Home / Liedjes / De nieuwjaarsbrief

De nieuwjaarsbrief

Met dank aan Andreas Jacquet voor het insturen van de tekst

Het was een klein blond meisje van pas een jaar of acht
Zo vrolijk als een sijsje met oogjes blauw en zacht
Naarstig zat zij te staren op haren nieuwjaarsbrief
En schreef met vele gebaren aan haren vader lief
Eindelijk is de dag nader waar ik zo lang naar tracht
Dat ik mijnen vader mag schrijven mijn gedacht
Vadertje braafste der mensen als ik u eenmaal zag
Dat zijn mijn vurigste wensen op dezen nieuwjaarsdag

En wat wij allen verlangen is dat de vrede brak aan
En gij arme krijgsgevangen weer naar huis mocht gaan
Om ons hulp te verlenen dan zijn wij uit ons lij
Dan zal moeder nimmer wenen, dan wordt zij weder blij
Vadertje lief ik moet u zeggen dat wij aan ’t verhuizen zijn
Wij gaan in een klein straatje wonen in een huisje klein
Daar zal het zo koud niet wezen wanneer wij hebben geen vuur
Dat komt dikwijls voor, de kolen zijn raar en duur

Hoe rolt de tijd toch henen het is reeds de vierde keer
Ik was nog een heel klein wezen nog geen vijf jaren oud
Ik kon niet lezen of schrijven en nu ben ik reeds groot
Alleen heb ik dit geschreven vadertje is dat niet lief
Gans mijn spaarpot uitgegeven aan dezen schonen brief
Vadertje Kent gij de bloemen
Die gij op mijn briefje ziet?
Ik zal hunnen naam eens noemen, zij heten -vergeet mij niet-


Voor het sluiten van mijn schrijven vadertje beloof ik u
Van altijd braaf te blijven en mijn best te doen zoals nu
En mocht er vrede komen zodat gij dan komt weer
Zult gij verwonderd kijken hoeveel ik heb geleerd
Uw lot is wel te beklagen vader ik begrijp dat goed
Maar ik denk ook alle dagen aan dat onschuldig bloed
Van alle vaders die gevallen zijn op het veld van eer
Gij zijt nog de beste van allen, eenmaal keert gij toch weer

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten