Schuddeldoek en de pot

Ria Brink - 25-12-2012


Type: voordracht

Ik zoek de voordrachten schuddeldoek de pot!

Wie o wie heeft ze voor me?

Alvast bedankt!
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
2 reacties

 1. Dit is iets anders dan die andere maar ook leuk.

  De Schuddeldouk
  Mit de schuddeldouk ging t er wel ais roar heer,
  het was voak ain gegleer en gesmeer.
  De jongern zellen der wel nait veul van waiten
  en de oldern zel t ook wel nait meer verdraiten.
  Mor ik wil joe geern wat vertèln van toun.
  Wat kon je toch n bult mit zo’n schuddeldouk doun.

  Het begunde smörgens al vroug bie d’heerd,
  den was joe dij schuddeldouk al doalek veul weerd.
  Want joen handen wazzen voel van d’aaske en t rout
  en d’schuddeldouk schoonde dij degelk en goud.
  Den kovvie kloar moaken, de melkers kwammen weer,
  de kopkes mozzen schoon, dus schuddeldouk mos der heer.
  Kinder kwammen van bère of, ook opoe ston op,
  aalmoal gaauw even de schuddeldouk om de kop.
  Den mozzen de kinder noar schoul, t was onder de neuze nog wat glad,
  even de schuddeldouk en ze kwammen weer schier op pad.
  Kwam boer smiddags weer, har wat mizze aan d’handen,
  piepe was wat voel, wol ook nait best brannen,
  even onder de pompe en vot was aal t stof.
  En schuddeldouk dreugde den alles weer of.
  Jan kwam oet schoule, har n bloudneuze kregen,
  bie Hinderkie mos je n flot modder wegvegen.
  Kloas har n dooie moes hail stief in zien haand,
  mor schuddeldouk muik alles weer netjes aan kaant.

  Hai, de muggen haren overaal stippen op doan,
  doar mos schuddeldouk ook even over goan.
  Manlu wazzen veur t eten een borrel gewoon,
  even schuddeldouk deur t glaske den was dij ook weer schoon.
  En kreegn je den veziede op zo’n dag as Nijjoar,
  mit schuddeldouk was je de haile dag kloar.
  Mit euliekouken eten, slim de handen onder t smeer,
  even schuddeldouk pakken en kloar was t al weer.
  Kwam domie op hoesbezuik, och zo’n man dij bai je gain kovvie in n doags kopke aan.
  Mor zundoagse kopkes konnen stovveg soms wezen,
  ook dizze kwoal kon je mit schuddeldouk genezen.

  Zo ging dat mor deur, tot soavends noa t eten,
  stoulen wazzen wat voel, dij mog je ook nait vergeten.
  Dat ging voak hail makkelk, was t toavelschoonmoaken doan
  den kon je over stoulen even mit schuddeldouk goan.

  Leutje potje ging reern, hai, de luier was nat,
  even schuddeldouk pakken en dreuge was t gat.
  Wollen kinder nait luustern of paasden nait op,
  den kregen ze n fleer mit de schuddeldouk om kop.

  Bie winterdag gebeurde t dat schuddeldouk bevroor,
  even in kokend woater en ook dat was weer kloar.
  En omdat t woater toch kookte, joa, zo was t mor net,
  wur doarvan deur moeke vot kovvie mor zet.

  Zo bin ik mit d’schuddeldouk de dag ais rond goan,
  en was elk op bère en t waark was weer doan,
  den huil vot bie d’geutstaine de schuddeldouk wacht,
  tot t waark weer begunde noa de rust van de nacht.

 2. Ria, hier voor jou de schuddeldoek.

  De Schuddeldoek

  Met de schuddeldoek gong er d´r wel ies raar heer,
  het was vaak één gegleer en gesmeer.
  De jong´ren die zult er wel niet veul van weet´n,
  en de old´ren die wilt het ´t liefste vergeet´n.
  Maor ik wil joe graag uut de doek´n doen,
  Wa´j met ´n schuddeldoek allemaol kunt doen.
  Het begunde ´s mörgens al vroeg, met het wark bij de heerd,
  Dan was je de schuddeldoek al daodelk veul weerd.
  Want joen haand´n war´n voel van het roet en de as,
  en hoe kreeg je ze weer schoon, as ´ter gien schuddeldoek was.
  Dan mus ie koffie klaor maak´n, de melkers kwaam weer,
  even de schuddeldoek deur de koppies en schoon war´n ze weer.
  Kinder kwaam van berre, of ootie stun up,
  allemaol gauw ee´m de schuddeldoek om de kop.
  Dan mus kinder naor school, is ´t onder de neuse nog glad,
  ee´m de schuddeldoek en ze kwaam weer netties op pad.
  Kwam de boer ´s middags weer, har wat mest an de haand´n,
  piep was wat voel, wol ok niet te best braand´n.
  Ee´m onder de pomp, dan was´t dikste d´r of,
  en de schuddeldoek dreugde natuutlijk alles weer of.
  Jan kwam oet school, har´n bloedneuse kreeg´n,
  bie Hinderkie mos je ´n vlot modder ofveeg´n.
  Klaas haar ´n dooie moes ien de haand,
  mor de schuddeldoek muuk alles weer netties an kaant.
  Haar´n die mugg´n overaal van die stippies op daon,
  daor mus die schuddeldoek ok ee´m over gaon.
  Manluu war´n met eet´n een borrel gewoon,
  ee´m de schuddeldoek deur de glassies, en die war´n ok weer schoon.
  Kreeg je dan ´s aoms versiede, of zo´n dag as niejaor,
  met de schuddeldoek wa´j de heele dag klaor.
  Dan mus je taofel ofwass´n, zo as dat dan giet,
  o, mensen, wat is dat water ja hiet.
  Flink poes´n en blaos´n, teeg´n de schuddeldoek an,
  zodat men hum veur´t ofdreug´n goed uutwring´n kan.
  Doom´nee kwam op hoesbezuik en zo´n man,
  die bied je gien daags koppie met koffie an.
  De zundagse koppies, die kunt wat stoffig maank weez´n,
  ok disse kwaol kin de schuddeldoek geneez´n.
  Zo gung dat maor deur, tot ´s avons nao ´t eet´n,
  stoel´n war´n wat besmeerd, die muu´je ok niet vergeet´n.
  Dan begun ´t poppie te reer´n, de luier was voel,
  maor de schuddeldoek die reinigt de hele boel.
  Woll´n kinder niet heur´n, manluu paast niet op,
  kreeg´n ze een klets met de schuddeldoek om de kop.
  En bie winterdag den ken je vaak heur´n,
  de schuddeldoek die was oes op de taofel bevreur´n.
  Zo ben wie met de schuddeldoek de dag es rond gaon,
  was ieder op berre, was ´t waark´n gedaon.
  Op ´n blokkie met kopspiekers ligt de schuddeldoek en wacht,
  tot het waark´n weer begunt, nao de rust van de nacht.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten