Home / Liedjes / Een gezellig reisje naar de Wandelpier

Een gezellig reisje naar de Wandelpier


Waar men zich keert, waar men ook komt,
’t Zij hier of overal,
Dan ziet men dat de vooruitgang steeds,
Het doel is bovenal.
’t Is alles grootsch, ’t is alles fijn,
Ja zelfs Pyramidaal!
Men bouwt in onze goede tijd,
Zeer veel op groote schaal.

Refrein:
Zoo zagen wij aan ’t strand van Scheveningen
Een alleraardigst, leuk gezellig ding,
’t Zij groot of klein, ieder weet het hier,
’t Is wat we hier bedoelen de Wandelpier.
Zoo zagen wij aan ’t strand van Scheveningen
Een alleraardigst, leuk gezellig ding,
’t Zij groot of klein, ieder weet het hier,
’t Is wat we hier bedoelen de Wandelpier.

‘k Ging met mijn vrouw, mijn zus en broer,
Mijn pa en ook mama;
Mijn oom en tante neef en nicht,
En mijn lieve schoonmama,
Gezellig op een Zondag uit,
We waren aan de zwier
En voor dat men het zelf wist,
Zaten wij op de pier.

Refrein:
’t Orkest dat speelde ons een aangename wijs
Bij u wel bekend van een reisje naar Parijs,
Wij hadden schik en pret voor vier,
En allen werden wij dronken op de Wandelpier.
’t Orkest dat speelde ons een aangename wijs
Bij u wel bekend van een reisje naar Parijs,
Wij hadden schik en pret voor vier,
En allen werden wij dronken op de Wandelpier.

Mijn schoonmama, een dikke vrouw,
Zij kreeg ’t vreeselijk warm,
En gaf in haar onnoozelheid,
De kellner flink een arm.
De man beladen en belast,
Met een blad vol bier en wijn,
Liet het vallen op een dame,
Haar japon van wit satijn.

Refrein:
De pret was toen voor ons op eens gedaan
De kellner wilde klappen deelen gaan,
Dat viel niet mee want in ’n tel of vier
Was ’t ’n formeele kloppartij op de Wandelpier
De pret was toen voor ons op eens gedaan
De kellner wilde klappen deelen gaan,
Dat viel niet mee want in ’n tel of vier
Was ’t ’n formeele kloppartij op de Wandelpier

Politie was dra bij de hand,
En raadde ons kalm aan,
Om uit te scheiden met dien twist,
En stil naar huis te gaan.
Maar toen die kalme tempratuur
Wat was naar onze zin,
Pikten zij ons op het bureau
In de Keizerstraat fijn in.

Refrein:
De Commissaris maakte van allemaal
Voor dat standje zeer snel proces-verbaal,
Wij kond’ weer gaan en zongen met veel zwier
Wat hebben wij een een lol gehad op de Wandelpier.
De Commissaris maakte van allemaal
Voor dat standje zeer snel proces-verbaal,
Wij kond’ weer gaan en zongen met veel zwier
Wat hebben wij een een lol gehad op de Wandelpier.

Wij gingen hier van het bureau,
En dra in vol galop,
Door Keizerstraat naar Promenade,
Bestelden daar een prop.
Ik was royaal, ik zei: ,,Drink een leeg,
’t Is niemand die verbied.’
Doch toen ik ’t rondje betalen moest
Had ik de centen niet.

Refrein:
Ik zocht, ik voelde, weg was mij portemonaie
En allen klaagden zijn geld is weg, o wee,
’t was ruzie, twist geen vreugde noch pleisier,
Kwam alles door ons reisje naar de Wandelpier.
Ik zocht, ik voelde, weg was mij portemonaie
En allen klaagden zijn geld is weg, o wee,
’t was ruzie, twist geen vreugde noch pleisier,
Kwam alles door ons reisje naar de Wandelpier.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten