Knelpunten in ouderenzorg vragen om zelfredzaamheidKrijgen thuiswonende ouderen straks nog wel de zorg die zij nodig hebben? De oplopende tekorten in het aantal zorgverleners, de hoge druk op mantelzorgers en de toename in het aantal ouderen met meerdere chronische aandoeningen kunnen de komende jaren voor grote problemen zorgen. Steeds vaker zullen ouderen aangewezen worden op hun eigen zelfredzaamheid.

De vergrijzing zorgt niet alleen voor een toename in het aantal 65-plussers, maar veroorzaakt ook een stijging in het aantal ouderen met meerdere chronische ziekten, zoals artrose en diabetes. Nu ouderen met complexere zorgvragen langer thuis blijven wonen, wordt er veel meer gevraagd van de zorgverleners. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelt dat er zowel in de eerstelijnszorg (onder andere huisartsen en wijkteams) als in de tweedelijnszorg (ziekenhuizen en klinieken) een groeiend tekort is aan specialisten op het gebied van ouderenzorg.

Aantal mantelzorgers neemt af
De verwachting is dat er in 2022 zelfs 200.000 extra medewerkers nodig zijn om de juiste zorg te kunnen bieden. Tegelijkertijd leidt dit tekort ook tot meer druk op mantelzorgers. De kleine groep mantelzorgers die overblijft zal daardoor steeds zwaarder belast worden. Omdat relatief veel 50-74-jarigen mantelzorg geven, is de verwachting dat steeds meer mantelzorgers zelf ook met gezondheidsbeperkingen te maken krijgen. Met het ouder worden van deze groep zullen hier ook grote tekorten ontstaan. Terwijl er nu vijftien potentiële mantelzorgers zijn per 85-plusser, ziet het ernaar uit dat dit in 2030 terug zal lopen tot slechts zes potentiële mantelzorgers.

ouderen zorg infographic
Trends in de ouderenzorg, 2018 - 2030. Bron: SCP 2019-06-13

Zelfredzaamheid ouderen
Het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen wordt dus steeds belangrijker. Zo krijgen zij meer regie over hun eigen leven en kunnen zij zichzelf (makkelijker) redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning. Bij zelfredzaamheid wordt niet zozeer gekeken naar de beperkingen, maar vooral naar de mogelijkheden van de oudere. Huisaanpassingen, zoals een traplift, vergroten bijvoorbeeld de zelfstandigheid. Iemand die slecht ter been is kan zelf weer naar boven, zonder hulp van anderen. Ook dagbesteding (denk aan een bingoavond of een maaltijdservice in het wijkcentrum), het sociale netwerk (zijn er mensen in de omgeving die zo nu en dan boodschappen willen doen?) en algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals zelf eten koken en zelfstandig kunnen douchen) zijn belangrijke aspecten.

De urgentie om zorgoplossingen te vinden voor thuiswonende ouderen zal volgens het SCP alleen maar toenemen. Wel is de verwachting dat toekomstige ouderen vaker zelf zorg kunnen organiseren, mogelijk met behulp van (nieuwe) technologische hulpmiddelen. Zelfredzaamheid, maar ook samenredzaamheid, van ouderen speelt al een belangrijke rol in de zorg, maar dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten