Pensioen en scheidingGoedkoopste uitvaartverzekering Uw energie vergelijken

aan onderstaande kunnen geen rechten ontleed worden


5 vragen over pensioen en scheiding
We geven vijf voorbeelden van situaties over hoe een scheiding invloed kan hebben op het pensioen dat u krijgt.

1. Ik ben in 1990 gescheiden na 27 jaar huwelijk. Er is niets geregeld over het pensioen. Op 8 april 2008 word ik 65. Heb ik dan recht op pensioen van mijn ex-man?

Uw leeftijd is niet bepalend voor het eventuele recht op een deel van het pensioen, maar de datum van echtscheiding wel. Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden dan valt u niet onder de regeling van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. U heeft dus niet zonder meer recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad heeft u wel recht op een deel van het pensioen.

Voorwaarde is dan wel dat u in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest. Een deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen wordt namelijk gezien als een onderdeel van ‘de gemeenschap’. De hoogte van het deel waar u recht op heeft is lastig te berekenen, maar daar zou u eventueel in overleg met uw ex en zijn pensioenfonds uit kunnen komen. Zo niet, dan is het aan te raden hiervoor een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. De Vereniging voor Personen- en Familierechtadvocaten kan u hiermee in contact brengen: Postbus 65707 2506 EA Den Haag, tel. 070-3626215, www.verenigingfas.nl.

2. Ik ben op 28 mei 1991 gescheiden en heb ook niets geregeld voor de verdeling van het pensioen. Mijn ex-vrouw is inmiddels hertrouwd, dus ik vraag me af of het pensioen dan ook nog verdeeld moet worden?

Voor u geldt eigenlijk hetzelfde antwoord als op de vorige vraag. Voor de verdeling van het pensioen speelt een nieuwe partner namelijk helemaal geen rol. Dat kan alleen van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie en die staat los van de verdeling van het pensioen.

3. Na een huwelijk van 25 jaar ben ik in 2005 gescheiden. Ik ontvang nu alimentatie en mij is verteld dat ik daar 12 jaar recht op heb, maar daarover staat niets in de echtscheidingspapieren. Mijn ex gaat in 2008 met pensioen en ik heb dan recht op de helft van het tot 2001 opgebouwde deel. Maar hoe zit het dan met de alimentatie waar ik tot 2013 recht op heb? Moet hij dat dan ook nog betalen?

Het klopt inderdaad dat u in principe recht heeft op 12 jaar alimentatie en dat staat los van de eventuele verdeling van het pensioen. Normaal gesproken krijgt u in 2008 via de pensioenuitvoerder de helft van het opgebouwde pensioen uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de echtscheiding op de hoogte is gesteld van ‘de breuk’. Maar reken uzelf niet rijk: de verdeling van het pensioen kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie. Daar kunt u onderling afspraken over maken of de zaak aan de rechter voorleggen. Die zal dan rekening houden met uw behoeften, maar ook met de draagkracht van uw ex.

4. Ik ben sinds 1994 officieel gescheiden van mijn ex-vrouw die zowel de Nederlandse als een buitenlandse nationaliteit heeft. Ik word geacht 15 jaar alimentatie te betalen, wat moeilijker wordt sinds mijn pensionering in 2007. Via mijn advocaat heb ik haar verschillende keren gevraagd opgaaf te doen van inkomsten of vermogen, maar ik heb nog niets van haar ontvangen. Ik heb reden om aan te nemen dat ze inmiddels een erfenis heeft ontvangen. Wat kan ik doen om toch minder alimentatie te betalen?

De hoogte van de alimentatie die u moet betalen hangt in dure woorden af van “de concrete omstandigheden van het afzonderlijke geval”. Als uw financiële situatie wijzigt kunt u de rechter vragen opnieuw de hoogte van de alimentatie vast te stellen. De rechter zal daarbij echter ook rekening houden met financiële situatie van uw ex. Wellicht dat uw advocaat haar daarom heeft gevraagd meer inzicht te geven in haar inkomen en vermogen. Nu zij aan dat verzoek geen gehoor geeft, kunt u de zaak in principe toch aan de rechter voorleggen. Hij kan haar wellicht via een uitspraak dwingen alsnog meer inzicht te geven of de alimentatie opnieuw vaststellen.

5. Ik denk dat ik recht heb op een deel van het pensioen van mijn ex. Maar hij is vertrokken naar het buitenland en daar kan en wil ik geen contact met hem opnemen. Hoe achterhaal ik bij welk pensioenfonds ik terecht kan?

Een voor de hand liggende vraag, maar het antwoord is lastig. Wellicht heeft uw ex meerdere banen gehad en dus ook zijn pensioen op verschillende plaatsen opgebouwd. Om te beginnen zou u dus contact op kunnen nemen met de voormalige werkgever(s). Mocht deze zijn verhuisd of een andere naam hebben gekregen dan kan de Kamer van Koophandel u soms verder helpen.

En sommige vakbonden beschikken ook over nuttige informatie. Tijdens de speurtocht mag u in elk geval rekenen op de medewerking van de bedrijven en het pensioenfonds. Zij zijn namelijk verplicht alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de verdeling van het pensioen mogelijk te maken. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een advocaat inschakelen. Daar hangt een prijskaartje aan, maar zo hoeft u niet direct contact op te nemen met uw ex.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten