Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswetBuitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet

Woont u in het buitenland en ontvangt u een pensioen of een uitkering uit Nederland? U moet de zogenoemde buitenlandbijdrage Zvw betalen aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U woont niet in Nederland.

  • U hebt geen inkomsten uit arbeid.

  • U ontvangt een pensioen of uitkering uit Nederland. Het gaat dan niet om een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering of een uitkering uit een levensloopregeling.

  • U bent in Nederland niet verplicht verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  • U woont in een verdragsland. Dit is een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van medische zorg.

Woont u in een verdragsland? Dan kunt u in uw woonland recht hebben op medische zorg. Dit geldt ook voor uw gezinsleden die niet verzekerd zijn voor de AWBZ. Uw woonland mag de kosten voor deze medische zorg op Nederland verhalen. Nederland kan vervolgens aan u een bijdrage voor die kosten vragen. Dit is de premievervangende bijdrage Zvw.

Als een dergelijke regeling op u van toepassing is, dan moet u zich met uw eventuele gezinsleden aanmelden bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland zorgt voor registratie van de verzekerden. Uw uitkeringsinstantie houdt de buitenlandbijdrage Zvw in opdracht van het Zorginstituut Nederland in op uw uitkering en draagt deze af aan het Zorginstituut Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorginstituut Nederland.

Op het moment dat uw uitkeringsinstantie de bijdrage Zvw aan het Zorginstituut Nederland afdraagt, stopt de afdracht aan de Belastingdienst. Bent u van mening dat deze overgang niet juist is verlopen, waardoor bijvoorbeeld in een jaar te veel bijdrage Zvw is betaald? Neem dan contact op met:

Belastingdienst/Kantoor Arnhem
Afdeling TBZ
Postbus 9006
6800 DH Arnhem

U kunt een teruggaaf aanvragen met het formulier Verzoek teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet buitenland. Dit formulier komt binnenkort beschikbaar.

Woont u niet in een verdragsland? Dan is uw Nederlandse zorgverzekering in dit land niet geldig. U moet dan zelf een zorgverzekering afsluiten in uw nieuwe woonland.

Hoeveel moet u betalen ?

Voorbeeld AOW en pensioen

In dit voorbeeld rekenen we met fictieve percentages en bedragen. Kijk voor de juiste percentages in de tabel Percentages bijdrage Zvw. Voor het maximumbijdrage-inkomen, zie Maximumbedragen en aanslaggrenzen.

Henk is gepensioneerd en ontvangt € 1050 bruto AOW per maand. De bijdrage Zvw hierover is 7%. Hij krijgt geen vergoeding van zijn uitkeringsinstantie. Daarnaast ontvangt hij maandelijks € 1.000 bruto pensioen. De bijdrage Zvw hierover is 5%. Hij krijgt geen vergoeding van zijn pensioenfonds.

Het netto maandloon van Henk wordt als volgt berekend:

Gegevens AOW Pensioen
Bruto per maand € 1050 € 1.000
Bijdrageloon € 1050 € 1.000
Bij: Vergoeding bijdrage Zvw uitkeringsinstantie € 0 +

——-

€ 0 +

——–

Fiscaal loon* € 1050 € 1.000
Af: Loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen)
Af: Inhouding bijdrage ZvwTotaal
€ 30

€ 73 (7%) +

————-

€ 103

€ 156

€ 50(5%) +

————-

€ 206

Netto per maand € 947 € 794

* Loon waarover loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt berekend.

De uitkeringsinstanties houden de bijdrage Zvw (€ 73 en € 50) in.

Bron: Belastingdienst

Terug naar financiële pagina

 

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten