Home / Liedjes / Het huwelijkskontrakt

Het huwelijkskontrakt

(gezongen door drie personen)
Met dank aan Staaf Baetens voor het insturen van de tekst

Ik stond op trouwen met de dochter van nen rijken boer,
Haar vader kwam bij mij en sprak, dat was nen toer.
Pier Pier gij trouwt met een kontrakt
En als g’er somstijds kwaad in ziet,
Gij krijgt mijn dochter niet.
Maar zie hij was zo rijk
En daarom was ’t mij gelijk.

Refrein:
Stond mij aan, stond mij aan
En wij moesten naar ’t stadhuis gaan.
Den burgemeester die sprak zeer gauw:
Pierke Versluis gij komt voor den trouw.
Ja menheer, ja menheer.
Luistert thans naar mij ne keer,
‘k Geef hier de lezing van uw kontrakt,
Zet u op uw gemak


Ge zult eerbiedig zijn en doen al wat uw vrouwken zegt,
Daarbij ge moogt haar nooit of nooit bedriegen in den echt.
En ’s morgens altijd eerst opstaan,
Met ’t eten naar haar bedde gaan.
En heeft ze op den pot gekakt,
Gij draagt hem naar ’t gemak.
Doe haar een groot plezier,
Drinkt nooit een pintje bier

Refrein:
Luister goed en luister goed,
Naar hetgeen ik u zeggen moet.
Dat is ’t bijzonderste nog van ’t raport,
Ze mag niet klagen ik heb tekort.
Gij als man trekt uw plan,
Moet haar al geven nu wat hij kan.
Werken voor haar en er nooit mee scheien,
Dat is artikel één


En verder nog staat hier beschreven met een puntje bij,
Gij moogt uw drinkgeld niet verteren, geef het maar aan mij.
Ik zal het sparen zeker waar
En kopen ons er ieder jaar
Een kleintje waar ik zot van ben
Tot wij er twintig hebben.
En als ’t alzo niet gaat,
Pierken gij vliegt op straat.

Refrein:
Goed verstaan, goed verstaan,
Dat gij nooit op uw vrouw moogt slaan.
Komt zij wat later naar huis bij nacht,
Ziet dat gij goed op de kinders past.
En tot slot van ’t kovent,
Springen op haar kommandement.
Tekent die stukken, zij neemt u als man,
Pierken wat zegt ge ervan.


Mijnheer den burgemeester sprak zachtjes op ’t gemak,
‘k Heb me haast doodgeluistert op het huwelijkskontrakt.
Fie de dochter met dat boerken bij
En is zoveel niet weert voor mij.
‘k Zou moeten leven lijk nen hond,
In koe en peerdenstront.
Daar staan wel puntjes in,
’t Is tegen mijnen zin.

Refrein:
’t Is gedaan en ’t is gedaan,
‘k Zou nog liever naar ’t helleken gaan,
Dan aan die dochter van dienen boer
Mijn jawoord te geven en mijn amoer.
Veur ne stier en wa geld,
Hebben ze mij voor een kalf geteld.
Dat er da boerken zijn dochter da ding,
Vast legge met een string.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten