Home / Liedjes / Een visioen van ’n soldaat

Een visioen van ’n soldaat


Een visioen is mij verschenen,
Ik zag een zestal kribben staan,
Waarin een Rus, een Fransch, een Duitscher,
Een Belg, een Engelsman, een Italiaan,
Hun laatste woorden voor zij sterven
Tot Hollandsche Zuster van ’t ,,Roode Kruis’
Waren zoo wreed, zoo diep ontroerend
Van vrouw en kinderen van moeder thuis.

De Rus die sprak al tot de Zuster:
,,Het land waarvoor ik mijn leven laat,
Ben ik geen dankbaarheid verschuldigd
Land van vervolging, land van haat.
Mijn leven eindigt hier zoo somber
Hier is zoo’n groot, zoo’n tristich huis,
En nu zoo ver te moeten sterven
Van vrouw en kinderen van moeder thuis.’

En dan de Franschman die zei snikkend:
,,Mijn laatste uur dat is nabij
Dat ik, ik leefde zoo gelukkig,
Met wat ik lief had aan mijn zij.
Een laatste wensch wil ik U vragen,
Dit pak met mijn Soldaten Kruis,
Te zenden aan die ik nooit mee zien zal,
Aan vrouw aan kind aan moeder thuis.’

Toen kwam de zoon uit het land der Belgen
Die gillend op zijn sterfbed zong:
,,Mijn land, mijn Koning, zijn niet schuldig,
Daarom zing ik de Brabaçon.’
En dan zacht fluisterend als een knaap nog
Maakte hij voor de laatste maal een kruis
En zegende onder diepe stilte,
Zijn vrouw zijn kind zijn moeder thuis.

De Italiaan dat was de vijfde,
Hij met zijn vurige natuur,
Heeft tot het laatst gestreden
Tot nu, toen in zijn stervensuur,
Ook hij, hij leefde zoo gelukkig,
Muziek zijn ideaal in huis
En nu zoo ver te moeten sterven,
Van vrouw van kind van moeder thuis.

En dan de laatst was een Duitscher,
Onrustig in zijn stervensuur,
Krankzinnig riep hij tot de Zuster,
Land van beschaving, van cultuur.
En als dan de goede brave Zuster
Vol eerbied wijst op zijn IJzeren Kruis,
Dan zeg hij met zijn lach, zijn doodslach,
Zijn vrouw zijn kind zijn moeder thuis.

Mijn visioen is nu verdwenen,
Goddank in dezen zware tijd,
Heeft Holland tot op den dag van heden
Zijn schat bewaard, zijn neutraliteit.
Moge de wreede oorlogswoede
Voorbij gaan ons in deze tijd,
Doch wij bewaren het schoonst op aarde,
Ons vrouw ons kind ons moeder thuis.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten