Home / Liedjes / Een waarschuwing bruidegom

Een waarschuwing bruidegom

Met dank aan Trudy Vlasveld voor het insturen van de tekst

papier huwelijksboot

O Bruidegom en bruid Wat heb ik daar vernomen?
Wilt gij in ’t huwelijk gaan, waar hebt gij uw verstand?
Frei schaamt u beiden toch waar is ‘t reeds zoo vergekomen
om je te laten binden gaan, door zulk een wreemde band
Je bent je vrijheid kwijt, niet een maar alle beiden
En voor een week verloopt laat gij je weer scheiden
En dat is dubbel werk, ’t bevalt je zeker slecht
Ik bid je luister toch en ga niet in den echt.

Of is ’t misschien ’t laat en zit je reeds te weenen
‘k Beklaag je beiden dan, want ’t is maar al te waar
Vraag ‘t maar aan iedereen: het huwelijksjuk valt zwaar
Nu zult gij in ’t vervolg geen lieve woordjes horen
die bij de vrijerij zoo dikwijls ’t hard bekoren
Geen snoepje, engel, beeld, geen dotje of lieve schat
Die schoone taal is uit, nu hoort ge anders wat
zooals tiran en feks, verkwikter, luiaard spelen
Xantippe, drinkboer, dagdief, kroegloper, heler
Die schoone taal klinkt u ’s morgens vroeg reeds in ’t oor
U schoon vooruitzicht gaat daar door geheel ‘t leven

Dan volgt een vechtpartij o ik voel mijn lichaam beven
als ik mijn gedachten wijd aan zulk een treurig leven
De klok gaat van den want, de schilderijen stuk
en dat je zelf nog leeft is nog een groot geluk
Want zoo gaat ’t altijd in ’t huwelijksbootje varen
Ik geloof te minsten wel dat ’t altijd zoo is
of zou ’t zijn dat ik mij thans vergis?
Als dat zoo is en den echt u beiden kan bevallen
geen enkel bitter woord uw leven kan vergallen
zeg mij ’t suverplee ‘k zoek mij een jong meisje dra
waarmee ik als hij wil, ook spoedig trouwen ga

[Der voordrager gaat even uit en komt weer binnen]

Ik kom nog weer terug, ’t voornaamste heb ik vergeten
want wat ik zoo even zei, was slechts schers en jokkerij
Ik ben mij erg bewast dat in ’t huwelijk
gelijk en vreugd berust, mijn doel was maar alleen
om u geluk te wenschen: leef lang in gelukkig
in voorspoed ten allentijd, geen ziekte zij uw deel
Geen eindeloze strijd, dat nooit een donkere wolk
uw huwelijkheil verdonkeren, maar uw gelukzon schijnt
in volle pracht en luister. Ik ledig tans mijn glas
op deze harte bee: leef lang o bruilofspaar
‘t gaat u steeds wel, hoezee!Lied uit een schrift van de opa van Trudy Vlasveld, Willem Verschaeren (02-05-1852 - 13-04-1950).


We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten