Home / Liedjes / Hulde aan het Huis van Oranje

Hulde aan het Huis van Oranje

30 april 1909 (wijze:Neêrland bovenal)

Het uur is nu geslagen,
De heugelijke dag
Kwam aan de kimmen dagen,
De schoonste die men zag.
Komt laat uw feestlied hooren,
Ter eer van ’t Vorst’lijk Paar.
Een Prinses is geboren
’t Is een vreugdedag voorwaar.
Citer, viool stemt zamen,
Of wat muziek het zij,
Want ieder zegge ,,amen’
Op het feest verheugd en blij.
Lang zal de Vorstin leven,
Waar iedereen naar dorst.
Wij dragen maar eens even
Nu Oranje op de borst.

Nu zullen klokken luiden,
Ter eer van ’t Vorstelijk huis.
Wat het ook moog beduiden
Vreugde en groot gedruisch
Hoort men in school en kerken
In zaal of op de straat
En wie zal het niet merken
Als men op de wegen gaat.
Ter eer van onzen Koning
Van verre zooals hier.
Eerstdaags wacht haar de kroning
Daarom vreugde en pleizier,
Zooals in vroeger jaren,
Toen Willem van Nassau
Ons bijstond in gevaren,
Blijve deze ons getrouw.

Nu rusten spies en lanzen
Vrede en geen gevaar
Vlechten de lauwerkransen
Strooi de bloemen maar.
Trompetgeschal laat hooren
Juicht zamen eens van zin.
Het feestuur is geboren,
Eere aan de Koningin.
Maar wil Hem niet vergeten
Die het leven zaait,
Die ons de maat laat meten,
En op aard Zijn Scepter zwaait.
Op ’t wiegje zij ’t wakend oog
En met de lentezon,
Rijze een danklied naar omhoog
Eer aan den Levensbron.

Heft aan met blijde klanken
Alles rust op Zijn wenk
En wil den Gever danken
Voor zulk een groot geschenk.
’t Oranjehuis zal leven
Tot zegen voor het volk.
Het land zijn vruchten geven,
Vrede in plaats van spies en dolk.
Wij eindigen met juichen
Ter ere van het feest,
En willen ook getuigen
Dat het vroolijk is geweest.
Nu weten wij er alles van
Tot eer des Levensvorst
In Naam van Hem Oranje dan
Gedragen op de borst.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten