Home / Liedjes / Kreupel been

Kreupel been


Wanneer ik mij op straat vertoon
Roept ieder zoo gauw hij kan,
Een ieder roept verwonderd uit:
,,Kijk zoo een knappe man,
Een taille als een luitenant
Hoe fier loopt hij daar heen,
Het is jammer jammer jammer
Hij is kreupel aan een been.’
O was ik maar zoo kreupel niet
Ik ging dadelijk aan ’t tooneel,
Van zangeressen en actrices houd ik zoo veel.
Ik weet zeker als ik een aanzoek deed
Ik liep geen blauwe scheen,
Maar jammer jammer jammer
Ik ben kreupel aan mijn been.

Toen ik moest loten kwam ik eens
Voor de militieraad,
Ik dacht het zal niet helpen
Want ik word toch geen soldaat.
’t Eerste wat zij tot mij zeiden was:
,,Vriend keer jij maar om,
Het leger heeft aan jou niet veel
Want jij bent veel te krom.’
O was ik toch maar een zoo kreupel niet
Ik werd dan een soldaat,
En waagde gaarne goed en bloed
Voor Koningin en staat.
Ik weet zeker als ik een aanzoek deed
Ik liep geen blauwe scheen,
Maar jammer jammer jammer
Ik ben kreupel aan mijn been.

Ik was eens in een paardenspel
Zag ik een dame extra vlug,
De zweefde onophoudelijk
Als een vogel door de lucht.
Zij danste superieur
Welzes maal op een plank,
In zoo iets had ik ook wel zin
Maar ik ben veel te mank.
O was ik maar zoo kreupel niet
Ik ging dadelijk naar Carré,
Waar hij met zijn gezelschap ging,
Ging ik ook met hem mee.
Ik weet zeker als ik een aanzoek deed
Ik liep geen blauwe scheen,
Maar jammer jammer jammer
Ik ben kreupel aan mijn been.

Ga ik dan eens een wandeling doen
Dan moet ik langzaam gaan,
En als er dan een oploop is
Dan moet ik blijven staan.
Want anders gooit men mij omver
Of trapt over mij heen,
Want zoo hard loopen kan ik niet
Ik heb een kreupel been.
O was ik maar zoo kruepel niet
Ik werd bode aan de post,
Al gaf dat ook niet extra vel
Ik had dan toch de kost.
Ik weet zeker als ik een aanzoek deed
Ik liep geen blauwe scheen,
Maar jammer jammer jammer
Ik ben kreupel aan mijn been.

Ik werd eens op een bal masqué
Als gast geïnviteerd,
Maar toch moest ik bekennen
Ik heb mij niet geamuseerd.
Wat baatte mij de dansmuziek
Wat gaf ik om spijs en drank,
Niet een wou met mij dansen
Want ik was veel te mank.
Was ik toch maar zoo kreupel niet
Ik ging dagelijksch naar een bal,
Al zou ik toch niet dansen
Want ik trof meisjes overal.
Ik weet zeker als ik een aanzoek deed
Ik liep geen blauwe scheen,
Maar jammer jammer jammer
Ik ben kreupel aan mijn been.

Bis-Couplet:

Ge ziet dus waar ik ga of sta
‘k Word overal bespot,
Nu heb ik een verzoek aan u
Troost u mij in mijn lot.
Bij u ben ik op mijn gemak
Ontvangt daarvoor mijn dank,
Ik zou mij ook niet geneeren
Al loop ik nog zoo mank.
Want juist wijl ik zoo kreupel ben
Kom ik aan geen tooneel,
Al houd ik zangeressen
En actrices nog zoo veel.
Ik weet zeker als ik nu een aanzoek deed
Ik liep geen blauwe scheen,
Maar jammer jammer jammer
Ik ben kreupel aan mijn been.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten