Verhalen Dooren 1Melk

In de tijd dat de melkboer zijn producten nog uitventte. Alles ging heel rustig, geen mobieltje of andere plaaggeesten. De melkboer is een flexibel ondernemer en kan tegemoet komen aan de  wisselende wensen van zijn klanten, als die ten minsten een briefje achterlaten. Maar niet alle briefjes  zijn zo eenvoudig als: ,,een extra fles melk”. Vaak zijn de briefjes erg grappig.

 

Melkboer, doet a.u.b. het hekje achter U dicht, want  de vogels pikken steeds de doppen  van de flessen stuk.

 

Geen melk op nr 14 brengen omdat hij dood is voorlopig.

 

Geen melk vandaag , met vandaag bedoel ik morgen, want  ik heb dit briefje  gisteren geschreven.

 

Eén extra fles, kloppen  graag , als dit briefje wegwaait.

 

Kloppen , mijn T.V. is kapot en ik  heb Coronation Street gisteren gemist. Als jij het gezien hebt, wilt je het mij dan vertellen  waarover het ging.

 

Geen melk, wij zijn een weekeind weg. Daarom  verstopt ik dit briefje onder de deurmat zodat niemand het weet.

 

Geld ligt op tafel. Vrouw ligt op bed, pak maar wat je nodig hebt.

 

Vanaf nu om de dag twee flessen melk, en de dagen er tussen een fles , behalve op Woensdag en Zaterdag .

Want dan wil ik geen melk.

 

Sorry , dat ik de rekening niet heb betaald, maar mijn vrouw heeft een baby gekregen en ik loop er al weken mee rond in mijn zak.

 

Beste melkboer, net een baby gehad. Graag nog een  erbij.

 

Martien van Dooren 

27 augustus 2011

Terug naar Verhalen


Het Brabants is de kortste taal van ons land

Uit zuiver economische  gronden wordt die binnen afzienbare tijd in het gehele land  doorgevoerd. Gezien  de vele vergaderingen  scheelt dat 15 % in tijd. De Dikke van Dale  wordt dan “de Dunne van Dale”. Het scheelt aan papier, inkt en de studenten zijn een jaar eerder van school. Allemaal voordelen.

Wij vermelden het hier in het Nederlands, zodat  alle inwoners er mee vertrouwd  zaken  , later  komt  het in het dialect.

 

Mag ik  U uitnodigen  om ergens een plaatsje te gaan zoeken ?

            Ga mar zitte.

 

Wij zijn uitermate te spreken over dit zo goede resultaat.

            ’t Is nie misselijk.

 

Het voorstel dat U ons hebt gedaan heeft bij nader inzien niets om het lijf.

            ’t Is zeik op enen riek

 

In dit stadium hebben wij veel behoefte aan een betrouwbare externe consultant.

            Wat ge wijt ( ver )  haalt is lekkerder.

 

Ik heb met Uw kijk op deze zaak verder niets te maken.

            Ik heb er schijt aan.

 

Wij verwachten niet dat hij zijn grootse plannen ook ten uivoer zal gaan brengen.

            Hij zal zijn  kak wel ophouden.

 

Wanneer U de stukken meer zorgvuldig had doorgelezen zou U tot geheel andere  conclusies zijn gekomen.

            Ge hebt zeker stront in uw ogen.

 

U kunt er op vertrouwen dat mijn woorden juist zijn.

            Dat lieg ik niet.

 

Wij hebben er alle belang bij om U koste wat het kost als partner bij dit project te houden.

            Gij kunt bij ons op de tafel schijten.

 

 

Hieromtrent kunnen wij U op dit moment geen enkele zekerheid bieden.

            We weten het nu niet.

 

Je weet eigenlijk maar nooit wat de toekomst ons zal brengen.

            Ge weet ’t nie.

 

Het betreft hier iemand die slechts een geringe arbeidsprestatie kan neerzetten.

            ’t Is ene luie mieter.

 

De ontwikkelingen gaan op dit moment helemaal de goede kant uit

            ’t loopt als een tiet.

 

Ligt dat binnen  het kader van Uw bevoegdheden ?

            Mag jij dat wel ?

 

Zou U alstublieft nog eens  willen herhalen wat U juist hebt gezegd ?

            Wat?

 

U praat heel wat af maar door de bank genomen beluister ik in Uw woorden niet erg veel dat de moeite waard is.

            Wat een kwats.

 

Wij willen U graag even laten weten dat wij gearriveerd zijn.

            Volluk.

 

Zou ik van U  een verklaring kunne  krijgen over de achtergronden?

            Waarom ?

 

U hebt het geheel en al bij het rechte eind.

            Klopt

 

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer verbaast ben over de geweldige omvang van dit  project.

            Wat een joekel.

 

Het  spijt mij  , U te moeten laten weten dat Uw secretaresse ons onlangs uitermate onheus  heeft behandeld.

            Wat “n molenpaard.

 

Ik denk dat ’t  beste zou zijn om aan onze  samenwerking een einde te maken.

            Daag ( Hawdoew )

 

Ik zou het zeer op prijs stellen dat deze onderneming met grote voortvarendheid wordt  opgestart.

            Ik wil dat ze beginnen.

 

Zou U dat niet meer willen herhalen.

            Hou je mond.

 

Vindt U niet dat ik het met mijn leuke secretaressen  het erg goed heb  getroffen ?

            Wat een ding.

 

Wat kunnen  daarvan nu de gevolgen zijn ?

            Wat zou   ;t  ?

 

Wanner ik een  en ander zo eens overzie, dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik me over de situatie meer dan ernstige zorgen maak.

            Nou , nou , het is wat.

 

Ik moet vaststellen dat hier sprake is van  een zekere mate van breedsprakigheid.

            Wat ’n gezanik.

 

Ongeacht Uw standpunt , insinueren wij op de continuering van het nu begonnen proces.

            Dat wel.

 

De raad van Commissarissen is zeer benieuwd naar het standpunt van de  Directie.

             Wat denk jij ’r van ?

 

Ben U er misschien op uit om  dit conflict te laten escaleren ?

            Zulke stront ?

 

Laten wij er allemaal nog maar eens een paar nachtjes over slapen.

            Zachtjes aan.

 

 

 

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat U onze onderneming bij de afweging welke organisatie het eerst in aanmerking komt voor behandeling van zijn zaak, over het algemeen achter  in de rij plaatst.

            Wij hangen aan de laatste men.

 

Kunt U ons laten weten waar Uw wensen naar uitgaan ?

            Wat wilde ?

 

U moet ons bij deze onderneming niet voor de voeten lopen.

            Ga uit de weg.

 

U heeft drie pogingen om achter de waarheid te komen.

            Drie keer raden.

 

Ik moet wat U daar zegt als volstrekte onzin bestempelen.

            Wat een kwats.

 

Daar ben ik helemaal voor.

            Juist. ( sjuust )

 

Ik zou die mijnheer bij gelegenheid eens  laten weten dat wij zeer ontevreden zijn

             Slaat  er op.

 

Denkt U dat een vorm van samenwerking met onze organisatie een haalbare kaart is.

             Ga je mee ?

 

Daar zult U op generlei wijze achter kunne komen.

            Weet je toch niet.

 

Waarom kijkt U mij met zulke grote ogen aan ?

            Wat kijk  je.

 

Waarom brengt U toch altijd zoveel bezwaren naar voren ?

            Wat ’n dwars knuppel.

 

Vindt U het wel op zijn plaats om U op dit moment in deze zaak te mengen ?

            Waar bemoeide je mee?

 

 

Waar wij spreken over zulke grote bedragen kan een zo kleine bijdrage geen erg groot verschil maken.

            Dat beschiet er niet aan.

 

Zo iets dergelijks ben ik eigenlijk helemaal niet van plan.

            Dat denk toch niet.

 

Ondanks  onze toch niet geringe expertise op dit gebied  is het moeilijk een betrouwbare prognose te maken over de vooruitzichten.

            Het is precies hoe ’t valt.

 

Ik hoop dat U zich tot het uiterste zult inspannen.

            Vliegt er tegenaan.

 

Tot mijn genoegen kan ik U laten weten dat er bij de uitvoering van ons project sprake is van snel  voortgaande progressie.

            Wij zijn een heel eind opgeschoten.

 

Wij moeten ons wel terdege realiseren dat iedere keuze, hoeveel voordelen die ook mag hebben  , natuurlijk ook, altijd een reeks van bezwaren met zich zal meebrengen.

            Ge moet het  goede met het kwade nemen.

 

Dat behoord zeker wel tot de mogelijkheid.

            Dat kan.

 

Dat licht in de lijn der verwachtingen.

            Zo dat.

 

Hiermee verwacht ik geen problemen te ondervinden.

            Makkelijk zat.

 

Het leven gaat niet altijd over rozen.

            ’t Is wat.

 

Bent U daarvan toevalligerwijze op de hoogte ?

            Weet jij ‘t.

 

Hier  ben  ik wel zeer verwonderd over,

            Aller me jeetje.

 

 

Is hier misschien iemand die ons wat meer inlichtingen over deze persoon kan geven ?

             Wie kent  die mens ?

 

U zult begrijpen dan ik tegen deze achtergrond geen zin heb om onze relatie nog te stimuleren.

            Ge kant de pot op.

 

Ge moet de zaken niet door elkaar halen.

            Nie zo busselen.

 

 Wanneer ik U was zou ik niet meer op deze zaak terugkomen. 

            Hou je mond.

 

Ik wil onze gastheer na deze heerlijke lunch laten weten dat wij graag bereid zijn hem  op  onze beurt te verwelkomen.

            Kom de schade maar terug halen.

 

U zult het met mij eens moeten zijn dat hier sprake is van een groot  en zeer gecompliceerd  object.

            ’t Is heel veel werk.

 

Nu maken wij  met zijn alle  , pas op de plaats.

            Wacht es  even  ( efkes.)

 

Ik wil graag aandringen op een spoedige afhandeling van deze zaak.

            Opschieten.

 

Ik ben van mening dat U zich ten aanzien van de te verwachten  risico s veel te voorzichtig  opstelt.

            Wat ben je toch een zeikerd.

 

De hele woordenbrij van U lijkt vooral een poging om Uw ontbrekende deskundigheid over dit onderwerp te verhullen.

            Kwats toch niet zo.

 

 Hebt  U in deze zaak al een beslissing genomen ?

            Wat doe je?

 

U zult begrijpen dat wij over deze gang van zaken uitermate ontevreden zijn.

            ’t is schande.

 

U dient er wel rekening mee te houden dat deze gang van zaken ernstige consequenties met zich mee zullen brengen.

            Gij zal het besnieten.

 

Ik denk dat wij na alles wat hier gebeurt is  beter afstand kunnen nemen van deze persoon.

            Schop hem buiten.

 

Dit wordt door mij als bijzonder teleurstellend ervaren.

            Dat is zonde.

 

De door U aangeleverde kostenopstelling roept bij ons nogal wat vraagtekens op.

            Veel te duur,

 

Mogen wij U dit als een uitzonderlijk geschenk aanbieden ?

             Hier , voor jou.

 

Als  alle aanleiding om  zeer verontrust te zijn over de financiële toestand van deze onderneming .

            ’t ziet er lelijk uit.

 

Ik voel er niets voor om nog langer aan de uitvoering van dit project te werken.

            Ik doe  het niet meer.

 

Wat U mij verteld verbaast mij ten zeerste.

            Wat zeg je nou ?

 

Indien U  er op staat om aan Uw opvattingen vast te houden.

            Dat je dat doet.?

 

Is er nog iemand die een kopje koffie wil drinken, als dat niet het geval is roep ik de juffrouw om de zaak weg te halen.

            Moete jullie nog koffie, anders mik ‘m in de gootsteen.

 

U kan spoedig een nader bericht van ons verwachten.

            ’t Komt er aan.

 

Ik wil met deze gang van zaken eigenlijk liever niets meer te maken hebben.

            Verrekt met de rommel.

 

Met alle  vormen van plezier.

            Graag.

 

Dat u het niet met ons eens bent , dat Uw uitgavenpatroon geen gelijke tred houdt met de door U gegenereerde inkomen ?

            Gij scheidt hoger als uw kont zit.

 

U moet nu eens ophouden met zo vanuit de hoogte op al onze inspanningen  neer te kijken.

            Hou op.

 

Wij zijn U uitermate erkentelijk voor de vele inspanningen die U hebt getroost.

            Dat ge bedankt bent weet je.

 

De hele gegeven situatie overwegend , is een ernstige  reden om surseance van betalingen aan te vragen.

            Ik speel niet meer mee.

 

Ik stel voor dat wij deze mijnheer eens terdege zeggen waar het op staat.

            Slaat hem op z’n kop.

 

Ik vraag me af of deze mijnheer wel helemaal goed bij zijn verstand is.

            Hij is zo gek als een ui.

 

De gecompliceerdheid van dit probleem maakt dat wij het overzicht over de materie  beginnen te verliezen.

            ’t Zit lelijk in de knoop.

 

Geloof niet dat hij in deze materie  beschouwd moet worden als een bij uitstek deskundige.

            Hij heeft er geen weet van.

 

Ik adviseer U daarmee terdege rekening te houden.

            Da.s U geraden.

 

Hebt U hiervan terdege kennis genomen ?

            Weet je dat?

 

Wij komen   voor een afspraak net de Directeur,

             Is jullie Jan thuis?

 

 

Deze informatie is helemaal  nieuw voor mij.

            Daar weet ik niets vanaf.

 

Hij was geheel en al buiten zichzelf van boosheid.

            Hij is zo kwaad als een riek.

 

Succes . 

Martien van Dooren 

2 augustus 2011

Terug naar Verhalen


Pastoor Van den Udenhout

Het speelde zich af in de jaren dat de mensen zelf nog een varken slachtten. In die tijd werd ook van elke gebeurtenis een liedje gemaakt. Het varken van de  Pastoor Van den Udenhout  was geslacht en ‘aan de kant gemaakt’. De ham hing in de rookkast, de worst in de weckflessen en het spek zat in een kuip met zout. Deze kuip stond in de kelder, doch wel kort bij het kelderraampje. Het spek was uit de kuip gestolen en de Pastoor was woedend. De pastoor liep door het Dorp, een jongen van een jaar of elf zong een liedje: “Pastoor Van den Udenhout, jullie varken zit bij ons in het zout.”

 Ha, dacht de Pastoor, nu  heb ik de dief zo te pakken en riep de jongen bij zich. “Zo knaap, is dat waar ? en als jij dat zondag van de preekstoel  heel hard durft af te roepen krijg je van mij twee kwartjes.” Dat was afgesproken.

De jongen liep al huppelend  door het dorp. Twee mannen zaten op een terras aan een biertje en riepen de jongen en vroegen: Waarom ben je zo blij ? Ik krijg van de Pastoor twee kwartjes was zijn antwoord. En  hij zong het versje, al was het maar van de voorpret wegens de twee kwartjes.

“De Pastoor Van den Udenhout, jullie varken zit bij ons in het zout.” De twee  mannen  zeiden  tegen de jongen. Als jij zondag op de preekstoel  ons liedje zingt, dan krijg jij een gulden.

Het werd zondag. De Pastoor had van uit de preekstoel zijn gebruikelijke  preek voorgelezen en zei: ,,Geachte parochianen. In ons zo rustige dorp gebeuren schandalige dingen die niet door den beugel kunnen. Een kleine onschuldige jongen zal hier eens duidelijk en voor altijd ‘De Waarheid’ komen vertellen. De knaap kon net met zijn kin over de rand kijken en zong:

“De Pastoor Van den Udenhout slaapt bij de meid en is niet getrouwd !” 

Martien van Dooren 

2 augustus 2011

Terug naar Verhalen


Geruchten in ons bedrijf

Sedert enige tijd doet in ons  bedrijf het gerucht de ronde, dat één van de Dames op kantoor  zwanger zou zijn van één van de Heren. Naar aanleiding hiervan  heeft de Directie besloten een  onderzoek te doen instellen naar de betrokkenheid van dergelijke geruchten. Hiertoe werd een speciale commissie van onpartijdige medewerkers benoemd. Deze commissie is na een onderzoek van drie dagen tot de conclusie gekomen  dat het genoemde gerucht beslist onjuist is.

                                      omdat

  1. In dit bedrijf nooit iets met liefde gedaan is.

  2. Een vruchtbare samenwerking nog nooit heeft plaatsgevonden.

  3. Er binnen dit bedrijf nog nooit iets binnen 9 maanden tot stand is gekomen.

  4. De vergrijzing in dit bedrijf zo is toegenomen, dat geen medewerker meer klaarkomt.

  5. De werktijd zodanig is ingekropen, dat het onmogelijk is in de beschikbare tijd zoiets klaar te spelen.

Wij geloven dat hiermede het gerucht voldoende  ontzenuwd is,

    Ondertekend. 

    De Directie,

Martien van Dooren 

31 juli 2011

Terug naar Verhalen


De onherroepelijke geboden van de Chef

1.     De Chef  heeft gelijk, de Chef heeft altijd gelijk.

2.     Als een ondergeschikte gelijk heeft, dan treedt artikel 1 in werking.

3.     Een Chef eet niet , hij nuttigt  iets.

4.     Een Chef komt niet te laat, hij is ergens opgehouden.

5.     Een Chef  heeft geen verhouding met zijn secretaresse, hij  voedt haar op.

6.     Een Chef leest niet de krant tijdens zijn werk, hij bestudeert hem.

7.     Men komt het kantoor van de Chef binnen met  zijn eigen ideeën, doch men verlaat het weer met de ideeën van de Chef.

8.     Als de ideeën van een ondergeschikte goed zijn, zijn ze niet langer zijn ideeën, maar  die van de Chef.

9.     Een Chef blijft Chef, zelfs onder de douche.

10. Hoe meer kritiek men op de Chef heeft, hoe minder kans op promotie.

11. Chefs mogen niet trouwen, teneinde te voorkomen dat hun aantal  toeneemt.

12. De Chef drinkt niet, hij proeft.

13. De Chef slaapt niet, hij rust.

14. De Chef verlaat nooit zijn post, hij wordt  weggeroepen.

15. Indien men kritiek op de Chef heeft, brengt men kritiek op zichzelf uit.

16. Al wat veroorloofd is voor de Chef, is verboden voor het personeel.

17. De Chef is alwetend, hij denkt voor anderen.

Martien van Dooren 

30 juli 2011

Terug naar Verhalen


Apen vervangen

Geachte Heer,

U vraagt zich af vanwaar dit schrijven. Nu dat kan ik wel even  uitleggen. Door de strenge koude van de afgelopen winter zijn namelijk  vele van onze apen doodgegaan. Zowel chimpansees als gorilla’s  tot bavianen  toe.

Daar wij vrezen dat het de komende winter weer hetzelfde wordt, hebben wij besloten onze apen te vervangen door mensen, omdat deze beter tegen de koude kunnen. Dit moeten echter wel mensen zijn die op apen lijken  en dierlijke geluiden uitstoten.

Onze keuze is op U gevallen.

———————————–

 Na  een zeer lange en strenge selectie bent U eindelijk uitverkoren. Dit is namelijk voor U en Uw familie goed nieuws. Voor Uw familie, omdat zij van U verlost zijn en voor U, omdat U eindelijk goed te eten zult krijgen.

U hoeft namelijk zelf geen eten mee te brengen, want U krijgt  hier bij ons in Blijdorp zoveel apennootjes en bananen toegeworpen dat wij vermoeden, Uw  gulzigheid en vraatzucht kennende, dat U zich  binnen de korstte keren zo vol zult proppen, dat U geen verdere  maaltijd behoeft.

De eerste dagen zult U ook aan een ketting moeten liggen en komt U  door Uw postuur en intelligentie als uiterlijk het beste in aanmerking voor de vervanging van een:

Personeel

Het is niet gauw goed, want …………………………………………….

 

Kom  je te laat, dan geef je een slecht voorbeeld

Kom je te vroeg , dan ben je aan het rondneuzen of blij is thuis weg te zijn.

 

Blijf je overwerken, dan ben je een uitslover.

Ga je op tijd weg, dan heb je geen hart voor de zaak.

 

Ben je nauwgezet, dan ben je een peuteraar,

Ben je het niet, dan ontbreekt de finishing touch.

 

Pleeg je overleg , dan durf je niet zelf te beslissen.

Vaar je op  eigen kompas, dan ben je eigenwijs.

 

Neem je iemand apart, dan schep je een onderonsje.

Doe je het niet dan ben je te onpersoonlijk.

 

Ben je aardig, dan wil je de getapte jongen spelen.

Houd je afstand dan heb je verbeelding.

 

Laat je anderen iets voor je opknappen, dan ben je een afschuiver.

Pak je het zelf aan, dan ben je een zelfdoener die zichzelf onmisbaar vindt.

 

Stappen er een paar mensen op, dan kun je niemand houden.

Blijft iedereen, dan wil niemand die vastgeroeste club hebben.

 

Kom je met nieuwe  ideeën , dan ben je een nieuw stichter.

Als ze niets  hebt, dan komt er niets uit je koker,

 

Heb je succes, dan was het toeval of geluk.

Loopt het mis , dan was het immers toch  voorspeld…………………

Martien van Dooren 

30 juli 2011

Terug naar Verhalen


Eend met whisky

(voor 6-10 personen)

Koop een eend  van ongeveer 5 Kg,  twee grote  flessen Schotse whisky, spelreepjes en een fles oliefolie.

De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden. Een  longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. De whisky  opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven. De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken. Het tweede glas whisky leegdrinken en de eend in de oven zetten.

Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubber met whisky. De glaven leegdiinken en de scherven van et eeiste glav oplapen. Nog en naiff glav insjenke en leedlinke . Na en naiff uui de hoven opedoen omdeend te sjekkn. Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povekand van de linkerand toen.

Danove nen sgop geve, twee glaveskiinsjenke en tmiddeste glas leegdwinke. De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel vastpakke, De blantwondezalf op de ninnenkand van de regtehandtoen en deent oprape.

Deent nogis oprape en met nen antdoek de bwantwonesaiv van deent vege. Ze hande ontvette me viskey en de tupe ssalf veeoprape. Tkapotte glazzopvege andeent terug indehove doen, De heent oprape en dove  eers opedoen.

De  twwiede fies biski opendoen en overeindzette. Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege. Nogis opstaan van de vjoer en tovhma blijve zitte. De bles op de grondzette. Uide bles drinke wande glave sijn opef kapot. Denöve aftette , deooge sluiten en ornvalle.

De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren  feestbestek. De gehele rest van de middag en vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen, de muren en plafond schoonmaken. De glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg  Paracetamol en Maagzout kopen. Succes . 

Hobbykok

Martien van Dooren 

26 juli 2011

Terug naar Verhalen


Snapt U het ?

1. Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd ?

2. Als maïsolie van maïs wordt gemaakt. Hoe zit het dan met babyolie ?

3. Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkant van de tube .?

4. Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken  eerst een afspraak maken ?

5. Als het vandaag 0 graden is en morgen wordt het 2 keer zo koud, hoe koud wordt het dan morgen ?

6. Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geschilderd is moeten ze even voelen ?

7. Waarom bestaat citroenlimonade voor de grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen ?

8. Leven  getrouwde mensen langer of vinden ze dat alleen maar ?

9. Met welke snelheid wordt het donkerder ?

10. Hoe pak je piepschuimballen in als je  het  wil opsturen ?

11. Is er een ander woord voor synoniem ?

12. Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt, kan hij dan wegens  gijzeling veroordeeld worden ?

13. Waarom  wordt er geen kattenvoer met muizensmaak verkocht ?

14. Hoe zouden stoelen er uitzien als onze knieën aan de andere kant zaten

15. Waarom loopt je neus , terwijl je voeten ruiken ?

16. Waarom gaan vrouwen nooit alleen naar het toilet ?

17. Als niets in een teflonpan plakt, hoe zit teflon dan vast aan de pan ?

18. Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur ?

19. Waarom worden voor de  ter dood veroordeelden in de VS steriele  naalden gebruikt ?

20. Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room ?

21. Hebben blinde eskimo’s blindegeleide sleehonden ?

22. Waarom zitten er in vliegtuigen  zwemvesten in plaats van parachutes

23. Hoe komt de bestuurder van de zout strooiwagen op zijn werk ?

24. Als  de zogenaamde zwarte doos  van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom maken ze de vliegtuigen niet van dat materiaal ?

25. Worden er voor zigeunerschnitzel  echte zigeuners gebruikt ?

26. Hoe zit het dan met Koninginnen soep ?

27. Ondanks het eten van blinde vinken , vliegen er nog veel vinken rond ?

                             Ik snap het in ieder geval niet.

Martien van Dooren 

26 juli 2011

Terug naar Verhalen


Als je ouder bent

Als jongeren moe zijn dan zijn ze aan vakantie toe,

Als ouderen moe zijn zegt men: ,,ze takelen af.”

 

Als jongeren bezwaar maken, zijn ze alert,

Als ouderen bezwaar maken hebben ze het niet goed begrepen.

 

Als jongeren verliefd zijn voelen zij zich jong,

Als ouderen verliefd zijn vindt men dat kinderachtig.

 

Als bij  jongeren iets mislukt, zegt men: ,,volgende keer beter.”

Als ouderen dat overkomt zegt men: ,,ze worden dement ..”

 

Als jongeren depressief zijn hebben ze problemen,

Als ouderen depressief zijn  moeten ze niet zeuren.

Martien van Dooren 

25 juli 2011

Terug naar Verhalen


Horeca  Prijslijst

Al onze prijzen zijn incl.

BTW

AOW

AWW

WAO

WWW

GAK

RWW

Loon belasting

Straat belasting

Riool belasting

Milieu belasting

Oppervlaktewater belasting

Reiniging rechten

Gasverbruik

Waterverbruik

Elektraverbruik

BUMA rechten.

STEMRA rechten

Glasverzekering

Brand verzekering

Inbraak verzekering.

Arbeidsongeschiktheid verzekering

W.A. verzekering

Bijdrage , Kamer v koophandel

Bijdrage bedrijf s verzekering

Keuringsdienst voor waren

Inkomsten belasting

Accijns belasting

Vastgoed belasting

Gemeente belasting

Geluidsoverlast belasting

Honden belasting ter bewaking van al Uw eigendommen.

Bijdrage aan de carnaval  en verder een tiental andere verenigingen. 

 

Geachte klant wil U snel bestellen , bij de Regering broeden ze een

geheel  NIEUWE  BELASTING  UIT.

 

De Directie.

Martien van Dooren 

25 juli 2011

Terug naar Verhalen


Bloemlezing  uit brieven die binnen zijn gekomen op het huisvestingsbureau van onze Gemeente.

      1.  Mijn 15- jarige  zoon slaapt noodgedwongen bij zijn 13- jarige tweeling  zusje in de kamer.

      2.  In ben vrij van politiek en geloof.

      3.  Mijn vochtontwikkeling in de huiskamer is niet meer te harden

      4.  Even leg ik mij neer om U enkele letters toe te dienen.

      5.  Mag ik ruilen met mijn buurman, daar die man weduwe is en geen  kinderen heeft.

       6. Ik heb een lekkaasje op zolder en dat is naar beneden gekomen.

       7.  Ik vraag U niet om een woning, want die heb ik. Daarom vraag ik om een andere woning.

       8. De hond  blaft de hele avond door en met de kat is het zelfde het geval.

       9.  De drollen  drijven door de gang, daar moet ingegrepen worden.

      10. Het 5de kind is op komst en staat voor de deur.

      11. Ik zit uit nood in een onverklaarbare woning.

      12. Mijn man loopt met brongieters en borsten piepen ook.

      13. Ik moet elke dag bevallen en zodoende wordt mijn woning te klein.

      14. Ik ben s´ winters aan de steun en s’ zomers uitgeleverd aan een ijswagen.

      15. Ik zou graag een aanval doen op Uw goedheid.

      16. Weleerwaarde Heer burgemeester, hiermede kom ik U een aanzoek doen en wel voor een andere woning.

      17. Reeds ruim 6 jaar ben ik getrouwd met een kind  van 2 ½  jaar.

      18. Mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een gat geeft.

      19. Ik  eis, dat ik net zo opgeschilderd wordt als  mijn buurman.

      20. Met eerbieding beschuldigen richt ik mij tot U hoogheid.

      21. W.C. is lek, aangezien wij er met zijn dertienen wonen.

      22. Die woning wordt veel te klein , want ik krijg er ieder jaar een kind bij, mijnheer de Burgemeester, daar moet U toch wat tegen doen.

      23. Wilt U naar mijn bovenkamer laten kijken, die zit vol beesten.

      24. Mijn water loopt steeds maar door.

      25. Ik lig al twee jaar met igias op bed. Ik hoop dat ik het goed schrijf, anders denkt U dat het een Poolse  violist is.

      26. Wilt U het zaakje van mijn buurman eens goed laten onderzoeken, want daar zit een luchtje aan.

      27. Het  vocht dringt door de muur van de slaapkamer van mijn schoonmoeder die helemaal beschimmeld en verrot is.

      28. U kunt  voelen dat mijn geval niet in orde is. Doet U het eens.

      29. Ik wil mijn gat gedicht hebben . Ik heb er last van.

      30. Stelt U zich een voor Burgemeester, U en Uw gezin, schijtend op een emmertje.

 

Martien van Dooren 

25 juli 2011

Terug naar Verhalen


Familieaangelegenheden

Mijn vader en ik woonden samen en bezaten een televisie en een radio. Hij was weduwnaar en ik was ongetrouwd. Beneden ons woonde een weduwe en haar dochter , beiden schoon  van uiterlijk en zonder televisie en radio.

Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde haar. Toen begon de ellende …………………………

Daar mijn vader de dochter van mijn vrouw en dus ook mijn dochter trouwde, is zij thans mijn moeder. Ik ben echter tegelijkertijd haar  Vader omdat ik met haar moeder getrouwd ben.

Mijn  Vader werd echter ook de schoonzoon van zijn schoonmoeder en ik ben dus zijn schoonvader aangezien ik met zijn schoonmoeder getrouwd ben. Maar dat is nog niet alles ……………………………………

Mijn vrouw kreeg een zoon en nu begint de ellende pas  goed. Mijn Zoon is in de eerste plaats mijn zoon,  maar verder de broer  van mijn schoondochter omdat die de dochter  van mijn vrouw is. Hij is tevens de zwager van mijn vader. Ik ben de neef van mijn zoon en daardoor  ook de neef  van mijn schoonmoeder omdat die zijn zuster is. Dus  mijn schoonmoeder is ook mijn tante.

De jonge vrouw  van mijn vader werd moeder en haar zoon werd dus mijn broer. Verder is mijn eigen zoon de oom van mijn kleinkind omdat hij de broer van mijn dochter is.

Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want hij is het kind van haar dochter en ik ben als man  van mijn vrouw  zijn grootvader, dus de grootvader van mijn broer en, aangezien de grootvader van mijn broer ook de mijne is, ben ik dus mijn eigen grootvader.

Maar één ding is zeker. De wet laat immers niet toe dat een vader, diens zoon en kleinzoon samen onder de wapenen zijn. Ik kan dus verzoeken mij van Militaire Dienstplicht te ontheffen.

Diepdenker

Martien van Dooren 

25 juli 2011

Terug naar Verhalen

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten