Home / Liedjes / Van den Velo

Van den Velo

(tweezang)
Met dank aan Staaf Baetens voor het insturen van de tekst

Vrouw
Maar luister eens ach man
‘k Heb daar mijn goesting van
Van zo te trachten naar u
Dat spel wordt ik al moe
Gij gaat gedurig heen
En laat mij gans alleen
En is het nu alzo
Vergemakelijkt per velo

Man
Natuurlijk vrouwken dat is waar
En zeg een klaar ‘k en wil niet twisten
Allee dat meende gij toch niet
Gij zijt mijn allerliefste vrouwken
En mijn griet en anders niet

Vrouw
Toe laat mij gerust
‘k Heb tot uw lachen gene lust

Man
Zeg mij waarom zijt gij zo boos op mij
Allee toe kom

Vrouw
’t Is omdat gij mij bedriegt ik zeg het vrij

Man
Wat praat gij daar kunt gij
Bewijzen brengen neen nietwaar

Vrouw
Gij zijt zulk een kapoen
Van ’s morgens tot den noen
Van ‘smiddags tot den avond laat
Rijdt gij met uw velo op straat
En ik vindt dat niet heel net
Dat gij verspeelt uw pret
En altijd zijt gij moe
Van te rijden velo toe

Man
Ja vrouwken dat is waar
Want per velo een uur gaan rijden
Dat meekt nen mens zijn lichaam moe
’t Hangt weer al in mijn benen
En in mijn voet o vrouwke zoet

Vrouw
Toe laat mij gerust
‘k Heb tot uw lachen gene lust
Gij rijdt tot buiten Gent
Daar zijt gij onbekend
Gij geeft u uit aldaar
Voor een jongman voorwaar
Gij hebt nog min nog vrouw
En zijt nog niet getrouwd
En als het zo blijft gaan
Schei ik liever van mekaar

Man
Ach vrouwke wat denkte gij nu toch
Zulk een bedrog zou ik niet uiten
Allee wat denkte gij van uw man
Dat hij zijn allerliefste vrouwken
Zo bedriegen kan allee toe dan

Vrouw
Toe laat mij gerust ‘k heb tot uw lachen gene lust
De kraaien brengen ’t uit
‘k Heb overal gefluit
Nen brief gevonden in uw zak
Die ook over de liefde sprak
Gestempeld was hij niet toch zag ik er sebiet
Zodra als ik hem nam
Dat hij van den buiten kwam

Man
Ja zeker vrouwken dat is waar
En vrij en fier durf ik hem tonen
Dienen brief die komt van enen heer
Hij noemt mij steeds
Zijn allerliefste vriend en soms nog meer

Vrouw
Toe laat mij gerust ‘k heb
Tot uw lachen gene lust
En is het nu alzo
Vergemakkelijkt per velo
Laat mij altijd mee gaan met u
Koopt er mij ook een rijwiel nu

Samen
Ja zeker was het plan
’t Gemak van vrouw en man
Dan zullen wij voortaan
Mogen rijden met elkaar

Man
Ja zeker dat zal lustig zijn
Het ware heel fijn en het zou beter zijn
Awel in ’t kort hebt gij er een
En ik wil niet meer alleen
Zodus wij komen overeen
En pronkte gij nu nog o zeker neen,o zeker neen

Vrouw
Wel ik zal eens zien
Of ik zal wezen uw enige vriendin

Man
Ja gij zult voortaan met mij ja mogen rijden gaan

Vrouw
Dan ben ik content en ik noem u
Mijn allerliefste vent
Dan zullen wij verblijd gaan rijden
Zij aan zij kom nu bij mij

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten