AOW PensioenAlle bedragen die genoemd worden op deze pagina zijn de bedragen die gelden in 2024.
(aan onderstaande kunnen geen rechten ontleed worden)


AOW pensioen per 1 juli 2011
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (in 2023 is dat 66 jaar en 10 maanden). Bereken uw AOW-leeftijd via de site van de SVB.

Iedere burger in Nederland krijgt AOW uitgekeerd als hij of zij deze leeftijd bereikt. Samenwonend of gehuwd, komt dit neer op 50% van het nettominimumloon. Zodra de jongste partner ook de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt hij of zij eveneens 50% van het nettominimumloon als AOW. Samen maakt dit de AOW uitkering gelijk aan het nettominimumloon.

Welk bedrag u precies krijgt hangt dus af van uw woonsituatie, maar ook van hoeveel jaren u voor de AOW verzekerd bent geweest.

Verzekerd zijn voor de AOW
Iedereen die legaal in Nederland woont, is meestal automatisch verzekerd voor de AOW. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft, en ook niet of u wel of niet heeft gewerkt.

U heeft recht op een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e tot de pensioengerechtigde leeftijd verzekerd bent geweest. Voor ieder jaar dat u in die periode verzekerd bent geweest, bouwt u het AOW-pensioen met 2 procent op.
Meestal bent u niet verzekerd in de periodes die u buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt. Vanaf 2011 kunt u zich echter vrijwillig bijverzekeren zodat u wel een volledig AOW-pensioen heeft. Kijk hiervoor op de site van de SVB.

Woonsituatie
Behalve van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest, is de hoogte van uw AOW-pensioen ook afhankelijk van uw woonsituatie. De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden.

De AOW maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen die een geregistreerd partnerschap voeren en ongehuwden die een gezamenlijke huishouding met iemand anders voeren.
U voert een gezamenlijke huishouding als u met één andere meerderjarige persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze voor elkaar zorgt.

Als u uitsluitend met uw eigen kind of met uw vader of moeder een gezamenlijke huishouding voert wordt u als alleenstaand beschouwd.

De zorgverzekering en uw AOW-pensioen
De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft voor iedereen financiële gevolgen. U merkt het aan de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt. En u merkt het aan de verandering van uw netto-inkomen.

Premie
De premie voor de nieuwe zorgverzekering bestaat uit:

  • een nominale (vaste) premie die u rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar betaalt, en uit
  • een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw) die u op uw inkomen wordt ingehouden. Dus ook op uw AOW-pensioen.

Bijdrage Zvw
Sinds januari 2006 houdt de SVB de bijdrage Zvw in op uw AOW-pensioen. De bijdrage is 7,05%. De SVB vergoedt de bijdrage niet, omdat deze al in het AOW-bedrag is verwerkt.
Om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te maken, heeft het kabinet extra maatregelen genomen, zoals:

  • Tegemoetkoming AOW. De tegemoetkoming is een extra bedrag dat u boven op uw AOW-pensioen ontvangt. In 2010 ontvangt u een tegemoetkoming van € 34,26 bruto per maand.
  • Verhoging heffingskorting. Daardoor betaalt u minder belasting.

Woont u buiten Nederland?
Dan kunt u ook met de zorgverzekering te maken krijgen. Dat is in de volgende situaties het geval:

  • u woont in een EU- of EER-land, of
  • u woont in Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro, Tunesië of Turkije, en
  • u bent in uw woonland niet verzekerd tegen ziektekosten op basis van een pensioen of uitkering.

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) stelt vast of u onder de zorgverzekering valt. Als dat het geval is, houdt de SVB de bijdrage Zvw buitenland in op uw AOW-pensioen. In uw woonland kunt u gebruikmaken van de lokale medische zorg op kosten van de Nederlandse zorgverzekering.

Bedragen en betaaldagen AOW
De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen. De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie. Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.
Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 januari 2010. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen. Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont.

Wat wordt er op het AOW pensioen ingehouden?
Op het AOW-pensioen houdt de SVB loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
U heeft recht op kortingen op de belasting en premie volksverzekeringen die u moet betalen over uw AOW-pensioen. Dit zijn de heffingskortingen. De SVB houdt automatisch rekening met de algemene heffingskorting. Daarnaast houdt de SVB ook rekening met de ouderenkorting en, als u het AOW-pensioen voor een alleenstaande ouder ontvangt, de aanvullende ouderenkorting.

Uitkering per maand (2024)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1541,53 € 76,20
Gehuwden € 1047,60 € 54,44
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1891,86 € 108,88

 

Uitkering per maand (2023)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1430,80 € 71,77
Gehuwden € 973,86 € 51,25
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1845,83 € 97,38

 

Uitkering per maand (2022)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1316,77 € 70,54
Gehuwden € 901,07 € 50,39
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1775,76 € 101,60

 

Uitkering per maand (2021)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1292,50 € 70,58
Gehuwden € 883,67 € 50,41
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1741,30 € 100,82

 

Uitkering per maand (2020)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1255,87 € 72,04
Gehuwden € 859,55 € 51,46
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1693,47 € 102,92

 

Uitkering per maand (2019)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1215,81 € 72,44
Gehuwden € 835,04 € 51,75
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1644,85 € 103,50

 

Uitkering per maand (2018)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1173,35 € 71,42
Gehuwden € 807,88 € 51,01
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1590,83 € 102,02

 

Uitkering per maand (2017)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1153,35 € 71,61
Gehuwden € 794,59 € 51,15
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1563,62 € 102,30

 

Uitkering per maand (2016)
Bruto per maand Bruto vakantieuitkering per maand
Alleenstaande € 1075,56 € 71,56
Gehuwden € 740,76 € 51,12
Gehuwden met maximale toeslag (partner niet gepensioneerd) € 1364,77 € 102,24

De vakantieuitkering wordt in mei uitbetaald.

Bronnen:
SVB
Vakantietoeslag.

Terug naar financiële pagina

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten