Wereldwonder(met dank aan Liesbeth de Nijs voor het geleverde materiaal)

(klik op de plaatjes om ze te vergroten)

 

De piramide van Gizeh

(klik op de plaatjes om ze te vergroten)

 

Cheops

Cheops (Egyptisch: Choefoe)

Hij kreeg al gauw de bijnamen: “Gouden Farao” en “Hij die vijanden onderwerpt”. Farao van Egypte van 2700 – 2677 v. C. en stichter van de vierde dynastie. Bouwer (opdrachtgever) van de grote piramide van Gizeh.  Men veronderstelt dat het 20 jaar heeft geduurd om deze piramide te bouwen.

Het enige van de 7 wereldwonderen dat de tand des tijds heeft doorstaan. Waarschijnlijk het grootste solitaire gebouw ooit gebouwd en tot de 19e eeuw ook het hoogste.

Ligging: De piramide is gelegen bij Giza, dodenstad (begraafplaats) van het oude Memfis, vandaag de dag maakt het deel uit van Caïro, hoofdstad van Egypte.

Gizeh (Giza) is een plaats in Egypte, hoofdplaats van de gelijknamige provincie (1080 km²). Op enige afstand hiervan ligt het piramidecomplex van de beroemde piramides van Cheops (Khufu), Chefren en Menkauros. Ook de sfinx ligt bij dit complex en vele andere bezienswaardigheden.

Piramides Gizeh

De piramide heeft een geschat gewicht van 5 miljoen ton. De piramide is gebouwd met een ongelooflijke precisie. Oorspronkelijk was ze 146,6 meter hoog, elke zijde is 229 meter lang, met een hellinghoek van ca. 51 graden en 51 minuten (51°, 50′, 40″) en een gemiddelde afwijking ten opzichte van het geografische noorden van 0°, 3′, 6″ (hoe wist men toen waar precies het noorden lag)?

Ze beslaat een gebied van 13 x 0,4 hectare (13 acres), (1 acre = 4047m²). De zijden liggen pal (loodrecht) op de vier windstreken. De maximale afwijking in lengte van de zijden is 0,1% ! (iets dat tegenwoordig vrijwel nooit wordt bereikt) en de fundering heeft een maximale hoogteafwijking van nog geen 2 centimeter.

De piramide bestaat uit ongeveer 2,3 miljoen steenblokken, elk met een gewicht van ongeveer 2 ½ ton. Ze is gebouwd op de westoever van de Nijl, wat een groot, bijna vlak, kalksteenplateau is.

De ingang zit aan de noordzijde, de graftombe van de farao (Cheops) ligt in het midden. De sarcofaag is gemaakt van rood graniet, dezelfde steensoort als van de muren van de grafkamer. Er is een prachtige steen, met zeer scherpe randen boven de ingang, deze is 3 meter lang en 1,3 meter dik, uiteraard is er helemaal geen cement of iets dergelijks gebruikt.

De stenen zijn zó vlak en liggen zó precies tegen elkaar aan, dat er geen theelepeltje tussen past.

Piramide van Cheops

Sarcofaag

De sarcofaag ligt eveneens precies evenwijdig aan de vier windstreken en is maar 1 centimeter smaller dan de ingang. Het binnenste van de piramide bestaat uit een afdalende gang, van hieruit komt men bij een rotskamer, een koninginnekamer, een aantal luchtkanalen en een stijgende gang die doorloopt in een grote galerij met op het einde de koningskamer.

In de koningskamer bevindt zich het graf van de farao. Boven de koningskamer zijn vijf kamers met grote granieten balken die de druk van de steenmassa erboven opvangen. De schachten die vanuit het midden van de zuidelijke en noordelijke muur van de grafkamer lopen, zijn waarschijnlijk gebouwd om de reis van de ziel van de koning naar de sterren mogelijk te maken.

Het is niet bekend hoe de blokken van de piramide op hun plaats zijn gelegd, er zijn verschillende theorieën over. Zo wordt gedacht aan hellingen waar tegenop de stenen werden gesleept, ook zijn er theorieën over steigers en zelfs scharnierende hefbomen. De piramide van Cheops bevat ook de grootste raadsels.

Piramide van Cheops

 

Koningskamer

Deze piramide die vaak als steengeworden boek is beschouwd, werd zo op het oog nooit als grafmonument gepland. Zoals is aangetoond maken haar vorm en haar gerichtheid op het noorden een soort energie vrij die het behoud van de levenskracht en de conservering ten goede komt.

Vermoedelijk gaat het bij de grote piramide van Gizeh om een soort inwijdingscentrum  waarin de adepten door verschillende stadia tot verlichting werden gebracht. Op dit pad moest de adept (ingewijde) symbolisch het proces van de dood en het hiernamaals doorlopen om getransformeerd in de wereld van de levenden terug te keren.

Het is tamelijk zeker dat de piramide van Cheops niet door de gelijknamige farao is gebouwd, maar dat hij, volgens een oude traditie, alleen zijn naam in het bouwwerk heeft laten zetten.

Afzettingen van schelpkalk in het inwendige tonen aan dat de piramide onder water heeft gestaan en wijzen daarmee op een veel vroeger bouwjaar, namelijk omstreeks 10.000 v. Chr.

Tot op heden is het waarschijnlijk dat deze piramide, is gebouwd door de mensen die leefden aan de westelijke oever van de Nijl, als begraafplaats voor hun koningen.

Ontdekkingen in de Grote Piramide

In 820 zou kalief Al Mamoun de eerste zijn geweest die in de Grote Piramide was doorgedrongen. Hij vond er bijna niets, geen lichamen, geen schat, geen gebruiksvoorwerpen en nergens hiërogliefen. Het enige dat hij ontdekte, was een lege sarcofaag in de Koningskamer.Velen probeerden aanwijzingen te vinden in de piramide, maar pas in 1837 vond de Britse ontdekkingsreiziger kolonel Howard Vyse iets van betekenis, toen hij het binnenste van de piramide onderzocht. Hij blies met buskruit de stenen boven de Koningskamer weg en ontdekte zo vier verzegelde kamers. Op de muren van de hoogste van deze holtes ontdekte hij rode hiërogliefen met de naam Khufu ertussen.

Hiermee kregen de egyptologen de belangrijke sleutel die zij nodig hadden.

Voor hen was de hiëroglief het bewijs dat de piramide door farao Khufu was gebouwd. En toonde de lege sarcofaag aan dat de piramide de graftombe van Khufu was.

Howard Vyse

Ze zeggen dat de piramide waarschijnlijk kort na de bouw geplunderd is en daarom leeg was. Maar er zijn twijfels ontstaan over de authenticiteit van de hiërogliefen. De schrijver Graham Hancock zegt:” Na een heel seizoen vruchteloos en kostbaar graven,… liep Vyse toevallig tegen het eerste onweerlegbare bewijs op dat Khufu de Grote Piramide had gebouwd, en kon er zo zeker van zijn dat zijn inspanningen goed zouden worden beloond.”

Hiërogliefen in de grote piramide

 

Volgens Hancock zijn er de volgende problemen met de hiërogliefen:

 • Het opschrift in hiërogliefen was de enige plek in de hele piramide waar Khufu’s         naam voorkwam.

 • Ze bevonden zich in een donker en afgelegen gedeelte van het gebouw.

 • Ze werden gevonden in een kamer waartoe alleen Vyse toegang had.

 • Sommige hiërogliefen waren ondersteboven aangebracht, andere waren onherkenbaar en weer andere waren verkeerd gespeld of grammaticaal onjuist opgetekend. Dit wijst op de mogelijkheid dat Vyse de hiërogliefen heeft vervalst om de kosten van zijn expeditie te rechtvaardigen.

Egyptologen bestrijden deze lezing uit alle macht.

Graham Hancock en zijn mede-auteur Robert Bauval geloven dat het ware doel van de Grote Piramide gevonden kan worden door eerst naar de sterren te kijken.

De van origine Belgische ingenieur Robert Bauval is een selfmade egyptoloog. Hij publiceerde verscheidene artikelen in Discussions in Egyptology en geniet internationale bekendheid als auteur van The Orion Mystery (1994); officieel met Adrian Gilbert als coauteur, maar die trad vooral als redacteur op.

Vanwege een fenomeen dat precessie heet en dat ontstaat doordat de aardas niet stabiel is, veranderen de sterrenstelsels van positie gedurende een cyclus van 25.980 jaar. Uit computerreconstructies van de hemel boven de piramides in 2500 v. Chr. bleek dat een van de zuidelijke schachten van de Grote Piramide direct naar de ster Sirius wees, die wordt geassocieerd met de Egyptische godin Isis. De andere zuidelijke schacht wees naar de onderste van drie sterren in de Orion-gordel. Men geloofde vroeger dat dit stelsel bewoond werd door de god Osiris, die de beschaving naar de Nijlvallei bracht in een ver verleden dat Zep Tepi, de “Eerste Tijd” heette.

Bauval en Hancock menen dat deze constellaties geen toeval zijn. Volgens hen construeerden de piramidebouwers de Grote Piramide zo dat de binnengangen naar de sterren waren gericht.

De Grote Piramide is nog steeds niet volledig ontdekt. De laatste paar jaren vindt men veel ondergrondse gangen onder het piramidecomplex. Er zijn verdwenen tempels, en geheime gangen onder de Sphinx. Er wordt zelfs beweerd dat de Grote Piramide een plek was waar mensen “verborgen kennis” konden verkrijgen om uiteindelijk “tot de goden” (onsterfelijk) kunnen behoren.

Fotogalerij piramide van Cheops

Grote galerij

Ondergrondse kamer

Grote blokken steen

Naast de piramide werd echter een zeer goed bewaarde zonnebark gevonden.

Dit was de boot waarmee het lichaam van Cheops werd vervoerd naar zijn graf (Egypte museum)

 

Sfinx van Gizeh

De Sfinx van Gizeh is het grootste en meest bekende beeld van een sfinx ter wereld. Het staat bij de drie grote piramiden in Gizeh, waarvan de piramide van Cheops de bekendste is.

Er bestaan nog veel onduidelijkheden over de sfinx, er zijn dan ook tal van theorieën over het ontstaan en de vorm. Ook zouden er nog ruimten onder de sfinx zijn, die nog niet zijn verkend.

Al 4500 jaar wordt de piramide van Chefren bewaakt door de Sfinx (Sphinx). De naam “Sfinx” stond voor de god Re-Horachte. Deze god was een zonnegod. Later werd de Sfinx “het levende beeld” genoemd. De Arabieren noemden de Sfinx “Vader van de angst”. De Sfinx heeft een lengte van ongeveer 73 meter en een hoogte van 20 meter en is dus groter dan een kerk. 

Het is niet duidelijk wat de oorsprong en wie precies de makers waren. In 1817 werd een eerste poging gedaan de sphinx uit te gegraven door kapitein Giovanni Caviglia. Bij deze poging werd een deel van het lichaam blootgelegd. In 1925 werd de sphinx volledig uitgegraven

De al eerder genoemde Robert Bauval ontdekte dat de Sfinx met zijn gezicht naar het oosten kijkt. (de opkomende zon). Het blijkt dat de Sfinx (leeuw) naar zijn eigen sterrenbeeld (leeuw) kijkt rond het jaar 10.500 v. Christus. En dat jaartal komen we weer tegen in de Grote Piramide. Is dit toeval ?

Ter afsluiting

Piramiden hebben tot op de dag van vandaag eigenlijk alleen maar vragen opgeroepen. Eén groot mysterie zijn deze gigantische reuzen. Vooral de piramiden van Gizeh riepen en roepen de volgende vragen op:

 • Er zijn nooit bouwtekeningen gevonden

 • Niemand weet wie de grote piramide gebouwd heeft

 • Hoe kreeg me 2 miljoen ton steen omhoog zonder het wiel te kennen

 • Waarom zou met zoiets groots bouwen als er toch geen farao in begraven werd

 • Sommige stenen wegen wel 70 ton ! Hoe deed men dat

 • Waarom waren de latere piramiden veel minder goed gebouwd dan deze

 • De gaten in de piramiden zijn nog steeds een onopgelost raadsel en het is bekend dat Egyptenaren uit vroeger tijden erg nauw verbonden waren met de sterren

Bronnen:

Heike Owusu, Egyptische symbolen

Prisma woordenboek der klassieke oudheid

Prisma van de mythologie

Suyderland

Zonnet

Bertsgeschiedenissite

Kunst en Cultuurnet

 

Naar de volgende pagina

 We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten