Mensen met veelvuldig nachtelijk toiletbezoek ervaren lagere kwaliteit van levenAmsterdam, donderdag 23 maart 2017 – Nycturie (nachtplassen) is een veel voorkomend verschijnsel in Nederland. Naar schatting moet 1.7 miljoen Nederlanders doorgaans zelfs twee keer of vaker per nacht naar het toilet. Het gaat dan voornamelijk om volwassenen ouder dan 55 jaar. Nycturie is een chronische aandoening die de nachtrust verstoort. In aanloop naar de lancering van een bewustwordings-campagne met als thema ‘plasmoe’ deed Motivaction onderzoek onder Nederlanders tussen de 50 en 70 jaar die 2 keer of vaker uit bed moeten om te plassen. Volgens een derde van de ondervraagden heeft dit een negatieve impact op het dagelijks functioneren. Bijna de helft van de mensen heeft zelfs het gevoel dat nycturie leidt tot een verminderde levenskwaliteit.
Verminderde levenskwaliteit
Eén van de belangrijkste nadelige gevolgen van nycturie is een verminderde nachtrust. Zo blijkt dat 25% van de ondervraagden door de toiletbezoeken gemiddeld langer dan één uur per nacht wakker is. Bij 17% is dit twee uur of langer en bij 7% zelfs drie uur of langer. Ruim een derde van de doelgroep (37%) geeft dan ook aan de volgende dag doorgaans vermoeid of zeer vermoeid wakker te worden. Het veelvuldige nachtelijk toiletbezoek uit zich overdag o.a. in verminderde concentratie en/of de behoefte aan meer tijd voor bepaalde dagelijkse taken of werkzaamheden. Onderzoeksresultaten laten zien dat mensen met nycturie hun algemene kwaliteit van leven gemiddeld lager beoordelen dan mensen die ’s nachts minder vaak of helemaal niet uit bed hoeven om te plassen. Eerder onderzoek toonde al aan dat nycturie-patiënten met een chronisch tekort aan slaap een verhoogd risico op depressie hebben en dat nycturie een belangrijke risicofactor is voor vallen en breuken.
Bewustwording
Hoewel een groot deel van de mensen met nycturie hier in het dagelijks leven negatieve effecten van ondervindt, kwam uit het onderzoek naar voren dat slechts iets meer dan een derde (37%) van de ondervraagden het probleem wel eens met de huisarts heeft besproken. Drie opvallende redenen achter die passiviteit: men gaat er vaak vanuit dat nycturie bij de leeftijd hoort (37%), een bezoek aan de dokter is nooit bij hen opgekomen (26%) of men denkt bij voorbaat dat er niets aan gedaan kan worden (16%). De bewustwordingscampagne ‘Plasmoe’ moet hierin meer duidelijkheid brengen. In veel gevallen is er iets aan nycturie te doen. “Ik raad iedereen die hinder ervaart van nycturie aan, dit bij de huisarts aan te kaarten,” aldus Dr. Bert-Jan de Boer, huisarts te Bilthoven. “Als huisartsen kunnen wij, afhankelijk van eventuele oorzaken, samen met de patiënt naar een beleid op maat zoeken.”
Over het onderzoek
De bevindingen van het onderzoek naar de gevolgen van nycturie zijn gebaseerd op een online enquête waarvoor een representatieve steekproef is uitgevoerd onder 3.166 mannen en vrouwen tussen de vijftig en de zeventig jaar. Met behulp van selectievragen werd bepaald dat 524 mensen tot de doelgroep van dit onderzoek behoorden: mensen die 2x of vaker ‘s nachts uit bed moeten om te plassen. De enquête is gehouden tussen 6 en 10 februari 2017, afgewogen op de kenmerken leeftijd, opleiding, geslacht, regio en mentaliteit. Het veldwerk is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.
Plasmoe
De website www.plasmoe.nl informeert over de gevolgen van nycturie en mogelijke oorzaken. Tevens krijgt u advies met een arts te gaan praten wanneer u er problemen van ondervindt. Ook kan u hier een Plasmoe Check doen en een Nachtplasboekje downloaden dat na invulling nuttige informatie voor de huisarts kan bieden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten