Home / Liedjes / Niet zien en toch geloven

Niet zien en toch geloven

Met dank aan Jeanne Albers voor het insturen van de tekst

Niet zien en toch geloven,
O Heer, leer mij dat nu;
Richt Gij mijn blik naar boven,
Leer mij slechts zien op U.
Zij ’t zonneschijn in ’t leven,
Zij ’t moeite, zorg of strijd:
Heer, zeg mij telkens weder,
Dat Gij steeds bij mij zijt.
Heer, zeg mij telkens weder,
Dat Gij steeds bij mij zijt.
Niet zien en toch geloven;
Aan Uwe sterke hand
Zult Gij mij veilig leiden
Naar ’t hemels Vaderland
Mijn last helpt Gij mij dragen;
Ja Heer, Uw juk is zacht!
O, dat ‘k toch nimmer klage!
Gij geeft toch kruis naar kracht!
O, dat ‘k toch nimmer klage!
Gij geeft toch kruis naar kracht!
Niet zien en toch geloven;
Als ’t moet ook door de nacht;
‘k Zal toch aan ’t eind U loven:
Gij hebt mij doorgebracht!
Als ’t licht mij gaat begeven,
De duisternis m’ omspant,
Dan leg ik vol vertrouwen
Mijn hand in Uwe hand.
Dan leg ik vol vertrouwen
Mijn hand in Uwe hand.

Niet zien en toch geloven;
O, welk een zaal’ge stand!
Langs hoogten en door diepten
leidt mij Gods trouwe hand.
Wat nu nog is verborgen
Wordt dan wel openbaar
En ’t geen ik niet kan vatten,
Zie ik straks zonneklaar!
En ’t geen ik niet kan vatten,
Zie ik straks zonneklaar!Lied 822

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten