Home / Gedichten / Buigzaamheid

Buigzaamheid

(Jacob Cats 1577-1660)
Met dank aan Bei Cok voor het insturen van de tekst

Een omgewaaiden eiken-boom,
Kwam drijven met een snellen stroom,
Kwam drijven in het groene riet,
Gewassen aan de gulle vliet,
En ziende dat het dun gewas,
Niet van den wind beschadigd was,
Zoo sprak terstond dit eiken hout,
Bi ben geslingerd uit het woud,
Bi ben getrokken uit den grond,
Hoe vast dat ik geworteld stond,
Ik ben met krachten neergedrukt,
En in der haast daar heen gerukt;
En gij, een zwak, een tanger kruid,
Dat hier omtrent den oever spruit,
Staat frisch en weet van geen verdriet:
Ei, zeg mij toch hoe dit geschiedt.

Het riet-bosch loeg , om dit gesprek,
En zeide: ik weet een beter trek ,
Als hooge boomen uws gelijk,
En dat alleen vermits ik wijk,
Vermits ik buig , en duik , en nijg,
Tot dat ik beter weder krijg;
Maar gij zijt hard en bijster trotsch
En staat gelijk een stege rots.
En of al schoon een noorden wind,
Op aarde zijn geweld begint,
En dat hij fel en vinnig blaast,
En door de groene bosschen raast,
Gij past niet op zijn groote magt,
En toont dat gij hem niet en acht,
En daarom wordt hij bijster gram,
En valt dan op uw dikken stam.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten