Home / Liedjes / Liefde en tranen

Liefde en tranen

(tekst: Madamme Ellegiers)

Refrein:
Ik heb voor U getreurd,
Gezucht geweend, ja zooveel nachten,
Wijl g’uw ziel hebt verbeurd
En gij mijn hart snoode verscheurt.
Al vergaan ik van leed,
Toch blijf ik U mijn liefste verwachten.
Nooit verbreek ik den eed,
Die ik U weenend deed.

O aangebedene,
Aanhoor mijn stemme zoo teer,
Stel mij tevrede.
Kom schenk mij Uw liefde weer,
Ik wil U beminnen.
Ja kozen vol vurige gloed,
Ach ja, met hart en zinnen.
Klopt voor U mijn boezem zoo zoet.

Refrein

Ach! mijn vriendinne,
Kom zeg dat ik U weerom vind.
Stelt uit uw zinnen,
Voor dat gij ook eens ondervindt
Die liefde en smarte,
Waarvan dar mijne ziele breekt.
Aanhoort toch mijn kloppende harte
Dat om uwe wedermin smeekt.

Refrein

Ziet mij hier knielen,
Ja ‘k lig voor Uw voeten hier neer.
Mijne arme ziele
Lijdt door al Uw haten zoo zeer.
Mijn gansche leven,
Mij bloed, mijn hart hebt g’als pand.
Ja ‘k wil U ook alles geven,
Doch breekt nooit onze liefdeband.

Refrein

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten