Home / Liedjes / Klachtlied op het graf van Napoleon door ’s Keizers zoon

Klachtlied op het graf van Napoleon door ’s Keizers zoon

(wijs van 'De nieuwe vondeling')

Het edel kind van Napoleon de Groote,
Sprak zijn moeder eens in vriendschap aan,
Gij zult mijn eenige smeeking niet verstooten,
Want ik zal van verdriet het graf ingaan.
Ik wil gaan zien naar ’t lichaam van mijn vader,
Ach, moederlief, geef mij toch dat consent,
Want al mijn bloed verstijft ader voor ader,
Want al mijn bloed verstijft ader voor ader,
‘k Zal eerder niet gerust zijn of content,
‘k Zal eerder niet gerust zijn of content.

De edele keizerin sprak met zoete woorden:
‘Kind spreek daar eerst uw grootvader van,
Gij weet een kind moet onderdanig wezen
Aan zijn ouders gelijk ik heb gedaan.’
Het edel kind ging aan ’t verlangen,
Viel zijne moeder als een kind te voet,
Hij openbaart, ik zal niet veel verlangen,
Als uw hart aan mijne wil voldoet,
Hij openbaart, ik zal niet veel verlangen,
Als uw hart aan mijne wil voldoet.

’s Keizerskroon begint te voyageeren,
Tot St. Helena heeft hij hem bereid,
Hij kwam hem aan het graf zich presenteeren,
Onder eenen boom met veel droefheid.
Daar heeft hij met luide stem geroepen:
‘Verschuift den steen en laat mij niet alleen,
‘k Ben Keizerszoon en doet de kist maar open,
‘k Wil bij mijn waren vader zijn,
‘k Ben Keizerszoon en doet de kist maar open,
‘k Wil bij mijn waren vader zijn.’

‘Napoleon, hoe ligt gij hier verslonden’,
Sprak zijn zoon met oogen vol getraan,
‘Gij hebt zoovel landen overwonnen,
Waarom zijt gij de wereld afgegaan?’
Want heel Europa moest voor u beven,
Doorhalen, ja van het groot kanon,
Kont gij het menschdom doen in veugde leven,
Vader staat op, men roept u hier weerom,
Kont gij het menschdom doen in veugde leven,
Vader staat op, men roept u hier weerom.

Maar al zijn klachten konden niet baten,
Verliet St. Helena met droef getraan,
Men zag de tranen vloeien der soldaten,
‘Vaarwel’, riep hij, ‘eer ik van hier wegga.’
‘Vaarwel’, riep hij, ‘ware vader geprezen’,
Dan stelde hij den eerste voet aan boord,
Dit groot verlies zal kosten mijn jong leven,
Want al het volk is op mij verstoord,
Dit groot verlies zal kosten mijn jong leven,
Want al het volk is op mij verstoord.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten