Home / Liedjes / De clown

De clown


Met zijn haardos rood en wit
Is de clown zijn werk aan ’t maken
Ieder die in ’t circus zit
Weet hij kostelijk te vermaken
Wat is hij aardig vlug en net
Koning van ’t volk hij mag het weten
Verschaft ons altijd zoveel pret
Doet ons aller leed vergeten

Refrein:
Clown gij doet ons lachen
Met uw smakelijk fijn gelach
Met al uw aardige grappen
Gij die door niemand word gehaat
Clown gij doet ons lachen

De clown gaat heen hij triomfeert
Om haar die hij aanbidt te vinden
Naar zijn loge gepasseerd
Om te omhelzen zijn beminde
Eensklaps op zijn weg gestoord
Denkt hij een kus te horen kraken
Hij snelt er heen daar zij hem toebehoort
Maar men roept: ,,Clown gij gaat ’t volk verlaten.

Refrein

Het ogenblik van rust is daar
Uit zijn loge ziet hij iemand vluchten
Hij komt bij haar en vraagt aan haar
Terwijl hij bevend staat te zuchten
,,Komaan spreek op wie was bij u’
,,Dat gaat u niet aan, dat was een lief wezen
Ik bemin u niet, ik ben schier beschaamd
De vrouw van een clown te wezen’

Refrein:
Clown droevig lachen
Met schitterende blik kijkt hij haar aan
Zij die hij beminde heeft hem bedrogen
God weet wat er gebeuren gaat
Clown gij doet ons lachen

Op de kunstladder gaat het werk voort
Waar de taak hen beiden verenigt
Samen beklimmen zij de koord
De muziek is stil, ’t is enig
Het behoud is in zijn handen nu
Hij zegt: ,,Morgen zal u dat niet meer lukken
Bedriegster, met mij dood ik u’
Terwijl hij sneed de koord aan stukken

Slotrefrein:
Clown gij lacht niet meer
Uw jaloersheid was te groot
Daar vallen twee lichamen op de grond
En beiden zijn nu dood
Clown ’t is uit met lachen

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten