Home / Liedjes / De moeder weent in droef getraan

De moeder weent in droef getraan


De moeder weent in droef getraan
Haar zoon wil naar den vreemde gaan
De wereld is zoo schoon en prachtig
Moeders tranen zijn onmachtig
Ach moeder weent toch niet zoo teer
Wij zien elkaar nog wel eens weer
Gedreven door de smart
Drukt zij hem stevig aan ’t hart

Refrein:
Vogel vliet de wereld in
Luistert niet naar moeders min
Leeft in weelde wijl moeder lijd
Maar hij kent geen dankbaarheid

En in dat groote wijde veld
Verdient de zoon veel sommen geld
Maar ach hij kent geen zorgen
Leeft van heden maar tot morgen
Terwijl de moeder lijdt in nood
En werkt en zwoegt voor haar dagelijks brood
Maar als zij uit ’t venster kijkt
Snikt zij weer in tranen uit

Refrein:
Vogel vliet de wereld in
Luistert niet naar moeders min
Leeft in weelde kent geen verdriet
Maar zijn moeder vergeet hij niet

Gevlogen is het geluk der zoon
Hij keert terug naar moeders woon
Nu dwaalt hij heel alleen en gansch verlaten
Zoo droevig door de straten
Hij slaat een blik op ’t huisje neer
Maar die hij zoekt is er niet meer
Gelijk een snijdend koor
Drukt hem zoo denkend door

Refrein:
Vogel vliet naar ’t kerkhof heen
zDaar rust moeders lijk hij gaat er heen
En weent voordat hij henen gaat
Maar zijn berouw komt veel te laat

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten