Home / Liedjes / Draadloos telegrafeeren

Draadloos telegrafeeren

Met dank aan Jan van der Zee voor het insturen van de tekst

Het mooiste wat ik vind op aarde,
Waar ik ook om mij henen zie,
Dat is het idee van Marconi,
Draadlooze tel’grafie,
Men seint zonder draad,
Vanuit d’ eene staat,
Met ’t grootste gemak naar den ander,
Ja, zelfs over zee,
Welk pracht idee,
Daar telegrafeert men elkander,
O, Marconi, wat hebt ge ons gegeven,
Uwe kunst wordt ook toegepast,
In het dagelijks leven,
Iedereen, ja alle Dames en Heeren,
Doen in ’t dagelijksch leven vast,
Aan ’t dradeloos telegrafeeren.

Een jongeling zat aan een soupeetje,
En hij had tot zijn overbuur,
Een hemelsschoon meisje, natuurlijk,
Stond zijn hart dra in vuur,
Maar vlak naast de maagd,
Zat haar tante Aagt,
Doch dat kon de jongeling niet deren,
Hij zocht met zijn voet,
Haar teentjes heel zoet,
Om ’t meisje te telegrafeeren,
En terwijl hij op haar voet meende te trappen,
Springt opeens Tante Aagt omhoog,
Schreeuwt, dat laat ‘k me niet lappen,
Zestig jaar ben ik met God en met eere,
En die vent zit op mijn eksteroog,
Draadloos te telegrafeeren.

Twee vrienden geraakten aan ’t twisten,
Want zij begrepen elkander niet recht,
En eer zij het zelve wisten,
Was de strijd reeds beslecht,
Ze gingen op straat,
En de eene vriend slaat,
De ander een paar blauwe oogen,
Maar deze dacht, ho,
Dat gaat maar niet zoo,
Dat kan ik van jou niet gedogen,
En voor dat nu de eerste wou gaan fietsen,
Kreeg hij eensklaps een watjekou,
Dat zijn neus op zijn wang kwam te zitten,
Uit was nu ’t twisten, ze gingen elkander tracteeren,
Ach, je snapt toch elkaar zoo gouw,
Met dat draaloozen telegrafeeren.

Een heer loopt langs straat te wand’len,
En hij ziet aan de andere zij,
Een aardig jong meisje passeeren,
En denkt dat is iets voor mij,
Hij knijpt een oog dicht,
En denkt : zij snapt licht,
Mijn draadloos telegrafeeren,
Zij knikt dan van ja,
En even daarna,
Ziet men hen tezamen flaneeren,
Een jaar later gingen ze samen trouwen,
En thans ziet men den arme man,
Met een paar schreeuwertjes sjouwen,
Dertien kind’ren kregen die stakkers, ach Heere,
Dat zijn nu de gevolgen,
Van het draadloos telegrafeeren.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten