Home / Liedjes / Het gearresteerd bruidspaar

Het gearresteerd bruidspaar

Met dank aan Trudy Vlasveld voor het insturen van de tekst

liefde

Ik wensch u allen in den naam der wet
een plezierigen avond en veel pret
De Burgemeester zond mij hier
met dit gezegeld stuk papier
Men heeft hier een komplot ontdekt
dat allen wegen schik verwekt
waarvan de daden wijt en zijt
tot zelfs in China zijn verspreid

’t Bestaat uit dieven groot en klein.
die hun verschrikkelijk machtelijk vervolbrengen
met een vaste hand
tot schik van ’t dierbaar Vaderland
Ze mikken meestal op ’t hard,
door vrees ontsteld, door schrik verwart
En hebben zoo als men gelooft
reeds menige jonge maagd geroofd

Men zoeke dus naar naar dit gespuis
in alle hoeken van dit huis
En U word zoo gij ’t altijd leerd
onmiddellijk gearresteerd

[Tot de bruidegom:]
Zeg mij eens kerel hoe gij heet
en wat gij van die bende weet
Ik geloof dat gij daartoe behoort
bedacht op maagden roof en moord

[Tot de bruid:]
En weet gij soms daar ook iets van?
Ontdekt mij dan terstond uw plan
want als gij spreekt dan zijt ge vrij
maar anders volgt ge onmiddellijk mij

[Tot de bruidegom:]
Kom spreek maar op ik zie toch
Mijn ijver bracht u in den val
Mijn waakzaam oog ontdekt u hier
Nu gij kunt brommen voor plezier
Dit meisje wildet gij in den nacht
ontvoeren door geweld en macht
Gelukkig dat ik waakzaam was
en op zulke soort van dieven past
Naamt gij haar hard niet onverlaat
Die daar zoo schaamloos voor u staat

[Tot de bruid:]
Is ’t niet zoo hemeltje zeg?

[Tot de bruidegom:]
Al geeft gij ook om mij niet te veel
toch is de zaak hier evineneel
Ik maak ras port van ’t geen ik zag
want gij zeilt onder vreemde vlag

[Tot de bruid:]
En gij zijt medeplichtig
want ’t hard van dezen vreemden
naamd gij hem onmeedogend af
Maar gij zult boeten voor u straf
Uw vonis maak ik hier bekend
Gij zult met dien brutalen vent
uw leven slijten voor uw straf
Ja levenslang tot aan ’t graf

[Tot de bruidegom:]
En gij die boosheid in persoon
ontvang vechtmachtig ook uw loon
Gij word met een allerdikste touw
gekluisterd aan uw lieve vrouw
Zoo blijft gij dan nog menig jaar
een nauw vereenigd huwelijkspaar
Steeds een van ziel en een van hard
en lang bewaard van lijde en smart

Heil u o paar door den echt vereerd
Heil u op dezen dag
die men zoo hartelijk gemeend
toch eindelijk komen zag
Heil op het voor u liggende pad
Wenscht u thans ieder blij
gezondheid d’allergrootste schat
blijft allentijd u bij
blijft allentijd u bij

Ons aller wenschen gelden u
o zeer geachte bruid
Gij gingd met uwen bruidegom mee
verheugt u den huwelijks schuid
Weest (altijd) verheugd en blij
gelijk in dezen stand
Treed altijd vroolijk aan zijn zij
in echtelijk verband
in echtelijk verband

Hoezee de bruidegom zij eer
Zijn plan is goed gemaakt
Zorg nu maar dat het nooit een keer
bij u aan ’t wankelen gaat
Wees voor uw vrouwtje altijd goed
heel vriendelijk minzaam zacht
En houd in druk en tegenspoed
altijd bij haar de wacht
altijd bij haar de wacht

Hoezee hoezee voor ’t bruilofspaar
Hoezee hoezee voor ’t bruilofspaar
Dat is ons allerbee
Leeft saam in liefde menig jaar
in ongestoorde vree
Komt neemt den beker in de hand
wij klinken op uw heil
Berijk het schoone zilverstrand
in voorspoed zonder pijn
in voorspoed zonder pijnLied uit een schrift van de opa van Trudy Vlasveld, Willem Verschaeren (02-05-1852 - 13-04-1950).


We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten