Home / Liedjes / Merk toch hoe sterk

Merk toch hoe sterk


Merk toch hoe sterk nu in ’t werk zich al stelt
Die t’allentijd zo ons vrijheid heeft bestreden
Zie, hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld
Om onze goed en ons bloed en onze steden
Hoor de Spaanse trommels slaan. Hoor Maraans trompetten
Zie hoe komt hij trekken aan Bergen te bezetten
Berg op Zoom, houd u vroom, stut de Spaanse scharen
Laat ’s lands boom en zijn stroom trouw’lijk toch bewaren

’t Moedige, bloedige, woedige zwaard
Blonk en het klonk dat de vonken daar uitvlogen
Beving en leving, opgeving der aard
Wonder gedonder nu onder was en boven
Door al ’t mijnen en ’t geschut dat men daaglijks hoorde
Menig Spanjaard in zijn hut in zijn bloed versmoorde
Berg op Zoom, houd u vroom, stut de Spaanse scharen
Laat ’s lands boom en zijn stroom trouw’lijk toch bewaren

Die van Oranje kwam Spanje aan boord
Om uit het veld als een held ’t geweld te weren
Maar al zodra Spinola ’t heeft gehoord
Trekt hij fluks heen op de been met al zijn heren
Cordua kruit spoedig voort, zag daar niet te winnen
Don Velasco riep gestoord: ’t Vlas was niet te spinnen
Berg op Zoom, houd u vroom, ’t stut de Spaanse scharen
’t Heeft ’s lands boom en zijn stroom trouw’lijk doen bewaren

Merck toch hoe sterk
Valerius 1622

Merck toch hoe sterck nu in ’t werck sich al steld,
Die ’t allen tijd soo ons vrijheit heeft bestreden.
Sie hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld,
Orn onze goet en ons bloet en onse steden.
Hoor de Spaensche trommels slaen!
Hoort Maraens trompetten!
Siet hoe komt hij trecken aen,
Bergen te bezetten.

Bergen op Zoom hout u vroom,
Stut de Spaensche scharen;
Laat ’s Lands boom en sijn stroom
Trouwlijck toch bewaren. !

’t Moedige, bloedige, woedige swaerd,
Blonck en het klonck, dat de voncken daeruijt vloegen.
Beving en leving, opgeving der aerd,
Wonder gedonder nu onder was dan boven;
Door al ’t mijnen en ’t geschut,
Dat men daeglijcx hoorde,
Menig Spanjaert in sijn hut
In sijn bloed versmoorde.

Berg op Zoom hout zich vroom,
’t Stut de Spaensche scharen;
’t Heeft ’s Lands boom end’ sijn stroom
Trouwlijck doen bewaren

Die van Oranjen quam Spanjen aen boord,
Om uyt het velt als een helt ’t geweld te weeren;
Maer also dra Spinola ’t heeft gehoord,
Trekt hij flux heen op de been met al sijn heeren.
Cordua kruijd spoedig voort,
Sach daer niet te winnen,
Don Velasco liep gestoord;
’t Vlas was niet te spinnen

Berg op Zoom hout sich vroom,
’t Stut de Spaensche scharen;
’t Heeft ’s Lands boom end’ sijn stroom
Trouwlijck doen bewaren!


( Lied op de belegering van Bergen op zoom in juli 1622 door Spinola en ontzetting door Prins Maurits in oktober 1622)
(Maraens = des Spanjaards)
(’t Vlas was niet te spinnen = kruijd, vlas, spinnen, woordspel met Cordua, Velasco en Spinola)

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten