechter gaan zien. Vooral als we details moeten zien, worden we vaak met de neus op de feiten gedrukt. Een bril of contactlenzen kunnen dan onvoldoende helpen. En dat terwijl lezen, handwerken, kaartlezen of andere hobby’s nu juist voor velen op latere leeftijd belangrijk zijn. Het juiste hulpmiddel kan dan een wereld van verschil uitmaken. Lees meer…


Plasklachten voor Nederlanders nog altijd taboe

Drie kwart van de volwassen Nederlanders heeft weleens plasproblemen. De meest voorkomende klachten zijn veel (in de nacht) moeten plassen, een sterke aandrang hebben tot plassen en incontinentie. Toch zijn deze klachten nog steeds moeilijk bespreekbaar. Mantelzorgers lijken het taboe echter ronduit te doorbreken; 63 procent praat er gewoon over met de persoon die ze verzorgen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Continentie Stichting Nederland (CSN) onder 1.220 Nederlanders (uitgevoerd door marktonderzoeksbureau GfK) in het kader van de tweede editie van de Nationale Plasdag op 17 september 2015. De CSN staat deze week met The Plees To Be op de 50PlusBeurs om het taboe te doorbreken.

“Plasproblemen kunnen een sterke invloed hebben op het dagelijks leven. Toch wordt hier niet of nauwelijks over gesproken. En dat terwijl klachten als vaak (in de nacht) moeten plassen en incontinentie te behandelen zijn door leefstijladviezen, medicijnen, fysiotherapie en in het uiterste geval een operatie”, constateert professor dr. Ruud Bosch, uroloog bij UMC Utrecht en voorzitter van CSN. Bosch adviseert mensen die plasklachten hebben dan ook om de plastest te doen op kleineboodschap.nl. “Wanneer u veel last hebt van de plasklachten, overweeg dan om naar de huisarts te gaan”, aldus Bosch.

Mantelzorger doorbreekt taboe
Het ondervinden van ongemakken tijdens het plassen is een weinig besproken topic onder Nederlanders. Net als in 2014 geeft de meerderheid (60%) aan dat het een taboe betreft. Uit het onderzoek van GfK blijkt ook dat mensen met plasproblemen voornamelijk hun partner hierover in vertrouwen nemen (55%). Ten opzichte van vorig jaar blijken ook meer mensen zich te wenden tot hun huisarts (van 32% naar 38%). Familie en vrienden worden minder snel in vertrouwen genomen; slechts een kwart zou overwegen plasklachten met hen te bespreken. Mantelzorgers, volgens het CBS ruim 2 miljoen in Nederland, lijken het taboe echter ronduit te doorbreken. Wanneer de mantelzorger te maken heeft met plasklachten bij de verzorging van een hulpbehoevende naaste, praat 63% hier gewoon over met de persoon die ze verzorgen. Nog eens een derde probeert het onderwerp bespreekbaar te maken, maar slaagt er niet in een gesprek met de verzorgde over plasklachten te hebben. Daarnaast gaat ruim een kwart van de mantelzorgers actief op zoek naar een oplossing voor plasklachten en laat de patiënt bijvoorbeeld oefeningen doen.


Klik op de afbeelding voor een grote versie.
Meest voorkomende plasproblemen
Onderstaande plasklachten kwamen het afgelopen jaar het meeste voor:
– Vaak moeten plassen (21%)
– Een sterke aandrang hebben tot plassen (17%)
– Vaak in de nacht moeten plassen (16%)
– Incontinentie (6%)
– Zwakke urinestraal of druppelend plassen (6%)
– Moeilijk op gang komende plasbeurt (3%)
– Pijn of branderig gevoel bij het plassen (2%)

Plassen is privé
Waarom praat een groot deel van de Nederlandse bevolking niet graag over plasproblemen? Het heeft wellicht te maken met het intieme karakter van een toiletbezoek. Plassen is een privéaangelegenheid, zo blijkt eveneens uit het onderzoek van de Continentie Stichting Nederland. Bijna 3 op de 10 Nederlanders wil zelfs zijn/haar partner niet in de buurt hebben bij het plassen. Ook vindt 13% van de ondervraagden het ongemakkelijk wanneer hun kleine boodschap hoorbaar is voor anderen. De meest gênante plaservaring is voor bijna een derde van de ondervraagden wanneer iemand de wc-deur opent tijdens het plassen.

Grootste wc-ergernis: niet doorgetrokken toilet
Of problemen met plassen nu een taboe zijn of niet, het wc-bezoek houdt ons allemaal bezig. We ergeren ons vooral aan de confrontatie van het toiletritueel van een voorganger. Zo geeft bijna 60% van de ondervraagden aan dat het aantreffen van een niet doorgetrokken toilet voor hen de grootste toiletergernis vormt. Andere irritaties uit de top 5 zijn:
2. Urinesporen op of rond het toilet (48%)
3. Remsporen (46%)
4. Geen/te weinig wc-papier (45%)
5. Vieze geur (34%)

Voor vrouwen geldt dat zij het aantreffen van een wc zonder (voldoende) toiletpapier de grootste nachtmerrie vinden (54%). Bovendien geeft ruim 30% van de dames te kennen dat zij de wc-bril mummificeren met toiletpapier alvorens zij plaatsnemen op het toilet.

Treintoilet minst favoriete plasplaats
In het kader van wc-ergernissen blijken er veel toiletten te zijn die worden gemeden vanwege de ontbrekende hygiëne. De slechtst denkbare plek om te plassen is voor 59% van de ondervraagden in de trein. De gevreesde dixi’s op festivals en evenementen scoren met 50% van de stemmen een tweede plaats en de wc’s bij tankstations doet bijna de helft van de ondervraagden gruwelen. Andere gevreesde plasplaatsen zijn: toiletten op NS stations (25%), in het vliegtuig (21%) en op de camping (14%).

Bekijk hier een filmpje over de Nationale Plasdag. Kijk op www.kleineboodschap.nl voor meer informatie.


Longembolie, ouderen hebben een verhoogde kans
Ouderen lopen extra risico op een longembolie. Bij ouderen kan namelijk vaker dan bij jongeren voorkomen dat één of meerdere longslagaders verstopt raken. Het longweefsel krijgt dan niet de juiste hoeveelheid bloed. Daardoor kan een gedeelte van de long tijdelijk, of zelfs blijvend, uitvallen. Niet alleen leeftijd verhoogt het risico op een longembolie. Veel ouderen bewegen eigenlijk te weinig en brengen te veel tijd door in bed. Daardoor wordt de kans op een bloedprop groter. Datzelfde geldt ook voor mensen die kanker (hebben gehad), overgewicht hebben, of die een hartkwaal hebben gehad. Lees meer over een longembolie op www.longembolie.nl. Daar staan ook tips om de kans op longembolie te verkleinen.


Ouderdomsverziendheid eindelijk verholpen
Ouderdomsverziendheid, onder de wetenschappers beter bekent als presbyopia, betekent letterlijk het hebben van een ‘oud oog’. Naarmate mensen ouder worden krijgt het oog meer moeite om scherp te stellen op nabijgelegen objecten. Doordat de ooglens verhard, neemt de elasticiteit af. Het oog heeft steeds meer moeite met scherpstellen, wat vooral invloed heeft op het dichtbij zien.
Dit proces overkomt iedereen die ouder wordt. Veel mensen merken dit pas na hun 40ste, hun zicht wordt waziger en vooral het lezen van bijvoorbeeld de krant gaat geleidelijk met meer moeite. Het gevaar hierbij is dat het proces zo langzaam gaat dat je het bijna niet door hebt en er vaak pas achter komt als het in een al ver gevorderd stadium is. Vaak wordt het al verholpen met een leesbril, in enkele gevallen is een operatieve behandeling toch echt de beste oplossing.

Is het verouderingsproces te stoppen met refractiechirurgie?
Veroudering is tot op heden nog niet om te draaien en we krijgen er allemaal mee te maken. Gelukkig heeft de wetenschap wel een aantal technieken om het ouder worden een stuk aangenamer te maken. Eén hiervan is een Monovision behandeling waarbij de ouderdomsverziendheid wordt gecorrigeerd.
Monovision is een nieuwe behandelingsmethode waarbij de ouderdomsverziendheid wordt gecompenseerd door het afwisselend scherp kijken met één van de ogen. Hiervoor laat de arts één oog bijziend en wordt de andere voor verziend afgesteld. Wanneer de ogen goed samenwerken zullen de hersenen een natuurlijk en duidelijk beeld geven van zowel dichtbij als veraf.

Is Monovision voor iedereen weggelegd?
Meerdere studies van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat 97% van alle mensen met deze oogklachten in aanmerking komt voor een Monovision operatie. De wetenschap is nog niet in staat om het ouder worden terug te draaien, maar gelukkig kunnen ze wel een groot deel van de ouderdomskwalen met grote precisie oplossen.


Sneller eenzaam bij gehoorproblemen
Ouderen die kampen met gehoorproblemen worden sneller eenzamer. Vooral ouderen die hoortoestellen mijden zijn hier snel gevoelig voor. Ook ouderen die met een partner samenwonen worden sneller eenzaam. Dit is geconcludeerd door Marieke Pronk. “Met speciale programma’s voor deze slechthorende ouderen kunnen we hun eenzaamheid bestrijden”, aldus de audiologe van het VU medisch centrum.

De onderzoeksgroep behoorden ouderen uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). De resultaten bleken uit dat de gehoorachteruitgang bij oude ouderen (85+) jaarlijks twee keer zo groot is als die bij jonge ouderen (57-65 jaar).

Dertig procent van 55-plussers en zelfs negentig procent van 80-plussers kampt met problemen aan beide oren. Slechthorendheid is op deze wijze één van de vaakst voorkomende chronische aandoeningen.


Slechthorendheid: Oorzaken en risicofactoren
Slechthorendheid is het gevolg van geleidingsverlies of perceptief verlies en kan aan beide kanten of aan een kant voorkomen.Geleidingsverlies wordt veroorzaakt door afwijkingen aan de gehoorgang, het trommelvlies of het middenoor. Een van de meest voorkomende oorzaken van geleidingsverlies waarmee ouderen te maken kunnen krijgen, is de aanwezigheid van cerumenproppen. Door overproductie van cerumen of cerumenretentie kan de uitwendige gehoorgang verstopt raken, wat dan weer kan leiden tot klachten als gehoorverlies, oorpijn, koorts en duizeligheid.

Perceptief gehoorverlies wordt veroorzaakt door aandoeningen van het slakkenhuis, de gehoorzenuw of het centrale auditieve zenuwstelsel en is meestal definitief. Om deze reden is de patient met deze vorm van gehoorverlies vaak aangewezen op hulpmiddelen. Vaak gaat perceptief gehoorverlies gepaard met recruitment. Dit houdt in dat harde geluiden erg versterkt worden, terwijl de zwakke geluiden haast niet worden waargenomen. Presbyacusis is een van de meest voorkomende oorzaken van perceptief gehoorverlies bij senioren. Dit betekent letterlijk ouderdomshardhorendheid. Met het ouder worden vermindert het gehoor en verliest men de gevoeligheidvoor geluidsprikkels aan beide oren tegelijk.

Vanaf het dertigste levensjaar gaat het gehoor er langzaam op achteruit: per 10 jaar verliest u gemiddeld 7 decibel in de lage frequenties en 18 decibel in de hoge frequenties. Ouderdomshardhorendheid is met name te wijten aan het verlies van haarcellen en het minder functioneren van de zenuwcellen in het orgaan van Corti. Omdat deze beschadiging definitief is, zijn mensen die leiden aan ouderdomshardhorendheid meestal aangewezen op gehoorapparaten.

Symptomen
In eerste instantie hebben mensen met ouderdomshardhorendheid moeite met het verstaan van anderen. Zij hebben hier met name last van wanneer er meerdere mensen tegelijk praten of wanneer er veel geluid op de achtergrond is. Echter is het niet alleen minder horen waar mensen last van hebben. Er zijn verschillende andere klachten die oudere mensen aangeven:

  1. hoge gevoeligheid voor harde geluiden;
  2. achteruitgang van de signaal-ruisverhouding;
  3. verminderd discriminatievermogen
  4. minder goed en vertraagd spraakverstaan;
  5. duizeligheid en oorsuizen

Mate van gehoorverlies
Wanneer wordt vastgesteld dat uw gehoor erop achteruit is gegaan en u baat zou hebben bij een gehoorapparaat, moet worden bepaald welk gehoorapparaat voor u geschikt is. Dit hangt af van de mate van gehoorverlies. Gehoorverlies wordt niet uitgedrukt in percentages, maar in gradaties. Hiervoor worden verschillende grenzen gehanteerd:

• Normaal tot licht slechthorend: bij een prima gehoor, kunt u geluiden vanaf 0 decibel horen. Bij lichte slechthorendheid is er sprake van een gehoorverlies tussen de 0 en 30 decibel. Hoe dichter het gehoorverlies in de buurt komt van 30 decibel, hoe meer moeite u moet doen om fluisterende mensen of een gesprek op afstand te volgen.
• Licht tot matig slechthorend: wanneer u geluiden kunt waarnemen vanaf een sterkte van 30 tot 60 decibel, hoort u in de groep licht tot matig slechthorenden. Hierbij heeft u moeite met horen en verstaan van anderen bij achtergrondgeluiden. Om vergoed te worden door de zorgverzekeraars hoort uw ‘beste’ oor op de ondergrens van 35 decibel te zitten.
• Ernstig slechthorend: bij ernstige slechthorendheid kunt u pas geluiden waarnemen bij een sterkte van 60 tot 90 decibel. Groepsgesprekken zijn dan nauwelijks voor u te volgen, alleen wanneer er hard wordt gesproken. U heeft dan hoortoestellen nodig om te kunnen horen.
• Zeer ernstige slechthorendheid tot doofheid: hierbij kunt u alleen geluiden waarnemen die harder zijn dan 90 decibel. In dit geval behoort u tot de zwaar slechthorenden of doven. In de meeste gevallen heeft u baat bij een geavanceerd ‘achter het oor’-toestel of implantaten.


Howdy,
Buy Premium Version to add more powerful tools to this place. https://wpclever.net/downloads/wp-admin-smart-search
X

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten