Home / Liedjes / Te Lourdes op de bergen
2941

Te Lourdes op de bergen

Met dank aan Jeanne Albers voor het insturen van de tekst

grot lourdes maria
Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luister de Moeder van God

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Zij riep Bernadette, een nederig kind
“Wie zijt gij, vroeg ’t meisje, die u daar bevindt?”

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

“lk ben d’Onbevlekte zuivere Maagd
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd.’

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Zij deed er ontspringen een klare fontein
met helende waat’ren, als waar medicijn

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

“lk wil hÍer een tempel, op Massabiëls rots
lk zal hier doen schittren, de wonderen Gods!”

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

“Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd
‘k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt.”

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

En sedert ’t verschijnen iler Moeder-Maagd daar
stijgt immer de bede der christenen schaar

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Wij brengen als d’engel U, Moeder zo zoet
met tedere liefde de dierbare groet

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

De talen der volk’ren verheffen uw naam
zij bidden door ’t Ave, Maria te saam

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Door dalen en wouden, langs bergen en vliet
klinkt de eer van Maria. in ’t hemelse lied

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Die grot ons zo dierbaar uw beelt’nis zo rein
doen stromen uw zegen bij ’t klinkend refrein

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Wij danken U, Moeder, voor’t heil ons geschied
O zegen ons allen, bij het galmen van het lied

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Vertrouwend op ’t Ave door d’Engel gebracht
herhalen wij immer, met vuriger kracht

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Aanvaard dan de hulde, o Moeder zo goed
de hulde uwer kind’ren, aanhoor onze groet

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Zo blijft, o Maria, in vreugd en in smart
in leven en sterven, de kreet van ons hart

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Die groet zij de laatste, door ’t hart nog geuit
wanneer in het sterven, de mond zich reeds sluit

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Maar dan door Maria geleid tot haar Zoon
herhalen wij eeuwig, geschaard rond haar troon

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!Beluister het lied op YouTube:

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten