Home / Liedjes / De zingende schaare-slyper

De zingende schaare-slyper

Jaar gepubliceerd: 1783

Komt Vrienden al te zamen
en hoord mijn Liedje aen:
Ik hoef mijn niet te schamen,
dat ik dit zingen gaen:
’t Is hoe dat ik Slyp Schaer en Mes,
voor alle Menschen en Cares,

[Refrein:]
Tiereliere, Tierela,
van linksom, regtsom drait mijn steen,
door ’t roeren al van mijn been.

Soo lang mijn steen kan slypen,
soo win ik munt en Kruis
‘k En hoor geen Kinders pijpen
van honger in mijn huis:
Zy en hebben geen ongemak
te gaen al met den Bedelsak,

[Refrein]

Ik neem het al in danke,
dat hier komt by geval
Al waer het maer een blanke,
dat ik verdienen zal:
Twee Oortjes voor een roestig mes,
een elszie ook een Oortjen is.

[Refrein]

Laet de Wevers maer weven
tot dat zy worden flouw
’t Is veel voor die kan geven,
twaelf stuyvers aen zijn vrouw;
Ik winne met mijn slyp-steen
dikwils op een uur alleen,

[Refrein]

Den Smit moet lastig werken
geduurig aen het vier,
Hy mag hem niet versterken,
al met een potjen Bier.
Uit Oorsaek van hun klein gewin,
maer daer speel ik zoo dikwils in,

[Refrein]

Den Mulder die wind veele,
maer krygt het met zijn schep
Den Bakker kan ook steele,
want die houd ook een knyp
Maer ik met mijn slyp-steen gezeid,
win geld al in regtveerdigheid,

[Refrein]

Den kleeremaker maekt figure
al voor tien stuivers daegs
Als de winter is voor de deure,
dan wort hy haest gekraekt
Den winter en ontsien ik niet,
mits elk my iet tot slypen biet.

[Refrein]

De Schoenmakers tempeesten
al voor een klein gewin,
slaen op hun pik en leesten,
nog hebben zy ’t krollen in.
Moet ik van ’t begin der week
met mijn wagen op de streek

[Refrein]

Ik weet daer nog een Schaerken
dat moet geslepen zijn.
By ’t huis al van mijn Snaerken,
dat is al winst voor mijn.
Dan gaen ik na huis met plaisier
en gaen drinken een Kanne bier,

[Refrein]

Scheeps-Timmerlieden knapen,
uw werk dat gaet thans vink,
door ’t zwiere en weinig slapen,
soo maekt gy menig bink.
Hoewel ik ook wel zoen de meid,
soo drait mijn steen dog op zijn teid.

[Refrein]

Huis-Timmerlien behoren
onder ’t St Josephs Gild.
Uw werk kan veel bekoren,
maer had gy niet gewild;
dat gy kon het scharesliep,
ik weet dat gy nooit leeg en liep.

[Refrein]

De metselaers dat weetje,
die leggen veel op ’t dak,
De baes kykt door een speeltje,
maer dan krijgt Jan de zak.
Dog ik zie niemand na het oog:
ik ben mijn eigen baes en voogt.

[Refrein]

De drukkers losse zielen,
die drukken al wat veel.
Het meest dat zy verdienen,
dat drinkense door de keel.
Want veel die dragen lap op lap,
daer ik altoos ben even knap.

[Refrein]

Chirurgijns ziet men loopen,
te schrapen menig baerd.
Geen brood konnense koopen,
soo ik ‘er niet en waer.
Want ik moet slijpen haer mes fijn,
Lancette in ’t groot en klijn,

[Refrein]

Want dunkt u van de dellen,
die lijken heeren groot.
Maer wilt de zwier niet tellen,
het is al om ’t brood:
zy kappen de dames mooi in ’t haer,
maer ’t meest fatzoen dat maekt de schaer.

[Refrein]

De Slagers grote bollen,
als zy zijn in de hal.
Het meest zy mogen dollen,
maer dat is ook het al:
want sleep in niet haer messen fijn,
hoe kregen zy het beest dan klijn?

[Refrein]

De Naeysters gaen uit naeyen,
en dat voor een klein geld
Te maken Jak, Cabaye,
of anders wat verstelt.
Dog maekte ik niet scharp de schaer,
zy raekte onder de luy nooit klaer.

[Refrein]

Ik slyp ook wel mijn mesje,
al by een lieve meid.
Die wel houd van een klesje,
dog maer in stilligheid.
Zy laten ’t mijn ook soo graeg doen
en doen het zagjes met fatsoen

[Refrein]

Diamant slypers ligte quanten,
wat dunkt u van die lien,
Zy sliepe diamanten
en dat ook met een stien
Maer de meid gaet met het gewin,
daer ik mijn bien voer na mijn zin.

[Refrein]

De lied-zangers die lopen
en dat van mart tot mart,
om Liedjes te Verkopen
en schreyen als een hart.
Om klein gewin blyf ik in d’ Stad,
ik roep schaeresliep, dan win ik wat.

[Refrein]

Ik zegge voor het leste,
veel ambachten zijn goed.
Maer ’t mijne is ’t alderbeste,
schoon dat ik veeltijds moet.
Slapen in hooy en strooy in stal,
‘k heb de kost voor niemendal.

[Refrein]

mesDit lied uit 1783 staat in de Vino Caser. Het lied Komt vrienden in het ronde lijkt hiervan afgeleid.

Lees meer over de scharensliep in de rubriek oude ambachten.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten