onze vader van Bacchus

Pia Voorn - 16-05-2017


Auteur tekst: onbekend
Type: voordracht

Ik ben op zoek naar een voordracht wat begon met Onze Vader, die…
ging over wijn drinken en lekker eten en nog andere leuke dingen.

Ik wil het graag voordragen voor een 50e verjaardag van een geestelijke, die wel tegen een grapje kan.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
5 reacties

 1. Petronella voorn

  ik ben nog steeds op zoek naar het Onze vader van Bacchus? Het begint:

  Onze vader in de hemel, die ons dagelijks heerlijke wijn schenkt en zalig eten…

 2. petronella voorn

  Het onze vader van Bacchus ? Kan iemand het originele Onze Vader uit een grijs verleden nog? ik ben nog steeds op zoek

 3. Dankjewel voor je reactie. Ik ben hier erg blij mee.
  Het is niet het stukje wat mijn moeder altijd speelde, maar dit is al super. Ik heb in ieder geval iets.

 4. Cor Heuvelmans

  Dit is ook een leuk stukje:
  De Zondagse preek
  In de naam van de spillebeen, in de naam van de haken de teen
  Ik dacht dat de zon al scheen, maar het regende
  Vandaag, eerste zondag van de week is de hoogmis, ter ere van het zilveren paar
  Volgen thans de diensten van de komende week
  Maandag, eerste Maandag van de week om 6 ure opening van de kerk
  Met klokgelui vanuit de pastorie
  Om 7 ure mis met zang ter ere van Janus de Kuyper, die zijn zilveren bestaansfeest viert
  Om 8 ure lof met asperges
  Om 10 ure lijkmis tenminste als er een lijk is, anders zal de koster daarvoor zorgen
  Om 11 ure mis voor de boogschuttergilde
  De gelovigen worden verzocht om goed in hun zakken te schieten
  De eerste collecte is voor de blinde arreme, de tweede collecte is voor de arme blinden
  En de derde collecte is voor de hoge nood van de bisschoppen
  Dinsdag des morgens om 7 ure mis voor de duivenfok vereniging de blauwe geschulpte
  De gelovigen en de ongelovigen worden verzocht hun duiven mee te brengen
  Maar ge moet de manden wel goed gesloten houden opdat er gene er ene laat vliegen
  Om 8 ure dopen van een tweeling, beschuit met muisjes meebrengen
  Voor de pastoorsmeid, want die lust ze zo graag
  Er moeten wel twee bakers meekomen omdat het al wel eens gebeurd is,
  dat de ene twee keer gedoopt werd en de andere helemaal niet
  Om 10 ure mis zonder evangelie, omdat het evangelieboek naar den boekbinder is
  Woensdag we beginnen den dag met gebeden voor den goeien oogst
  Op verzoek van de boeren, die hun volle melk ook al niet meer kwijt kunnen
  Om 8 ure mis met zang, er wordt gezongen de twaalfstemmige mis van Janus Zwik
  In vier porties allemaal meezingen svp
  Om 21 ure huwelijksmis met rouwversiering en de rode loper,
  die al grijs begint te worden
  Er wensen een christelijk huwelijk aan te gaan ten eerst Hannemarie Driesprong, oud 80 jaar, eerst roep
  Ten tweede Mien van Stekkenberg, oud 18 jaar, van beroep niksnut
  En Janus van den Opgoot, van beroep bezembinder, oud 30 jaar, eerste roep
  Voor de tweede keer omdat hij wat doof is
  Ten derde Alexander Kaposki, van beroep poollander,
  meerdere malen gehuwd in Schotland, Polen en Abessiniè met Johanna van de Droest,
  zonder beroep, maar toch goeie vakman, oud 40 jaar, die een blind oog heeft
  waardoor ze niks kan zien
  Ten vierde Wilhelmus Wawouje, van beroep ballonnenverkoper als het mooi weer is
  En Wilhelmina Slopop, zonder beroep, oud 21 jaar, derde roep maar nou heel hard
  Zij die tegen een of meer van deze huwelijken enig beletsel weten worde verzocht
  dit aan de koster bekend te maken, omdat die er meer van wil weten
  Vorig jaar waren er in onze parochie vier grote lijken, zeven kleine lijken
  en dertien huwelijken
  Volgende week zijn er in onze parochie vijf geboortes: 3 jongens en
  4 meisjes, 7 in getal
  En de misdienaars worden verzocht niet meer in hun neus te peuteren
  en van de wijn af te blijven
  Donderdag is er niks te doen, want dan moet de pastoor naar de kapper
  om zijn haar te laten knippen
  Vrijdag, eerste vrijdag van de week, om 6 ure lof met processie en preek, tenminste als de pastoor wakker is
  Om 8 ure schietgebeden aan den heiligen Antonius om verloren geld terug te krijgen
  hetzij verloren met kaarten, verloren met de duiven of met voetbalpoelen
  Verloren geld dat op de kermis is kwijtgeraakt, word niet terugbetaald
  en gebeden hiervoor worden niet verhoord
  Om 9 ure collecte voor de pastoor, want die moet toch ook leven met de pastoormeweid
  Om 12 ure is het biechten voor de mannen, dat maar vijf minuten zal duren
  Zorg ervoor dat ge er allemaal naar toe komt, want na afloop
  is het kaarten in de Blauwe Druif
  Om 3 ure kruisweg voor de vrouwen, zorg dat ge er allemaal je kruis meebrengt
  De kruisweg is deze keer zonder de dertiende statie, omdat die nog bij de schilder is
  Zaterdag om 12 ure uitdelen van de pokkenbriefjes, die er nog geen hebben
  kunnen de pokken krijgen
  Om 10 ure mis voor Hendrika van Zwalmen, die een lopend oor heeft
  Om 11 ure vertrek van de bedevaart naar hakendover, brood en koffie meebrengen
  We zijn tegen de volgende week pas terug, zeg dat maar tegen uw vrouw svp
  Kaarten meebrengen, anders weten we niet wat we onderweg moeten doen
  En aangezien het feest is vandaag van de familie is er gene preek
  IK HEB GEZEE GEHAD

 5. Cor Heuvelmans

  De preek van vader Bachus
  En zij namen en zij vraten en ze zopen alles op
  Alzo vieren we vandaag de feestdag van onze vader Bachus, de patoon van de snevel.
  Nu heeft onze Bisschop mij opgedragen om speciaal vandaag een feestpredikatie
  te houden ter ere van vader Bachus:
  1-Hoe moeten wij vader bachus beminnen
  2-Aan welke gevaren stellen wij ons bloot, wanneer wij zijn raadgevingen in de wind slaan
  3-Hoe zal zijn wrake zijn

  Verleen allen hiervoor uw welwillende aandacht
  Bibere et biberet en biberamus zuipt opdat gij niet vergaan zult door het water
  Aldus volgens de apostel Johan de zuipert, 14e hoofdstuk 15e tot en met 16e vers

  Dierbare zuipers en zuipsters van vader Bachus
  Toen de jongeling van het bitterhuis naar huis werd gedragen, schor en dronken
  van de voorbijgaande nacht, toen sprak hij met hees bezopen stem tot zijn vader:
  Vader wat heb ik gedaan? en zijn vader sprak:
  Mijn zoon, mijn zoon, gij hebt goed gedaan, want gij dronkt wijn en likeur
  en behield u goed humeur
  Zo spreekt vader Bachus ook tot ons.
  Hij de schepper van de snevel
  hij die door u wordt gesmaad en belasterd wee u volg mijn voorbeeld

  Hoevelen zijn er niet onder u die steeds maar koffie, thee en water zuipen?
  Is dat vader Bachus beminnen?
  Neen, dat is hem bespotten en beschimpen.
  Schaamt u zuiplappen om op deze manier vader Bachus te beminnen.
  Dat is zijn heiligdom saboteren op grote schaal
  Doet alles volgens plan
  Distantieer niet maar zuipt, zuipt en volg mijn voorbeeld.

  Tistakwalia non jeukte numerristatiskum vom basis Jacobia. Drinkt bier, wijn, conaq en klare
  en ge zult u helderheid bewaren,
  aldus volgens de apostel Jacobus.
  Wij als ware zuipers en zuipsters van vader Bachus
  moeten drinken dat de snevel
  ons uit de mond, neus en oren loopt.
  Gij moet steeds naar de heerlijke snevel stinken. Gij broeders en zusters van
  Vader Bachus volg mijn voorbeeld.
  Indien gij steeds maar surogaten drinkt, dan stelt gij u aan grote gevaren bloot.
  Ik zeg bloot want wee u die dan voor zijn rechterstoel zal moeten verschijnen.
  Geen zegen, geen genade, geen koorts, geen temperament krijgt gij voor die koffie.
  Thee en water en in plaats van kinderen, krijgt gij allen de waterpokken.
  Ach kom, laat ons daarom allen het vaste voornemen maken om alle koffie-
  en theepotten te laten barsten.
  Ik zeg barsten, gij broeders en zusters
  van vader Bachus, volg mijn voorbeeld.

  Hoe zal zijn wrake zijn dies natalis dags des oordeels
  Als vader Bachus gezeten zal zijn op zijn snevelton en hij zal u allen in u hemdeke en vaan oproepen.
  Dan zult gij rekenschap moeten geven van uw snevelomzet.
  Dan zal hij zeggen tot hen die steeds water gedronken hebben:
  Gij zwakgelovigen, gij vervloekt mij en verzuipt u in de laai laai, volg mijn voorbeeld.

  Maar tot hen die steeds jenever gedronken hebben, zal hij zeggen:
  Gij ware gelovige kom binnen en zet u aan de tafel en de welgevulde vaten.
  En hij zal zeggen: muziek, muziek voor de zuipers en zuipsters van vader Bachus.
  En het engelenzatlappenkoor zal zingen gif me nog ’n drupke, gif me nog ’n drupke
  Volg mijn voorbeeld.

  En nu mijn beminde gelovigen, wil ik nog een enkel woordje spreken over de
  oneerbiedigheid in mijn kerke.
  Dan kome de vrouwen mijne kerk binnensjouwen
  met opgestroopte mouwen en ze douwen en mauwen en ge kunt ’t er niet bij houwen.
  En dan die mannen die lelijke karbouwen, die sjouwen naar de vrouwen,
  hun zakken vol touwen, hun nagels in rouwe, hun poten niet vouwen.
  Maar de duivel zal komen verdomde rabouwen en zal met zijn klauwen
  jullie allen in de beerput douwen.
  Ach laat ons daarom onze poten vouwen.
  En ons berouwen en bidden vol vertouwen dat we nog lang snevel moge houwen.
  Veel voor de mannen en een beetje voor de vrouwen.

  Laat ons bidden
  Onze vader Bachus die in alle kroegen en herbergen zijt
  wees gezegend, geef ons heden ons dagelijks slokje en leidt ons niet in kroegen en herbergen, maar verlos ons van die kleine glaasjes
  Amen

  En ze namen en ze vraten en ze zopen alles op

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten