Home / Verhalen / Het Brabants is de kortste taal van ons land

Het Brabants is de kortste taal van ons land

Met dank aan Martien van Dooren voor het insturen van de tekst

Uit zuiver economische gronden wordt die binnen afzienbare tijd in het gehele land doorgevoerd. Gezien de vele vergaderingen scheelt dat 15 % in tijd. De Dikke van Dale wordt dan ‘de Dunne van Dale’. Het scheelt aan papier, inkt en de studenten zijn een jaar eerder van school. Allemaal voordelen.
Wij vermelden het hier in het Nederlands, zodat alle inwoners er mee vertrouwd zaken , later komt het in het dialect.

Mag ik U uitnodigen om ergens een plaatsje te gaan zoeken?
Ga mar zitte.

Wij zijn uitermate te spreken over dit zo goede resultaat.
’t Is nie misselijk.

Het voorstel dat U ons hebt gedaan heeft bij nader inzien niets om het lijf.
’t Is zeik op enen riek

In dit stadium hebben wij veel behoefte aan een betrouwbare externe consultant.
Wat ge wijt ( ver ) haalt is lekkerder.

Ik heb met Uw kijk op deze zaak verder niets te maken.
Ik heb er schijt aan.

Wij verwachten niet dat hij zijn grootse plannen ook ten uivoer zal gaan brengen.
Hij zal zijn kak wel ophouden.

Wanneer U de stukken meer zorgvuldig had doorgelezen zou U tot geheel andere conclusies zijn gekomen.
Ge hebt zeker stront in uw ogen.

U kunt er op vertrouwen dat mijn woorden juist zijn.
Dat lieg ik niet.

Wij hebben er alle belang bij om U koste wat het kost als partner bij dit project te houden.
Gij kunt bij ons op de tafel schijten.


Hieromtrent kunnen wij U op dit moment geen enkele zekerheid bieden.
We weten het nu niet.

Je weet eigenlijk maar nooit wat de toekomst ons zal brengen.
Ge weet ’t nie.

Het betreft hier iemand die slechts een geringe arbeidsprestatie kan neerzetten.
’t Is ene luie mieter.

De ontwikkelingen gaan op dit moment helemaal de goede kant uit
’t loopt als een tiet.

Ligt dat binnen het kader van Uw bevoegdheden?
Mag jij dat wel?

Zou U alstublieft nog eens willen herhalen wat U juist hebt gezegd?
Wat?

U praat heel wat af maar door de bank genomen beluister ik in Uw woorden niet erg veel dat de moeite waard is.
Wat een kwats.

Wij willen U graag even laten weten dat wij gearriveerd zijn.
Volluk.

Zou ik van U een verklaring kunne krijgen over de achtergronden?
Waarom?

U hebt het geheel en al bij het rechte eind.
Klopt

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer verbaast ben over de geweldige omvang van dit project.
Wat een joekel.

Het spijt mij , U te moeten laten weten dat Uw secretaresse ons onlangs uitermate onheus heeft behandeld.
Wat “n molenpaard.

Ik denk dat ’t beste zou zijn om aan onze samenwerking een einde te maken.
Daag ( Hawdoew )

Ik zou het zeer op prijs stellen dat deze onderneming met grote voortvarendheid wordt opgestart.
Ik wil dat ze beginnen.

Zou U dat niet meer willen herhalen.
Hou je mond.

Vindt U niet dat ik het met mijn leuke secretaressen het erg goed heb getroffen?
Wat een ding.

Wat kunnen daarvan nu de gevolgen zijn?
Wat zou ;t ?

Wanner ik een en ander zo eens overzie, dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik me over de situatie meer dan ernstige zorgen maak.
Nou, nou, het is wat.

Ik moet vaststellen dat hier sprake is van een zekere mate van breedsprakigheid.
Wat ’n gezanik.

Ongeacht Uw standpunt, insinueren wij op de continuering van het nu begonnen proces.
Dat wel.

De raad van Commissarissen is zeer benieuwd naar het standpunt van de Directie.
Wat denk jij ‘r van?

Ben U er misschien op uit om dit conflict te laten escaleren?
Zulke stront?

Laten wij er allemaal nog maar eens een paar nachtjes over slapen.
Zachtjes aan.Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat U onze onderneming bij de afweging welke organisatie het eerst in aanmerking komt voor behandeling van zijn zaak, over het algemeen achter in de rij plaatst.
Wij hangen aan de laatste men.

Kunt U ons laten weten waar Uw wensen naar uitgaan?
Wat wilde?

U moet ons bij deze onderneming niet voor de voeten lopen.
Ga uit de weg.

U heeft drie pogingen om achter de waarheid te komen.
Drie keer raden.

Ik moet wat U daar zegt als volstrekte onzin bestempelen.
Wat een kwats.

Daar ben ik helemaal voor.
Juist. ( sjuust )

Ik zou die mijnheer bij gelegenheid eens laten weten dat wij zeer ontevreden zijn
Slaat er op.

Denkt U dat een vorm van samenwerking met onze organisatie een haalbare kaart is.
Ga je mee?

Daar zult U op generlei wijze achter kunne komen.
Weet je toch niet.

Waarom kijkt U mij met zulke grote ogen aan?
Wat kijk je.

Waarom brengt U toch altijd zoveel bezwaren naar voren?
Wat ’n dwars knuppel.

Vindt U het wel op zijn plaats om U op dit moment in deze zaak te mengen?
Waar bemoeide je mee?


Waar wij spreken over zulke grote bedragen kan een zo kleine bijdrage geen erg groot verschil maken.
Dat beschiet er niet aan.

Zo iets dergelijks ben ik eigenlijk helemaal niet van plan.
Dat denk toch niet.

Ondanks onze toch niet geringe expertise op dit gebied is het moeilijk een betrouwbare prognose te maken over de vooruitzichten.
Het is precies hoe ’t valt.

Ik hoop dat U zich tot het uiterste zult inspannen.
Vliegt er tegenaan.

Tot mijn genoegen kan ik U laten weten dat er bij de uitvoering van ons project sprake is van snel voortgaande progressie.
Wij zijn een heel eind opgeschoten.

Wij moeten ons wel terdege realiseren dat iedere keuze, hoeveel voordelen die ook mag hebben , natuurlijk ook, altijd een reeks van bezwaren met zich zal meebrengen.
Ge moet het goede met het kwade nemen.

Dat behoord zeker wel tot de mogelijkheid.
Dat kan.

Dat licht in de lijn der verwachtingen.
Zo dat.

Hiermee verwacht ik geen problemen te ondervinden.
Makkelijk zat.

Het leven gaat niet altijd over rozen.
’t Is wat.

Bent U daarvan toevalligerwijze op de hoogte?
Weet jij ’t.

Hier ben ik wel zeer verwonderd over,
Aller me jeetje.


Is hier misschien iemand die ons wat meer inlichtingen over deze persoon kan geven?
Wie kent die mens?

U zult begrijpen dan ik tegen deze achtergrond geen zin heb om onze relatie nog te stimuleren.
Ge kant de pot op.

Ge moet de zaken niet door elkaar halen.
Nie zo busselen.

Wanneer ik U was zou ik niet meer op deze zaak terugkomen.
Hou je mond.

Ik wil onze gastheer na deze heerlijke lunch laten weten dat wij graag bereid zijn hem op onze beurt te verwelkomen.
Kom de schade maar terug halen.

U zult het met mij eens moeten zijn dat hier sprake is van een groot en zeer gecompliceerd object.
’t Is heel veel werk.

Nu maken wij met zijn alle , pas op de plaats.
Wacht es even ( efkes.)

Ik wil graag aandringen op een spoedige afhandeling van deze zaak.
Opschieten.

Ik ben van mening dat U zich ten aanzien van de te verwachten risico s veel te voorzichtig opstelt.
Wat ben je toch een zeikerd.

De hele woordenbrij van U lijkt vooral een poging om Uw ontbrekende deskundigheid over dit onderwerp te verhullen.
Kwats toch niet zo.

Hebt U in deze zaak al een beslissing genomen?
Wat doe je?

U zult begrijpen dat wij over deze gang van zaken uitermate ontevreden zijn.
’t is schande.

U dient er wel rekening mee te houden dat deze gang van zaken ernstige consequenties met zich mee zullen brengen.
Gij zal het besnieten.

Ik denk dat wij na alles wat hier gebeurt is beter afstand kunnen nemen van deze persoon.
Schop hem buiten.

Dit wordt door mij als bijzonder teleurstellend ervaren.
Dat is zonde.

De door U aangeleverde kostenopstelling roept bij ons nogal wat vraagtekens op.
Veel te duur,

Mogen wij U dit als een uitzonderlijk geschenk aanbieden?
Hier, voor jou.

Als alle aanleiding om zeer verontrust te zijn over de financiële toestand van deze onderneming.
’t ziet er lelijk uit.

Ik voel er niets voor om nog langer aan de uitvoering van dit project te werken.
Ik doe het niet meer.

Wat U mij verteld verbaast mij ten zeerste.
Wat zeg je nou?

Indien U er op staat om aan Uw opvattingen vast te houden.
Dat je dat doet.?

Is er nog iemand die een kopje koffie wil drinken, als dat niet het geval is roep ik de juffrouw om de zaak weg te halen.
Moete jullie nog koffie, anders mik ‘m in de gootsteen.

U kan spoedig een nader bericht van ons verwachten.
’t Komt er aan.

Ik wil met deze gang van zaken eigenlijk liever niets meer te maken hebben.
Verrekt met de rommel.

Met alle vormen van plezier.
Graag.

Dat u het niet met ons eens bent, dat Uw uitgavenpatroon geen gelijke tred houdt met de door U gegenereerde inkomen?
Gij scheidt hoger als uw kont zit.

U moet nu eens ophouden met zo vanuit de hoogte op al onze inspanningen neer te kijken.
Hou op.

Wij zijn U uitermate erkentelijk voor de vele inspanningen die U hebt getroost.
Dat ge bedankt bent weet je.

De hele gegeven situatie overwegend, is een ernstige reden om surseance van betalingen aan te vragen.
Ik speel niet meer mee.

Ik stel voor dat wij deze mijnheer eens terdege zeggen waar het op staat.
Slaat hem op z’n kop.

Ik vraag me af of deze mijnheer wel helemaal goed bij zijn verstand is.
Hij is zo gek als een ui.

De gecompliceerdheid van dit probleem maakt dat wij het overzicht over de materie beginnen te verliezen.
’t Zit lelijk in de knoop.

Geloof niet dat hij in deze materie beschouwd moet worden als een bij uitstek deskundige.
Hij heeft er geen weet van.

Ik adviseer U daarmee terdege rekening te houden.
Da.s U geraden.

Hebt U hiervan terdege kennis genomen?
Weet je dat?

Wij komen voor een afspraak net de Directeur,
Is jullie Jan thuis?


Deze informatie is helemaal nieuw voor mij.
Daar weet ik niets vanaf.

Hij was geheel en al buiten zichzelf van boosheid.
Hij is zo kwaad als een riek.

Succes.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten