Home / Liedjes / Wat lijdt eene eerbare dochter pijn

Wat lijdt eene eerbare dochter pijn

Met dank aan Trudy Vlasveld voor het insturen van de tekst

vrouw hoed

Wat lijdt eene eerbare dochter pijn
die haren minnaar moet verlaten
om dat haar ouders rijker zijn
haren vader komt den trouw te haten
Zij sprak hem aan met bitter scheien (schreien)
Wat moet ik met mijn schepsel lijden
Het geen zal kosten mij die dood
als ik zal komen in den barendsnood

Ach zoetelief heb maar geduld
mijnen vader zal niet eeuwig leven
En daarin heb ik ook geen schuld
Zij die voor hare Ouders beven
van die jongheid geheel verlaten
Geheel de wereld zal mij haten
Ik ben de schandvlek in der daad
om te verwachten den droevigen staat

Zoo scheiden zij van malkaar
met de tranen in de oogen
Deze dochter wierd den strijd gewaar
hier moest voor ’t geld de liefde bogen
Zij baart eenen zoon schoon in ’t leven
ziet nu mijn kind dat God wouw geven
Dat wij door des moeders straf
beiden bedolven wierden in ’t graf.

En door de wanhoop geheel verblind
heeft zij nog eenen brief geschreven
Heeft die gelegd bij haar klein kind
heeft het eerst benedikcie gegeven
Zij riep o God ik zal u gaan verblijden
de onnoozelheid die heeft geleden
heeft zich verhangen aanhoort jongheid
terwijl het schaapje om zijn voedsel schreid

Hare Ouders wierden het gewaar
zij hebben den brief gelezen
Het eerste woord waarde minnaar
wilt uw Ouder gehoorsaam wezen
en wilt gij maar eenen rijkere dochter trouwen
Maar wilt dit schaapken onderhouwen
dit schaapjen is zijne moeder kwijt
die schand die heeft haar naar die dood geleid.

Haren minnaar vond geen rust meer daar
ging onder den troep der militeren
waar hij geen overheid ontziet
Hij deed niets dan drinken en zwieren
Hij krijgt zijn straf en wilt ze wreken
Hij heeft eene luitennant doodgesteken
Hij wiert voor het gerecht gebracht
tot straf den kogel voor gelezen.

Hij komt kloek moedig op het plein
roept eerst den naam van zijn beminden
Ik haast mij om bij u te zijn
ik kan geen beter rustplaats vinden
Gij wilt voor mij uit liefde sterven
maak dat wij samen uit liefden erven
Neem ouders een les hier aan dit lied
versmaat om ’t geld uws kinders liefden niet.Lied uit een schrift van de opa van Trudy Vlasveld, Willem Verschaeren (02-05-1852 - 13-04-1950).We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten