Home / Liedjes / Aan mijn Vaderland

Aan mijn Vaderland

(W. Meerwaldt/G.H. Harting)

Heerlijk land, ik heb u lief,
Om de schoonheid van uw velden,
Waar de ruisende aren melden,
Dat uit zee uw grond zich hief,
Dat uit zee uw grond zich hief,
En, ontworsteld aan de baren,
Hieldt gij onverwrikbaar stand.
U ter ere ruisen d’aren;
U ter ere ruisen d’aren;
“Leve ’t oude Nederland!’
“Leve ’t oude Nederland!’

Nederland, ik min uw grond
Om de wouden, die er prijken,
Waar vol kracht een heir van eiken
Van uw volk de roem verkondt;
Van uw volk de roem verkondt;
Toen een vijand aan kwam snellen,
Hield het, als die eiken stand,
En geen zwaard kon ’t nedervellen!
En geen zwaard kon ’t nedervellen!
’t Dapper volk van Nederland.
’t Dapper volk van Nederland.

‘k Heb u lief om d’Oceaan,
Die mijn duinen komt begroeten,
En als hulde aan haar voeten
Zingt van Neêrlands heldendaân;
Zingt van Neêrlands heldendaân;
Om hen allen dan, wier namen
d’Echo ruist langs beemd en strand,
Min ik land en volk te zamen,
Min ik land en volk te zamen,
Min ik U, mijn Vaderland.
Min ik U, mijn Vaderland.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten