Met de afwikkeling van je nalatenschap wilt u uw geliefden niet opzadelen, toch?Geschreven door: Marijke Wijnhoven

Een vrij boute stelling, want de meeste nalatenschappen worden afgewikkeld door een naaste, de partner of de kinderen. Meestal gaat dit ook gewoon goed. Wel komen er vaak veel emoties bij kijken. Natuurlijk is er het verdriet van het verlies. Maar ook het feit dat je door de spullen van je geliefde heen moet gaan, is vaak emotioneel moeilijk, soms zelfs belastend.

En als de relatie niet zo warm was, dan ervaart degene die “het klusje” moet klaren dat als vervelend en tijdrovend.

Soms ook gaat het niet zo goed. 33% van de afwikkelingen eindigt in ruzie. In 75% daarvan met onherstelbare relatieschade. Dat is toch bijna 25% van alle nalatenschappen.

Hoe is dit te voorkomen?

ruzie

Registratie

Het helpt enorm als op een makkelijke manier is na te gaan hoe de nalatenschap is opgebouwd, en waar deze uit bestaat. En ook welke verplichtingen de erflater had, die nu kunnen worden opgeheven (denk aan opzeggen abonnementen, afwikkelen polissen en dergelijke).

Natuurlijk kunt u dit zelf regelen. Bijvoorbeeld door centraal in huis een map samen te stellen met alle belangrijke documenten en administratie. Maar een nalatenschap en administratie is vaak zoveel omvattend dat pogingen nogal eens verzanden in half werk.

U kunt ook overwegen om uw nalatenschap te laten registreren bij een professional. Het Register Executeur is gespecialiseerd in het registreren van nalatenschappen en heeft daar een praktisch en veelomvattend softwaresysteem voor ontwikkeld, dat voldoet aan de meest strenge beveiligingseisen. Met uw persoonlijke inlogcode kunt u ook nog eens zelf nagaan wat er geregistreerd is en hoe. Eventuele wijzigingen kunt u, indien gewenst, zelf doorvoeren.

Ook kunt u bepalen wie er nog meer een inlogcode mag ontvangen. Bijvoorbeeld één van uw naasten.

Zo neemt u uw naasten na uw overlijden een hoop zoek- en regelwerk uit handen. Alles is overzichtelijk op één plek vastgelegd. Inclusief uw wensen voor de uitvaart.

Executeur

Regelt u niets, dan moeten uw erfgenamen samen de nalatenschap afwikkelen. Maar u kunt in uw testament ook een executeur benoemen. Dit is dan degene die uw nalatenschap zal afwikkelen. Dat kan een naaste zijn, maar u kunt ook een professioneel executeur benoemen. U kunt aanvullend bepalen wat deze executeur wel of niet mag doen.

Behalve het regelen van de uitvaart kunt u bijvoorbeeld aanvullend bepalen dat deze persoon uw nalatenschap mag beheren. Dat wil zeggen dat hij de schulden betaalt, vorderingen int en legaten afgeeft. Hij mag over de goederen van de nalatenschap beschikken als dat nodig is om de schulden te voldoen. Hij kan ook een speciale opdracht krijgen (bijvoorbeeld een tehuis zoeken voor huisdieren of bepaalde persoonlijke eigendommen vernietigen). Hij maakt de nalatenschap klaar voor verdeling. De verdeling zelf wordt door de erfgenamen gedaan. Wel is de beheersexecuteur verplicht de aangifte erfbelasting te doen. Nog verdergaande bevoegdheden heeft de executeur met afwikkelingsbevoegdheid. Deze mag de nalatenschap ook verdelen.

De executeur en de erfgenamen hebben over en weer een informatieplicht. De executeur moet rekening en verantwoording afleggen en de erfgenamen moeten hem zodanig informeren dat hij zijn taken correct kan uitvoeren. Wel goed om te weten dat de executeur het voor het zeggen heeft. Meestal gaat dat in goed overleg met de erfgenamen. Maar bij onenigheid is hij degene die de beslissing neemt. De anderen hebben zich dan te schikken.

Kijkt u eens op mijn persoonlijke website www.mijnnalatenschapgoedgeregeld.nl voor meer informatie.

Marijke Wijnhoven geeft nalatenschapsbegeleiding en financieel advies.

Wijnhoven erven nalaten

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten