Home / Liedjes / De blinde soldaat

De blinde soldaat

Met dank aan Andreas Jaquet voor het insturen van de tekst

Sedert vier jaar ben ik hier in het gasthuis
Als welstellend meisje gekomen
Ik kreeg geen nieuws meer van ouders of thuis
Soms heb ik toch bange dromen
Ik doe een werk van barmhartigheid
De ongelukkigen helpen
Met al hun tranen en smarten te stelpen
Vind ik hier mijn bezigheid
Soms voel ik van diep medelij breken mijn hart
Dan roep ik uit volle kracht

Refrein:
Genoeg hou op
Er is reeds lang genoeg bloed vergoten
Rouw en ellende stijgen ten top
’t Is genoeg gij hebt al lang verdroten
De jeugd de kracht
Wordt uitgeput en versmacht
Reeds duizenden offers zijn kreupel of blind
Waar ik geen troost voor vind

Jufrouw waar zijt gij,i k roep u t’allen kant
Hier vriend wat is uw verlangen?
Neem AUB mijn verband nog eens af
Ik heb zo een pijn
Ik voel mijn hart bevangen
Kom lieve vriend gij moet niet droevig zijn
Kom zet u hier bij mij neder
Maar wat zie ik, uw tranen vloeien weder
Het werd door de dokter met nadruk gezegd
Wenen voor u is slecht

Refrein:
Wat geeft het mij
Ik die toch niet meer kan genezen
Mij wacht niets dan kommer en lij
Daar ik gans mijn leven blind zal wezen
Geen vrouw geen kind
Niemand waar ik troost bij vind
Daarom laat mij wenen ’t verlicht mijn gemoed
En ’t doet mijn hart zo goed

Kom lieve vriend hebt gij nog zoveel pijn
Kom zet u hier aan mijn zijde
Later komen er betere tijden
Dan voelt gij kommer nog lij
Wanneer gij eens in uw huisje zult wezen
In ’t bijzijn van een lief vrouwtje
En gij niet meer voor de toekomst moet vrezen
Dan draagt gij uw lot blij gezind
Gij moogt niet droevig zijn lieve vriend
Er is iemand die u bemind

Refrein:
Komaan schep moed
Laat u zo niet nedervellen
Wanneer ik u zie met een opgeruimd gemoed
Voel ik lust om naar uw borst te snellen
En wat is meer
Wees fier op uw kruis van eer
’t Bewijs dat gij veil had voor het land uw bloed
Daarom sta op schep moed

Dank voor uw troost gij edele ziel
Gij zijt een der braafste vrouwen
Dat nu de sluier van mijn ogen eens viel
Om u te kunnen aanschouwen
Maar gij zegt dat ik word bemind
Ach mocht gij die lieven engel wezen
Dan droeg ik mijn lot blij gezind
Maar nee ik ga te ver
Ik heb te veel gevraagd
Vergeving als ik u mishaag

Slotrefrein:
Geef mij uw hand
Ik min u en gij hebt goed geraden
Maar gij zijt rijk en boven mijn stand
Uw familie zal mij versmaden
En gij een held
Die staat veel hoger dan het geld
Wie is er de roem, de kracht van ons land?
Het volk, de werkmansstand

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten