Home / Liedjes / Adam

Adam

Met dank aan Marc Blokland (†) voor het insturen van de tekst

Versie 1
Toen onze heer de wereld schiep
Schiep hij een mens uit klei
Hij maakte een vrouwtje en een man
Wat waren zij toen blij
Ze speelden samen tikkertje
En nog meer van die dingen
Er was nog geen belasting dus
Ze deden niks dan zingen.

Adam lag de helen dag
Met z’n blote mik in’t gras
En Eva dacht dat ze knapper dan
De knapste filmster was
Ze zei, als ik jou kuiten zie
Dan moet ik altijd gillen
En Adam nam ze stevig vast
En sloeg haar op haar billen

Den Heer die zei, je eet maar raak
Er is van alles zat
Maar van die boom met bellefleurs
Daar wordt niet van gejat
Want anders zal ik jullie vlug
We potvermillemoppen
Door Michael met vlammend zwaard
Mijn hof uit laten schoppen.

Ze schudden toen met hunne kop
En zeiden, nee, nee, nee
Dat doen we niet oh lieve heer
Daar doen we niet aan mee
Maar ach, ge weet de wil is goed
Maar ’t vlees is o zo zwakjes
De duivel had een ander plan
En zat al in de takjes.

De duivel hield nog efkes aan
En Eva trapte er in
Zo kreeg dat loeder van een slang
Toch lekker nog zijn zin
En Eva holde op een draf
Naar Adam met een kreetje
En sprak mijn lieve oude sok
Toe hap nou ook een beetje.

Ter wille van de goede vree
Beet Adam in de vrucht
Maar nauwelijks had hij dat gedaan
Of plots betrok de lucht
De Heer verscheen met groot kabaal
En riep hen op het matje
Ze bonden in de haast nog gauw
Voor hunne buik een bladje.

Hij stopperspilde hen er uit
En zei, ge bent wel zot
Ge komt er lekker niet meer in
Ik doe mijn tent op slot
Ge ziet maar dat ge te eten krijgt
Ik zie U voor het letste
Ge hebt bij mij uw erwten uit
Bonjour, het allerbeste.

Ze kropen samen in het bos
Zo zonder kleren aan
Ze durfden zo in hun blote vel
Niet naar de stad te gaan
Maar sinterklaas die met het lot
Van de armen steeds begaan is
Die stuurde hen een pakje vol
Van Jansen en Tilanus.

Op zekere dag belde zij op
Zeg Adam kom naar huis
Ik voel me toch zo misselijk
Het is beslist niet pluis
Toen Adam kwam, lag zij in bed
En Eva had een kleurke
En Eva sprak dit is je zoon
We noemen hem Bellefleurke.

En Adam zei, dit grapje kost
Veel centen naar ik vrees
En Eva sprak, wat geeft dat nou
We trekken toch van Drees
En Eva kocht bij V & D
Een mooie kinderwagen
En Adam ging intussen om
Zijne kinderbijslag vragen.

Ik heb me in dit mooie vers
Misschien wel eens vergist
De feiten ken ik niet precies
Er was geen journalist
En ook geen krant, dus weet ik niet
Of het allemaal wel waar is
Wel weet ik dat het nageslacht
Sinds die tijd de sigaar is

Als Adam er niet was geweest
En Eva evenmin
Dan hadden we vandaag geen feest
En ook geen goede zin
Hebben zij van het appeltje gegeten
Want anders hadden we nu niet
Aan het borreltje gezeten.

Versie 2
Adam lag gerust te slapen
In het schone paradijs
Naast hem zaten dieren en apen
Boven hem vloog een patrijs
Adam die werd wakker en hij schrikte
Eva die stond voor hem en zij blikte (keek naar hem)
Toen sprak Adam tot zijn trouwen
Geen genoegen zonder vrouwen
Toen sprak Adam tot zijn trouwen
Geen genoegen zonder vrouwen.

Versie 3
Met Adam beginnen wij
De eerste mens was hij
Toen werd hij zo geplaagd
Uit het paradijs verjaagd
Hij trok toen uit zijn lijf
Een hele grote rib
En maakte zich daarvan
Een schone vrouw.

Zij liep te hup’plen als een kip
Eva met haar Adamsrib
En daar men toen geen naaisters had
Droeg Eva slechts een vijgeblad
Zij zei, ach Adam beste man
Ach Adam geef die appel an
En Adam gaf haar toen haar zin
Zij beet er daad’lijk in.

Met Eva aan zijn zij
Ging een mooie tijd voorbij
En zo werd al verwacht
Een kindje werd gebracht
Hij zei, och Eva beste vrouw
Hoe is het nou, hoe is het nou
En Eva die zei met een kleur
We noemen hem Bellefleur.

Versie 4
(met dank aan Corry Verhoeven voor het sturen van de tekst)
Toen onze heer de wèreld schiep, schiep hij den meens uit klei
bij mokte ’n manneke en `n vrouw, wè waren ze toch blij
ze spulde saomen tikkertje, nog wè van die dingen
er was nog gin belasting toen, dus din ze niks as zinge
Tra la la la la, 4x

Dun heer die zee, gallie it mar raok, dur is van alles zat
mar van dieën boom mee bellefleur, daor word nie van gejat
want aanders zat ik j ullie vlug, pot ver mella moppen
dur Michel mee ’t vlammend zwaord munne hof uit laoten schoppen
Tra la la la la, 4x

Ze schudde toen mee hunne kop, en riepe nee, nee, nee
dè doen we nie, oh lieve heer, daar doen we nie oan mee
mar och, ge wit dun wil is goed, mar ’t vlees is toch zo zwakskes
dun duuvel had ’n aander plan, hij zaat al tussen de takskes
Tra la la la la, 4x
Hij was gekropen in ’n slang, en laag al op d’n loer
er wochtte op Eva lief, die mokte heurre toer
hij spraak tot heur, mademasèl, lustte gin bellefteurke
’t vrouwke spraak dè maag ik nie en kreeg meteen ’n kleurke
Tra la la la la, 4x
D’n duuvel hield nog efkes aon en Eva die trapte d’r in
zo kreeg dè loeder van ’n slang, toch lekker nog zunne zin
en Eva holde op ne draf, noar Adam mee dè akkefietje
en riep, munne goeie ouwe sok, toe hapt naa ok ’n bietje
Tra la la la la, 4x

Mar zo gauw hij dè had gedaon, betrok opeens de lucht
ze bleeven toen nie langer stoan, mar sloegen op de vlucht
d’n heer verschin mee groot kabaol, en riep ze op ’t matje
ze bondde toen nog heel erg gauw, vur hulliën buik ’n bladje
Tra la ia ia la, 4x

Hij schopte hun d’r toen gauw uit en zee, bende zot
ge komt ur lekker nie mir in, ‘k doe de deur op
ge ziet mar dè ge te eete krijgt, ‘k zie oe vur ’t liste
ge haolt mee men gin gein mir uit, bonjoer en ’t allerbiste
Tra la la la ia, 4x

En Adam trok op werk uit, ze hadde nog gin centen
hij bleef ’n bietje in z’n vak, en ging mee appels venten
en Eva kocht ’n maantelpak, pantoffels en ’n boordeknupke
en soamen krigen ze zurgen, en die gooide ze op ’n hupke
Tra la la la la, 4x

En Adam zee, dees grapke kost veul centen noar ik vrees
mar Eva zee, wè gift dè naa, we trekken toch van Drees
dus Eva kocht, bij d`n V en D, ne schoone kkenderwoage
en Adam ging gaa bij d’n heer om kenderbijslag vroage
Tra la la la la, 4x

Op zekere dag belde Eva op, zeg Adam komt naor huis
‘k vuul me toch zo misseluk, ’t is beslist nie pluis
toen Adam kwaam, laag zij in bed, unne baby had ’n kleurke
en Eva zee, ’t is unne zoon, we noemen ‘m BELLEFLEURKE
Tra la la la la, 4x

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten