Home / Voordrachten / De Baard

De Baard


Uit de Bonte Dinsdagavond Trein
Komische schets voor 6 personen
Gespeeld door Willy Walden, Piet Muyselaar, e.a.

Situatie:
Een kamer. Links een zetstukje met een deur, voorstellende de hoek van een slaapkamer, die gedeeltelijk in de andere kamer gebouwd is. De deur staat open en men ziet vanuit de zaal een waschtafel met spiegel.

Personen:
Lou
Zijn vrouw
Haar vriendin

en de bridge-vrienden
Willem
George
Piet

Vriendin
Wat doe je down vandaag. Huiselijke zorgen?

Vrouw
Ik zou deze vacantie zoo graag eens een maandje naar een badplaats willen. Maar ik kan m’n man er niet toe overhalen. Die is voortdurend op reis voor z’n zaken, en dan wil ie z’n vacantie thuis doorbrengen.

Vriendin
Zeg dat je overspannen bent. Dat je noodzakelijk eens verandering van lucht moet hebben.

Vrouw
Gelooft ie niet. Ik ben nooit overspannen. Ik ben belachelijk, burgerlijk normaal.

Vriendin
Maar doe dan, alsof je overspannen bent.

Vrouw
Gelooft ie niet.

Vriendin
Doe dan alsof hij overspannen is. Zeg dat ie naar een badplaats moet.

Vrouw
Ja, hij is achterlijk.

Vriendin
Dat hangt er van af. Hoe je ’t aanpakt. Zeg dat ie z’n baard moet laten afscheren.

Vrouw
Maar hij heeft toch geen baard ?

Vriendin
Juist daarom. Je houdt pertinent vol, dat ie een baard heeft.

Vrouw
Maar dan denkt ie dat ik mal ben.

Vriendin
Ook goed. Dan stuurt ie je misschien alleen naar een badplaats.

Vrouw
’t Is te probeeren.

Vriendin
Ik zal je helpen. En komen er vanavond menschen om te bridgen ?

Vrouw
Ja ?

Vriendin
Die zal ik ook inlichten. Tot straks.
(Af)

Vrouw
’t Zal mij benieuwen. 0 – daar is ie.

Lou
Dag schat…. Drie weken lang heb ik je niet gezien….

Vrouw
(Kijkt hem verbaasd aan)

Lou
Wat sta, je me aan te staren ?

Vrouw
Heb je – je baard laten staan ?

Lou
(Voelt aan zijn kin)
Baard laten staan? Ben ik zoo slecht geschoren?

Vrouw
Maak geen grapjes. ’t Is geen ge­zicht. Je bent net Barbarossa.

Lou
(Voelt onwillekeurig aan zijn kin)
Jij moet een bril gaan dragen, geloof ik.

Vrouw
(Begint te pruilen)
Ja, maak er maar grapjes mee! Maar ik vind het afschuwelijk. Een jongeman met een lange baard. Ik wil geen man met een baard! Ik. . . . ’t Is verschrikkelijk.
(In tranen, opgewonden af)

Lou
(Blijft verbluft achter…. Voelt voor alle zekerheid nog eens aan zijn kin. Kijkt in den spiegel. Daarna een blik in de richting waar zij verdwenen is.)
Die is van Lotje getikt.

Vriendin
(Op)
Dag Lou….

Lou
Dag Ans.

Vriendin
(Staat opeens versteld)
Zeg….

Lou
Wat nou weer.

Vriendin
(Verwonderd)
Sinds wanneer draag jij een baard?

Lou
Hè ?

Vriendin
Ik had je haast niet herkend.

Lou
Ga jij nou ook al beweren dat ik een baard heb ? Ik heb geen baard! Ik ben zoo glad als een flesch! – Hier, voel maar.

Vriendin
(Voelt)
Hij is wel mooi zacht, zeg. – Maar ik vind je veel te jong voor een baard.

Lou
Zeg, ben je nou heelemaal…. Ik heb geen baard! Idioot.

Vriendin
Idioot ? – hoor eens – jij bent niet erg charmant voor je gasten.

Lou
Ja, maar ik ben toch niet gek! Ik heb geen baard! Kom nou eens hier….

Vriendin
Nee! – Ik laat me niet beleedigen!
(Gepikeerd af, waar ook zijn vrouw zich moet bevinden)

Lou
(Alleen)
(Voelt weer aan zijn kin. — Inspecteert zich opnieuw in den spiegel. – Schudt het hoofd – begint dan opnieuw te twijfelen en tracht de baard onder zijn kin net als een vlieg, plotseling te vangen. Zit daarna even in gedachten – opent langzaam zijn koffertje en haalt zijn scheergerei eruit)
Misschien word ik bijziende. Ik zal me maar eens scheren.
(Met zijn scheergerei af)
(Men ziet in den spiegel hoe hij zich inzeept en scheert)

Vrouw & vriendin
(Samen op)

Vriendin
(Gaat op haar teenen kijken)

Vrouw
Wat doet ie ?

Vriendin
Hij staat zich te scheren. Let op – het lukt.

Lou
(Achter hoort men spuiten van een vaporisateur)

Vriendin
Hij is klaar.

Vrouw
Kom.
(Samen weer af)

Lou
(Op)
Ziezoo – nou ben ik van het geklets af.
(Bergt zijn scheergerei weer in zijn koffertje – geluid links)
Wie is daar ? – 0, ben jij het Willem ?

Willem
(Op)
Zoo Lou….
(Plotseling verbaasd)
Nee maar….

Lou
Wat: nee maar….

Willem
Haha! De baardaap!

Lou
Wat zeg je ?
(Begint angstig te kijken)

Willem
Kerel – geen gezicht – die bos haar aan je kin!

Lou
Kom nou – maken jullie een grapje met me ?

Willem
Grapje ? – Ik sta perplex. – Jij met een baard! Je moet er even aan wennen hoor.

Lou
Ja, maar ik heb geen baard. Ik heb me net geschoren.

Willem
Hij is goed….

Lou
Hij is goed? – Ik heb geen baard. Begrijp je wel. Je moet je familie in de maling nemen.

Willem
Zeg, ben je overspannen ?

Lou
Ik? – Heelemaal niet.

Willem
Wat zegt je vrouw er wel van ?

Lou
M’n vrouw ? Die beweert ook dat ik een baard heb! Maar ik heb geen baard – dat zie je toch ?

Willem
Nou – blijf maar kalm. Ik ga even je vrouw begroeten.
(Draait zich nog eens om)
Haha! Die Lou – met. die matras aan z’n kin.
(Af)

Lou
(Wil hem eerst woedend naloo­pen. Bedenkt zich. Voelt bedachtzaam aan zijn kin. Trekt aan een denkbeeldi­gen baard en zegt „Mé. . é. …)
Zou ik overspannen zijn?
(Kijkt weer in den spiegel. Keert den spiegel om. Roept richting rechts:)
Idioten. Ik heb geen baard!
(Twijfelt toch, en voelt eerst aan zijn kin – slaat dan met de vlakke hand op zijn wang. Kijkt met zijn kin naar voren opnieuw in den spiegel. Neemt een schaar en knipt een denkbeeldigen baard af. Zet den spiegel weer neer en haalt zijn scheergerei opnieuw uit het koffertje.
(Met scheergerei af.)
(Men ziet in den spiegel hoe hij zich opnieuw scheert.)

Vrouw, vriendin
en Willem
(Met z’n drieën op)

Vrouw
Wat doet ie ?

Vriendin
Hij scheert zich opnieuw.

Willem
Ja – hij begint zelf te twijfelen.

Vrouw
Ik begin medelijden met ‘m te krijgen.

Vriendin
Nog even – en dan ga jij naar een badplaats.

Willem
Kom – hij is klaar!
(Op hun teenen af)

Lou
(Op)
(Veegt nog met een hand­doek over zijn kin. Bergt zijn scheergerei weer in het koffertje) Zoo. – En laten ze me nou geen woord meer zeg­gen over een baard.
(Strijkt nog eens zelfbewust met de hand over zijn kin)

George
Ha! Dag Lou….

Lou
Zoo George. Kom je bridgen ?

George
Zeg. – Wat nou?
(Kijkt hen verbaasd aan)

Lou
Je wil toch soms ook niet beweren dat ik een baard heb.

George
Nou – baard is het woord niet. Een plumeau! Haha! Lou met een baard.

Lou
Dat lieg je!

George
(Schrikt)
Kerel – wat heb je ?!

Lou
Géén baard!
(Pakt zijn hand)
Hier! Voel – Gek!

George
Je bent aardig overspannen geloof ik.

Lou
Ja, dat kun je zeggen. Maar toch heb ik geen baard.

George
Nou ja…. Enfin – hij staat je goed!

Lou
(Schreeuwt)
Ik heb geen baard! – Hoor je! Ik heb geen baard!

George
Man, je maakt me bang!
(Haastig af)

Lou
Ze zijn hier in huis allemaal getikt.
(Voelt toch weer aan zijn kin. Hoort gerucht links)
Wie is dat nou weer. 0, Piet.

Piet
(Op)
Dag meneer.

Lou
Dag meneer ?

Piet
Nee!…. Lou! – Ik had je niet herkend!

Lou
(Giftig)
Vanwege m’n baard hè ? Idioo t! Ik heb geen baard!

Piet
Geen baard ? Zit er soms een mop achter ?

Lou
Heelemaal niet! Ik heb geen baard! Ik heb me al tweemaal geschoren.

Piet
Tweemaal geschoren ? Dat is ook niet normaal ? Ben je soms overspannen ?

Lou
Nee! En een baard heb ik ook niet!

Piet
Kerel, je moet er eens uit. Naar een badplaats of zoo. Wie laat er nou zoo’n sik groeien.
(Af)

Lou
(Maakt woest zijn koffertje open, grijpt het scheergerei, en begint in het kamertje zich opnieuw te scheren.)

De anderen
(met z’n vieren op, zacht)

Vrouw
Wat doet ie ?

Vriendin
Hij scheert zich weer.

Willem
Laten we niet te lang blijven. – Anders loopt het in de gaten.

George
Kom mee.
(Alle vier voorzichtig af)

Lou
(Komt er weer uit. Pakt woest zijn scheergerei weer in)

Vrouw & vriendin
(Komen voorzichtig nog eens kijken. Zien hem niet)

Lou
(Gaat om den hoek van de deur in het kamertje staan luisteren)

Vriendin
Hij heeft zich al driemaal geschoren.

Vrouw
We moeten het niet te erg maken.

Vriendin
’t Gaat goed. Hij gelooft absoluut zelf dat ie een baard heeft.

Lou
(Staat achter de 2 vrouwen in de deur, en beduidt dat hij het begrepen heeft. Trekt zich ongemerkt in het kamertje terug)

Vrouw
Als ie maar geen gekke dingen gaat doen.

Vriendin
Roep hem eens.

Vrouw
Ja. – Lou!

Lou
(In het kamertje)
Ja ?

Vrouw
Wat doe je?

Lou
(Komt in de deur, met een koffer en een zwarten volbaard)
Ik ben over­spannen! Ik ga naar een badplaats.
(Met koffer af)

DOEK

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten