Troonswisseling 30 april 2013(met dank aan Ilse Steel voor het geleverde materiaal)

Van Koningin naar Prinses en van Prins naar Koning

Op 30 april tekende koningin Beatrix in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Akte van Abdicatie in het bijzijn van haar familie, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de ministers en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De Koningin hield een korte toespraak. Aansluitend las de directeur van het Kabinet der Koningin de Akte van Abdicatie voor, die de Koningin vervolgens bekrachtigde. Tot slot tekenden de getuigen de Akte.

Daarna hielden Beatrix, vanaf dat moment prinses, en koning Willem-Alexander een korte toespraak op het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam, waarna het Wilhelmus werd gespeeld.

Willem-Alexander werd in de middag in De Nieuwe Kerk beëdigd en ingehuldigd tijdens een zogeheten Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer, waarbij hij een toespraak hield en de eed aflegde. Hoewel de plechtigheid in een kerk plaatsvond, heeft de huldiging geen godsdienstig karakter. De betekenis ervan is puur staatsrechtelijk.

akte troonsafstand
Akte van abdicatie Koningin Beatrix Foto: Jan Zweerts.

De eed

De eed of belofte op het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet luidt als volgt:

“Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe Mij God almachtig! (Dat beloven wij!)”

LEVE DE KONING! HOERA, HOERA, HOERA!

De Kamerleden en de afgevaardigden van de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten legden daarna de eed of belofte aan de nieuwe koning af, waarna het Wilhelmus werd gespeeld. Daarna vertrok Koning Willem Alexander en het gevolg naar het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De laatste officiële activiteit rond de troonswisseling was een receptie voor autoriteiten en Kamerleden in het Koninklijk Paleis.

Regalia

Bij een inhuldiging liggen de regalia op de zogeheten credenstafel. Op de tafel ligt tevens een exemplaar van de Nederlandse Grondwet. Een credenstafel is een tafel waarop tijdens een ceremonie (of maaltijd) bijzonder belangrijke voorwerpen staan. Bij de inhuldiging gaat het om de regalia, uiterlijke symbolen van het koningschap. De regalia of rijksinsigniën symboliseren de macht en waardigheid van de koning. Koning Willem II liet deze in 1840 door verschillende edelsmeden vervaardigen.

De kroon symboliseert de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden. De kroon verbeeldt ook de waardigheid van het staatshoofd. Omdat er in Nederland geen kroning maar een inhuldiging is, draagt de koning(in) de kroon nooit op zijn of haar hoofd.

regalia credenstafel
De regalia op de credenstafel.

Naast de kroon bestaan de andere regalia uit:
• de scepter; het symbool voor het gezag van de koning;
• de rijksappel; symbool voor het grondgebied van de koning;
• het rijkszwaard; symbool voor de macht van de koning;
• de rijksstandaard of -banier met het Nederlandse wapen.

kroon koning
Kroon van Nederland tijdens de troonswisseling op de credenstafel.

Koningsvaart

De Gemeente Amsterdam organiseerde op 30 april ’s avonds met medewerking van de Stichting Sail een speciale Koningsvaart op het IJ ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe Koning en Koningin. Na het vertrek bij EYE Film Instituut voer het Koninklijk Paar, begeleid door een botenparade van diverse boten, langs het Oeverpark, via de noordkant van het IJ en de Kop van Java naar het Muziekgebouw aan het IJ. Daar werd de vaartocht afgesloten met een saluut van de aanwezige vaartuigen. Op verschillende locaties langs de vaarroute werd een programma aangeboden met kunst, cultuur en sport. In het Muziekgebouw aan het IJ had het Koninklijk Paar aansluitend een diner met genodigden.

Vlaginstructie troonswisseling

De minister-president besloot, met instemming van de ministerraad, om ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 een bijzondere vlaginstructie te geven. De instructie gold voor alle gebouwen van de rijksoverheid. Gemeenten en provincies werden verzocht overeenkomstig te handelen. De Nederlandse vlag met oranje wimpel werd op 30 april gevoerd tot zonsondergang, klokken werden geluid op verschillende momenten tijdens de dag (na het tekenen van de akte van abdicatie door de Koningin en na de afkondiging van de inhuldiging van de Koning).

Ilse Steel

Bronnen:

Wikipedia

Oranje kinderen

Oranjeweb

www.koninklijkhuis.nl

www.oranje.startpagina.nl

Koninklijke bibliotheek

Historieknet

Isgeschiedenis

Troonswisselingsblog

Terug naar Koningsdag


We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten