Home / Liedjes / Onze Infanterie

Onze Infanterie

Met dank aan Ingrid Ouwerkerk voor het insturen van de tekst

Steeds vrolijk marcheer je door weer en door weêr,
Al valt ook bij stromen de saus op je neêr!
Al zengt ook de zon in Augustus je bol,
Slechts papkindjes dragen paraplu of parasol.
Marcheren wij kranig door stad en door veld,
Zelfs grootj’ op haar krukken komt aan nog gesneld,
En menig jong hartje, dat zuchtend besluit:
‘Hoe ferm ziet toch altijd dat zesde Keurkorps eruit!’
En menig jong hartje, dat zuchtend besluit:
‘Hoe ferm ziet toch altijd dat zesde Keurkorps eruit!’


Marcheerden wij soms naar een nieuw garnizoen,
Je kunt dat gelukkig heel zorgeloos doen.
Geen geldkist bezwaart je; reeds zei de foerier:
‘Geeft jongens, je rommel, je rommel maar hier!’
Of klinkt het commando: ‘Naar ’t kamp op de hei!’
Geen burger marcheert er zoo vrolijk en blij,
Je juicht dan, wie ’t horen wil: ieder in ’t oor:
‘Vaart wel dan, vaartwel, want wij gaan er van door!’
Je juicht dan, wie ’t horen wil: ieder in ’t oor:
‘Vaart wel dan, vaartwel, want wij gaan er van door!’


En roept eens ons ’t Vaderland, ‘Help mij! ten strijd!’
Je bent dan zoo heel gauw de kluts nog niet kwijt,
En j’ antwoord: ‘Present! Gemarcheerd maar met moed!
De Vlag van oud-Holland voor schande behoedt!’
Strekt dan al een kogel op ’t slagveld je neer,
In Godsnaam, je valt wel, maar je valt toch met eer;
Van ’t erf onzer vaderen den vijand geweerd
Vrij hete ’t voor jou dan: ‘Thans afgemarcheerd!’
Van ’t erf onzer vaderen den vijand geweerd
Vrij heette ’t voor jou dan: ‘Thans afgemarcheerd!’

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten