Home / Liedjes / De bruid en bruidegom

De bruid en bruidegom

(wijs De Zilvervloot)

Hebt gij wel gehoord van de bruidegom en bruid
Die heden hun trouwfeest vieren
Zij treden vandaag in de huwelijksschuit
En mogen vol vreugd zich versieren
Zingt luid, zingt luid, voor bruidegom en bruid
Geluk o jeugdig paar veel Blijdschap jaar op jaar
Dit is de wensch van ons met elkaar (bis)

Ziet o waardig bruidspaar U heden omringd
Van vele bekenden en vrienden
Ziet verder hoe ieder U hartelijk bezingt
En hoopt dat gij zegen moogt vinden
Daarom, daarom, o bruid en bruidegom
Weerhouden wij ons niet en klinkt voor u ons lied
En heerscht de vreugd die gij heden ziet (bis)

Heden zijn de wenschen uws harten vervuld
Gij hebt thans uw beider verlangen
Dus hoopen wij ook dat gij verder steeds zult
Veel heil en veel zegen ontvangen
Altijd, altijd, van zorg en angst bevrijd
En rustig ongestoord gelijk het steeds behoort
Zoo vliede uw echtelijk leven voort (bis)

Moge dan dit huwelijk dat heden begint
U beiden ook nimmer berouwen
Dat gij gansch uw leven u beiden bemint
Verlangen wij steeds te aanschouwen
Zingt luid, zingt luid, voor bruidegom en bruid
Geluk o jeugdig paar dat God u beiden spaar
Dit is de wensch van ons met elkaar (bis)

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten