Home / Liedjes / Onder het licht van een gaslantaarn

Onder het licht van een gaslantaarn

Met dank aan Andreas Jaquet voor het insturen van de tekst

Wanneer als het daglicht verdwijnt
En den avond valt in, ja ’t wordt duister
’t Is dan dat het lantaarnlicht verschijnt
Waaronder men hoort zacht gefluister
Men zier er voorwaar ja menig jong paar
Aan het minnekozen
Maar niemand begrijpt het gevaar

Refrein:
Meisje zeer licht met lief gezicht
Bankiers ook barons en agenten
Apachen waar ieder voor beeft
Den adel en ook zonder centen
Ja geus en reus, ook vroom en serieus
Wel iedereen heeft zijn keus
Onder ’t licht der gaslantaarn


Het lieve meisje ’s avonds op straat
Passen onder ’t licht der gaslantaarn
’t Is zeker schoon met voornemend gelaat
Wijl een oude heer haar aanstaarde
Verliefd op die juffer zeer zuur
Vraagt: mag ik u niet vergezellen
Maar het meisje vermoed niet alzo
Wat smarten haar ook zullen kwellen

Refrein:
Hij dwingt haar mee maar ach o wee
Ja verre van die gaslantaarn
Voor een vitrien was te zien
Juwelen en goud al te gade
Zij is gepakt haar moed verzwakt
Zij volgt hem mee naar ’t hotel vol gevaren
Wijl moeder op haar dochter wacht
Onder het licht der gaslantaarn

Er zijn twintig jaren weer heen
En het meisje is laag gezonken
Verouderd zo is zij alleen
Wijl ’t oog soms nog schiet liefdevonken
Wijl het weder is guur en stuur
Wacht zij daar onder die gaslantaarn
Want zij dient voor iedereen
Want zij moet zien geld te vergaren

Refrein:
Voor een die leeft waarvoor zij sterft
Moet zij als een vod langs de straten
Een man die haar genomen heeft
Geen geld, dan zal hij haar verlaten
Wijl zij daar staat ellendig en schraal
Spreekt hij opeens heel woest tot haar
Geen geld sprak hij terwijl een straal
Haar treft onder de gaslantaarn


En ’s morgens op het vroege uur
Wijl werkers op weg zich begaven
Lag daar wijl het weder was guur
Een vrouw in haar bloedplas begraven
’t Was zij die verkracht was
Onder diezelfde gaslantaarn
Toen zij nog was schoon en teer
Gescheiden voorgoed van de haren

Slotrefrein:
Daar snelt een vrouw in diepen rouw
Onder het licht der gaslantaarn
Zij roept mijn kind hier vind ik u zo
Gij die mij zo lief kon aanstaren
Ik sterf het is met mij gedaan
Want niets kan mij nog vreugde baren
En dood viel die arme vrouw
Wijl het licht dooft uit in de gaslantaarn

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten