Home / Liedjes / De brievenbesteller

De brievenbesteller

Schrijver: Jb. Kwast
Met dank aan Jeanne Albers voor het insturen van de tekst

Ik loop met vlugge schreden
Mijn stadswijk in het rond;
Ik ducht mijn’ o – ver – he – den,
Aan wie ik mij ver – bond;
En ’t zij de zon mij roost en braadt
Het – zijn ‘k door sneeuw of slobber baad,
Ik vul mijn tasch, en ga, en kom,
En breng haar leeg weer – om,
Ik vul mijn tasch, en ga, en kom,
En breng haar leeg weer – om.

‘k Heb weinig tijd tot denken,
En ‘k denk dan ook niet hard,
Wie ’t hoofd zich dreigt te krenken
Wordt licht in ’t werk verward;
Als ik maar goed de adressen spel,
En accuraat mijn centen tel,
En ‘k op mijn post ben voor het sein [bis.]
Bij d’ aankomst van den trein. [bis.]

Somtijds kan ik het helpen?
Is ’t of mijn hersenkas
Gedachten overstelpen,
Een stem klinkt uit mijn tasch;
Ze zegt mij: ‘k draag van stond tot stond
Een wereld vol gedachten rond,
‘k Berg vreugde en schrik, en liefde en smart, [bis.]
Ik spreek lot hoofd en hart. [bis.]

Ja, als ik in kon dringen
Door omslag en adres,
Wat hoorde ik rare dingen,
Wat kreeg ik menig les!
Maar voor mijn zeer gewoon verstand
Spreekt somtijds ook de buitenkant,
En ‘k raad gemaklijk heil of rouw [bis.]
Uit schrift, cachet en vouw. [bis.]

Vaak zie ik aan de menschen
Of ‘k voordeel breng of last,
Of zij mijn blik verwenschen,
Of hen mijn komst verrast,
Och, was altoos ’t beschikken mijn
‘k Zou graag een boô der blijdschap zijn,
Mijn beursje werd het ook gewaar, [bis.]
En item – met Nieuwjaar. [bis.]

Heb ik een brief te geven
Aan FLESCH den fabrikant,
Een brief heel grof geschreven
En zwaar en dik van ’t zand,
Dan wordt de deur mij nagekletst,
Ik zucht erom,en vat de rest,
Is ’t mijn schuld dat, als ’t praatje gaat,[bis.]
FLESCH naar den kelder gaat?[bis.]

Mooi LIJSJE daarentegen
Wordt nooit het briefport moê,
Al wordt ze wat verlegen,
Al knipoog ik haar toe;
‘k Wou dat ik haar met iedre vracht
Zoo’n rozekleurig briefje bracht;
’t Geeft altoos kwartjes als ik kom,[bis.]
En geld hoeft niet weerom.[bis.]

En dan die rijke dame,
‘k Weet haar verjaardag juist.Gezelschapsliederen of uitgezochte verzameling van 145, Nederlandsche Zangen en 14 Volksliederen

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten